Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Volebné obdobie 2014 - 2018


Rokovacie materiály OZ

Zápisnice z verejných rokovaní a prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva

 

Zasadnutie OZ 29.06.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 1x | 10.07.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 1x | 10.07.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 27.04.2017

Príloha k uzneseniu č. 45/18/2017 Stiahnuté: 15x | 05.05.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 20x | 05.05.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 14x | 05.05.2017

Zasadnutie OZ 06.04.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 26x | 12.04.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 28x | 12.04.2017

Zasadnutie OZ 12.01.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 30x | 20.01.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 33x | 20.01.2017

Zasadnutie OZ 08.12.2016

Príloha č. 5 Stiahnuté: 39x | 09.01.2017

Prílohy č. 1 - 3 Stiahnuté: 40x | 09.01.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 42x | 09.01.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 50x | 09.01.2017

Zasadnutie OZ 22.09.2016

UZNESENIA Stiahnuté: 34x | 25.11.2016

ZÁPISNICA Stiahnuté: 49x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 30.06.2016

UZNESENIA Stiahnuté: 40x | 25.11.2016

ZÁPISNICA Stiahnuté: 44x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 28.04.2016

UZNESENIA Stiahnuté: 37x | 25.11.2016

ZÁPISNICA Stiahnuté: 46x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 25.02.2016

UZNESENIA Stiahnuté: 38x | 25.11.2016

Stránka