Navigácia

Obsah

Vyhláška - oprávnenie požadovať preukázanie sa testom na COVID 19

Typ: ostatné
Zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení
V období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2 (výnimky viď nižšie), do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

Zákaz sa nevzťahuje na:

-          osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020
do 1. novembra 2020 alebo certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra 2020 do
1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ (špecifické skupiny od 28.10.2020)

-          príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

-          osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020,

-          osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020,

-          dieťa do desiatich rokov veku,

-          osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 (mentálne postihnutie, so závažnou poruchou autistického spektra, s ťažkým imunodeficitom, s onkologickým ochorením (spĺňajúce určené kritériá)

-          osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnu PN

-          vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

-          vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo prehliadky,

-          vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19,

-          vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, svadba, krst

-          vstup žiaka do 

-          vstup osoby do zdrav. zariadenia za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke

 

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky
predloženie príslušného dokladu, tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (v prípade, že má niekto výnimku, musí byť preložené potvrdenie o výnimke – viď vzor vo vyhláške).

Vyhláška​​​​​​​

 


Príloha

Vytvorené: 2. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2020 14:25
Autor: Správca webu