Navigácia

Obsah

Základná škola Jozefa Hanulu

 

právna forma: rozpočtová organizácia
zriaďovateľ: Obec Liptovské Sliače
IČO: 37813391
DIČ: 2021668462
riaditeľka školy: zastupujúca Mgr. Mária Hatiarová
   
Kontakt  
adresa:

Školská ulica 927/2
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač

tel.: 044/4372 176
e-mail: zs.liptovskesliace@gmail.com 
  https://zslsliace.edupage.org/