Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 3809/2017

Zverejnenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa tu ku stiahnutiu 

Vyvesené: 12. 9. 2017

Dátum zvesenia: 28. 9. 2017

Späť