Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Volebné obdobie 2014 - 2018


Rokovacie materiály OZ

Zápisnice z verejných rokovaní a prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva

 

Zasadnutie OZ 28.09.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 4x | 10.10.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 6x | 10.10.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 16.08.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 15x | 23.08.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 12x | 23.08.2017

Zasadnutie OZ 29.06.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 21x | 10.07.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 23x | 10.07.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 27.04.2017

Príloha k uzneseniu č. 45/18/2017 Stiahnuté: 27x | 05.05.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 32x | 05.05.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 24x | 05.05.2017

Zasadnutie OZ 06.04.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 36x | 12.04.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 39x | 12.04.2017

Zasadnutie OZ 12.01.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 38x | 20.01.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 43x | 20.01.2017

Zasadnutie OZ 08.12.2016

Príloha č. 5 Stiahnuté: 54x | 09.01.2017

Prílohy č. 1 - 3 Stiahnuté: 51x | 09.01.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 51x | 09.01.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 61x | 09.01.2017

Zasadnutie OZ 22.09.2016

UZNESENIA Stiahnuté: 45x | 25.11.2016

ZÁPISNICA Stiahnuté: 66x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 30.06.2016

UZNESENIA Stiahnuté: 51x | 25.11.2016

Stránka