Navigácia

Obsah

Podujatia


PLÁN PODUJATÍ v Liptovských Sliačoch 2018
 

Január  
7.1. Uvítanie detí ( Obec, KSLS )
20.01. Bursa ( Obec, Sliačanka, májovníci )
27.01. XV. Ples priaznivcov folklóru (Sliačanka)
   
Február  
1.02. Karneval (ZŠ J.Hanulu)
03.02. XXX. Ples turistov Liptova (Turist klub)
10.2. Sliačanka - 85. výročie
   
Marec  
11.3. Výročná schôdza PSUOOLS
   
Apríl  
  Vynášanie Murieny (Sliačanka)
1.04. Veľkonočná tanečná zábava ( DHZ )
28.04. 90. výročie vzniku DHZ
   
Máj  
5. - 6.05. Máje
11.05. Venček ( ZŠ )
13.05. Deň matiek (Obec, ZŠ, KSLS)
   
Jún  
1.06. Deň detí (KSLS, ZŠ, Obec)
3.06. Juniáles (MŠ) 
16.06. Hasičské dedičstvo, súťaž (OZ Dráčik, DHZ Vyšný Sliač)
22.06. Spievanie Jána (Sliačanka)
24.06. Juniáles (ZŠ)
30.06. Birmovka ( Farský úrad )
   
Júl  
  Detský letný denný tábor ( eLSe, Obec, KSLS)
15.7. Sliačanský pedál
28.-29.7. LIPTOVSKÉ DNI MATKY ( Obec, KSLS, LKS )
   
August  
  Rodinná nedeľa (ELSE klub, Farský úrad, OcÚ, Spolčenstvo SL ) 
  Letné kino
   
September  
9.09. Beh okolo Sliačov
   
Október  
20.10. Zo sliačanských záhrad - výstava (KSLS, obec)
27.10. Mesiac úcty k starším (KSLS, OcÚ )
   
November  
   
December  
9.12. Dobročinný adventný večierok ( eLSe klub, obec )
26.12. Vianočný šachový turnaj (Šachový klub)
26.12. Štefanský výstup na Malý Salatín (TJ Turist klub)
26.12. Štefanská tanečná zábava 
31.12. Silvester