Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Zasadnutie OZ 18.02.2021

UZNESENIA 18.02.2021 Stiahnuté: 10x | 26.02.2021

ZÁPISNICA 18.02.2021 Stiahnuté: 17x | 12.04.2021

Zasadnutie OZ 10.12.2020

Príloha č. 1 DK Stiahnuté: 46x | 21.12.2020

UZNESENIA 10.12.2020 Stiahnuté: 36x | 21.12.2020

ZÁPISNICA 10.12.2020 Stiahnuté: 43x | 21.12.2020

Zasadnutie OZ 17.09.2020

Príloha č. 1 Komisia FP Stiahnuté: 77x | 25.09.2020

UZNESENIA 17.09.2020 Stiahnuté: 59x | 25.09.2020

ZÁPISNICA 17.09.2020 Stiahnuté: 58x | 25.09.2020

Mimoriadne zasadnutie OZ 30.06.2020

UZNESENIA 30.06.2020 Stiahnuté: 80x | 01.07.2020

ZÁPISNICA 30.06.2020 Stiahnuté: 58x | 01.07.2020

Zasadnutie OZ 18.06.2020

UZNESENIA 18.06.2020 Stiahnuté: 53x | 01.07.2020

ZÁPISNICA 18.06.2020 Stiahnuté: 81x | 30.06.2020

Zasadnutie OZ 23.04.2020

UZNESENIA 23.04.2020 Stiahnuté: 67x | 06.05.2020

ZÁPISNICA 23.04.2020 Stiahnuté: 72x | 06.05.2020

Zasadnutie OZ 13.02.2020

UZNESENIA 13.02.2020 Stiahnuté: 115x | 25.02.2020

ZÁPISNICA 13.02.2020 Stiahnuté: 72x | 25.02.2020

Mimoriadne zasadnutie OZ 23.12.2019

UZNESENIA 23.12.2019 Stiahnuté: 82x | 13.01.2020

ZÁPISNICA 23.12.2019 Stiahnuté: 73x | 13.01.2020

Zasadnutie OZ 12.12.2019

UZNESENIA 12.12.2019 Stiahnuté: 73x | 18.12.2019

ZÁPISNICA 12.12.2019 Stiahnuté: 93x | 18.12.2019

Stránka