Navigácia

Obsah

KontaktLogo

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE - Obecný úrad, Ul. Seč 635/2 
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač
 

Starosta obce: Mgr. Milan FRIČ e-mail: urad@liptovskesliace.sk   
  0917 842 625 tel./fax.: 044 / 4372 171
    mobil: 0918 432 830
Zástupca starostu: Pavol BARTÍK IČO: 00315745
  0905 702 158 DIČ: 2020589725
    Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
    číslo účtu: 8304440001 / 5600
    IBAN: SK56 5600 0000 0083 0444 0001

 

Stavebný úrad, kancelária č. 9 na 1. poschodí obecného úradu Seč 635/2
 - streda 08.00 - 16.00

  Mgr. Elena TUKOVÁ
e-mail: stavebnyurad@liptovskesliace.sk
Tel.: +421443817835
mobil: 0948 083 391

 

KULTÚRNE STREDISKO LIPTOVSKÉ SLIAČE
Námestie J. Kútnika-Šmálova 630/6034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač
 

vedúca KSLS: Alena Balážecová
e-mail: kslsliace@gmail.com
  ksls@liptovskesliace.sk
Tel.: 044/ 4372 173
mobil: 0918 752 196
  0908 108 839

 

STRÁNKOVÉ DNI PRACOVNÁ DOBA
Pondelok: 7.45 - 15.15 h Pondelok: 7.30 - 15.30 h
Streda: 7.45 - 15.15 h Utorok: 7.30 - 15.30 h
Piatok: 7.45 - 15.15 h Streda: 7.30 - 15.30 h
Obedňajšia prestávka: 11. 30 - 12. 00 h Štvrtok: 7.30 - 15.30 h
    Piatok: 7.30 - 15.30 h