Obsah

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače


Senior hlavnáDátum vzniku: 1. 10. 2005

Projektovaný počet klientov: 33

Počet klientov v súčasnosti: 33

Počet voľných miest v súčasnosti: 0

Počet izieb:

jednolôžkové - 1

dvojlôžkové – 4

trojlôžkové – 8

 

Predmet činnosti:

poskytovanie sociálnych služieb ťažko zdravotne postihnutým občanom a starým občanom v zariadení sociálnych služieb, opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, požičiavanie pomôcok


Úhrada za poskytované služby:

približne 451EUR - individuálne, podľa rozsahu poskytovaných služieb a úkonov


Klienti môžu využívať:

  • izbu klienta ( každá izba má sociálne zariadenie – WC, sprcha )
  • jedáleň
  • spoločenskú miestnosť
  • ošetrovňu
  • meditačný kútik
  • výťah a iné spoločné priestory
  • všetky priestory majú bezbariérový prístup


Kontakty a informácie:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
ul. Záhumnie 220/90
034 84 LIPTOVSKÉ SLIAČE - Nižný Sliač
 

Riaditeľka: Mgr. Dejan Bursa, MBA
Právna forma ZpS a DSS: 321 Rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti OKEČ: 85310 Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním
IČO: 37976044
DIČ: 2022061162
Telefón: 044/4372 650, 4372 648, 4372 649
Fax: 044/4372 648, 4372 649
Mobil: 0915 851 709
e-mail:

ddlsliace@ddlsliace.sk

riaditel@ddlsliace.sk 

web: www.ddlsliace.sk
Zriaďovateľ: Obec Liptovské Sliače
ul. Seč 635/2
034 84 Liptovské Sliače
  tel.: 044/437 21 69, fax: 044/437 21 69
  mob.: 0905 682 671
  e–mail: urad@liptovskesliace.sk
  www.liptovskesliace.sk

Fotogaléria: ZpS a DSS Liptovské Sliače