Navigácia

Obsah

Podujatia


PLÁN PODUJATÍ v Liptovských Sliačoch 2017
 

Január  
14.01. Ples absolventov GSA
21.01. Slávnostné uvítanie detí do života (KSLS,obec)
28.01. XXIX. Ples turistov Liptova (Turist klub)
   
Február  
02.02. Karneval (ZŠ J.Hanulu)
04.02. XIV. Ples priaznivcov folklóru (Sliačanka)
11.02. Plesajme všetci ľudia (eLSe klub)
25.02. Fašiangy sa krátia (Sliačanka, obec)
   
Marec  
  Vynášanie Murieny (Sliačanka, Sliačanček) 
Apríl  
2.04. Šachový turnaj
16.04. Veľkonočná tanečná zábava
   
Máj  
14.05. Deň matiek (Obec, ZŠ, KSLS)
19.05. Venček ( ZŠ )
20.05. Májová veselica
   
Jún  
01.06. Deň detí (KSLS, ZŠ, Obec)
04.06. Juniáles (MŠ) 
23.06. Spievanie Jána (Sliačanka)
24.06. Sv. omša na Sliačanskej Magure (PZ Kamenná, Obec)
25.06. Juniáles (ZŠ)
  Hasičské dedičstvo, súťaž (OZ Dráčik, DHZ Vyšný Sliač)
   
Júl  
10.-14.07.  Detský letný denný tábor (Obec, KSLS)
16.7. Medzinárodná hasičská súťaž (OHZ, OcÚ, KSLS)
  Letné kino
   
August  
  Rodinná nedeľa (ELSE klub, Farský úrad, OcÚ, Spolčenstvo SL ) 
  Letné kino
   
September  
10.09. Beh okolo Sliačov
  Neseď doma, ukáž, čo vieš - branný pretek (OZ Dráčik, ZŠ J. Hanulu)
   
   
Október  
15.10. Mesiac úcty k starším (KSLS, OcÚ )
21.10. Zo sliačanských záhrad - výstava (KSLS, obec)
   
November  
25.11. Katarínska zábava
   
December  
10.12. Dobročinný adventný večierok (KSLS, eLSe klub, obec)
26.12. Vianočný šachový turnaj (Šachový klub)
26.12. Štefanský výstup na Malý Salatín (TJ Turist klub)
26.12. Štefanská tanečná zábava