Navigácia

Obsah

Kalendár vývozu odpadu

12. 04. 2021     Komunálny odpad
Horná Roveň, Do Potôčka, Stredná Roveň, Dolná Roveň, Pod Stráňou, Dielno, Pod Kopanicami, Nám. Martina Benku, Na Bežan, Stupy, Hrbky, Pod Skálím, Pod Zvonicou, Pod Horou, Tichá ulica, Kamenná ulica, Ulica B. Kubánkovej, Veselá ulica, Pod Kostolom, Nám. Jozefa Likavčana

Stránka