Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Zasadnutie OZ 23.09.2021

UZNESENIA 23.09.2021 Stiahnuté: 13x | 30.09.2021

ZÁPISNICA 23.09.2021 Stiahnuté: 14x | 30.09.2021

Mimoriadne zasadnutie OZ 19.07.2021

UZNESENIA 19.07.2021 Stiahnuté: 18x | 21.07.2021

ZÁPISNICA 19.07.2021 Stiahnuté: 35x | 21.07.2021

Zasadnutie OZ 24.06.2021

UZNESENIA 24.06.2021 Stiahnuté: 19x | 14.07.2021

ZÁPISNICA 24.06.2021 Stiahnuté: 26x | 14.07.2021

Zasadnutie OZ 22.04.2021

UZNESENIA 22.04.2021 Stiahnuté: 44x | 04.05.2021

ZÁPISNICA 22.04.2021 Stiahnuté: 88x | 04.05.2021

Zasadnutie OZ 18.02.2021

UZNESENIA 18.02.2021 Stiahnuté: 37x | 26.02.2021

ZÁPISNICA 18.02.2021 Stiahnuté: 58x | 12.04.2021

Zasadnutie OZ 10.12.2020

Príloha č. 1 DK Stiahnuté: 73x | 21.12.2020

UZNESENIA 10.12.2020 Stiahnuté: 62x | 21.12.2020

ZÁPISNICA 10.12.2020 Stiahnuté: 80x | 21.12.2020

Zasadnutie OZ 17.09.2020

Príloha č. 1 Komisia FP Stiahnuté: 120x | 25.09.2020

UZNESENIA 17.09.2020 Stiahnuté: 94x | 25.09.2020

ZÁPISNICA 17.09.2020 Stiahnuté: 110x | 25.09.2020

Mimoriadne zasadnutie OZ 30.06.2020

UZNESENIA 30.06.2020 Stiahnuté: 106x | 01.07.2020

ZÁPISNICA 30.06.2020 Stiahnuté: 86x | 01.07.2020

Zasadnutie OZ 18.06.2020

UZNESENIA 18.06.2020 Stiahnuté: 87x | 01.07.2020

ZÁPISNICA 18.06.2020 Stiahnuté: 132x | 30.06.2020

Stránka