Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o stavebné povolenie                       Stavebné povolenie.pdf (842.39 kB)

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie   Dodatočné stav. povolenie.pdf (606.29 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby      Odstránenie stavby.pdf (739.94 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Zmena stavby pred dokončením.pdf (473.44 kB)