Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Liptovské Sliače

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Balážecová AlenaRedakčná rada obecných novín - Člen
Inventarizačná a likvidačná komisia - Člen
Obecný úrad - Kultúrny pracovník, knižnica
Komisia pre kultúru a školstvo - Člen

Telefón: 044 437 21 73

Mobil: 0918752196

E-mail: alena.balazecova@liptovskesliace.sk

Balco PavolKomisia výstavby, územného plánovania a PLVH - Člen
Komisia sociálno-zdravotná, ochrany verejného poriadku - Člen
Dopravná komisia - Predseda
Poslanci - Člen
Bartánus PeterKomisia pre mládež a šport - Predseda
Poslanci - Člen
Bartík MiroslavKomisia pre výrub drevín a životného prostredia - Člen
Bartík PavolKomisia výstavby, územného plánovania a PLVH - Člen
Komisia sociálno-zdravotná, ochrany verejného poriadku - Člen
Redakčná rada obecných novín - Člen
Inventarizačná a likvidačná komisia - Predseda
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov - Predseda
Obecná rada - Zástupca starostu obce
Poslanci - Člen
Obecný úrad - Zástupca starostu obce

Mobil: 0905702158

E-mail: urad@liptovskesliace.sk

Benčová Lucia, Bc.Obecný úrad - Mzdy a personalistika, pokladňa

Telefón: 044 381 78 32

Mobil: 0948439992

E-mail: lucia.bencova@liptovskesliace.sk

Buďvesel JozefDopravná komisia - Člen
Caban Miroslav, Bc.Komisia pre mládež a šport - Člen
Cabanová Alena, Mgr.Komisia sociálno-zdravotná, ochrany verejného poriadku - Člen
Dobrík ĽubomírKomisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce - Člen

Stránka