Navigácia

Obsah

KontaktLogo

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE - Obecný úrad, Ul. Seč 635/2 
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač
 

Starosta obce:         Mgr. Milan FRIČ e-mail: urad@liptovskesliace.sk   
Mobil:       0917 842 625 tel.: 044 / 4372 171
    mobil: 0918 432 830
Zástupca starostu:  Pavol BARTÍK IČO: 00315745
Mobil:       0918 432 831 DIČ: 2020589725
    Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Hlavný kontrolór obce: 1. poschodie č.d. 9

JUDr. Ing. Tomáš Caban PhD.

číslo účtu: 8304440001 / 5600
e-mail caban@liptovskesliace.sk IBAN: SK56 5600 0000 0083 0444 0001
       

Matrika  a evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín,

ohlásenie drobnej stavby,záväzné stanoviská, malý zdroj znečistenia

ovzdušia, hrobové miesta: prízemie č.d. 4

                                       Bc. Oľga Fričová

Tel.: +42144 437 22 00    
Mobil: 0948 439 992    
e-mail:

olga.fricova@liptovskesliace.sk

   
   

Sociálne veci, daň z nehnutelností a psa, ochrana životného prostredia, administratíva, archivácia, podateľňa:  prízemie č.d. 2

                                        Mgr. Leonard Ondrejka

 
Tel.:  +42144 381 78 34  
e-mail:  leonard.ondrejka@liptovskesliace.sk    
       

Sekretariát starostu obce: prízemie č.d. 1

                                      Mgr. Monika Sleziaková

 
Tel.:    +42144 437 21 71    
Mobil:    0918 432 830     
e-mail:    urad@liptovskesliace.sk  
     

Mzdy a personalistika, pokladňa: 1. poschodie  č.d. 8

                                         Bc. Lucia Benčová

Tel.:    +42144 381 78 32    
e-mail:    lucia.bencova@liptovskesliace.sk    
       

Ekonomika a účtovníctvo: prízemie č.d.2

                                          Bc. Ľudmila Tkáčiková

 
Tel.:     +42144 381 78 33     
Mobil:     0948 439 992    
e-mail:     ludmila.tkacikova@liptovskesliace.sk    
       

Tuhý komunálny odpad a daň z ubytovania: prízemie č.d. 3

                                          Mgr. Lýdia Fričová / Jana Smiešková

   
e-mail:     lydia.fricova@liptovskesliace.sk    
      jana,smieskova@liptovskesliace.sk    
       

Stavebný úrad: 1. poschodie č.d. 11

                                            Michaela Gallová

e-mail:              stavebnyurad@liptovskesliace.sk
Tel.:              +42144 381 78 35
mobil:              0948 083 391
   

Kultúrny pracovník, knižnica a KULTÚRNE STREDISKO LIPTOVSKÉ SLIAČE
Námestie J. Kútnika-Šmálova 630/6034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač

                                           Vedúca KSLS: Alena Balážecová    
Tel.:                           +42144 437 21 73    
Mobil:                           0918 752 196, 0908 108 839    
e-mail:
alena.balazecova@liptovskesliace.sk   kslsliace@gmail.com   ksls@liptovskesliace.sk
   

 

OBECNÝ ÚRAD LIPTOVSKÉ SLIAČE
            STRÁNKOVÉ DNI PRACOVNÁ DOBA
Pondelok:   7:30 - 15:15  h Pondelok: 7:00 - 15.30 h
Streda:   7:30 - 16:15  h Utorok: 7:00 - 15.30 h
Piatok:   7:30 - 11:15  h Streda: 7:00 - 16.30 h
Obedňajšia prestávka:11:30 - 12:00  h Štvrtok: 7:00 - 15.30 h
    Piatok: 7:00 - 12.00 h