Navigácia

Obsah

KontaktLogo

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE - Obecný úrad, Ul. Seč 635/2 
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač
 

Starosta obce:         Mgr. Milan FRIČ e-mail: urad@liptovskesliace.sk   
Mobil:       0917 842 625 tel.: 044 / 4372 171
    mobil: 0918 432 830
Zástupca starostu:  Pavol BARTÍK IČO: 00315745
Mobil:       0918 432 831 DIČ: 2020589725
    Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Hlavný kontrolór obce:  JUDr. Ing. Tomáš Caban PhD. číslo účtu: 8304440001 / 5600
Tel.:    IBAN: SK56 5600 0000 0083 0444 0001
Mobil:      
e-mail caban@liptovskesliace.sk    
       
       
Matrika  a evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín: Bc. Oľga Fričová
Tel.: +42144 437 22 00    
Mobil: 0948 439 992    
e-mail:

olga.fricova@liptovskesliace.sk

   
   
Sociálne veci, dane a poplatky, TKO, podateľňa:  Mgr. Leonard Ondrejka  
Tel.: +42144 381 78 34    
Mobil:      
e-mail: leonard.ondrejka@liptovskesliace.sk    
       
Sekretariát starostu obce: Mgr. Monika Sleziaková  
Tel.: +42144 437 21 71    
Mobil: 0918 432 830     
e-mail: urad@liptovskesliace.sk  
     
Mzdy a personalistika, pokladňa: Bc. Lucia Benčová
Tel.: +42144 381 78 32    
Mobil: 0948 439 992    
e-mail: lucia.bencova@liptovskesliace.sk    
       
Ekonomika a účtovníctvo: Bc. Ľudmila Tkáčiková  
Tel.: +42144 381 78 33    
Mobil: 0948 439 992    
e-mail: ludmila.tkacikova@liptovskesliace.sk    
       
Pokladňa: Jana Smiešková, Mgr. Lýdia Fričová    
Tel.: +42144 381 78 31    
Mobil: 0948 439 992    
e-mail: jana.smieskova@liptovskesliace.sk    
  lydia.fricova@liptovskesliace.sk    
       

Stavebný úrad, kancelária č. 9 na 1. poschodí obecného úradu Seč 635/2

   

 

Michaela Gallová
e-mail: stavebnyurad@liptovskesliace.sk
Tel.: +42144 381 78 35
mobil: 0948 083 391
   

Kultúrny pracovník, knižnica a KULTÚRNE STREDISKO LIPTOVSKÉ SLIAČE
Námestie J. Kútnika-Šmálova 630/6034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač

Vedúca KSLS: Alena Balážecová    
Tel.: +42144 437 21 73    
Mobil: 0918 752 196, 0908 108 839    
e-mail:
alena.balazecova@liptovskesliace.sk   kslsliace@gmail.com   ksls@liptovskesliace.sk
   

 

OBECNÝ ÚRAD LIPTOVSKÉ SLIAČE
STRÁNKOVÉ DNI PRACOVNÁ DOBA
Pondelok:   7.45 - 15.15 h Pondelok: 7.30 - 15.30 h
Streda:   7.45 - 15.15 h Utorok: 7.30 - 15.30 h
Piatok:   7.45 - 11.30 h Streda: 7.30 - 15.30 h
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00 h Štvrtok: 7.30 - 15.30 h
    Piatok: 7.30 - 12.00 h