Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Mimoriadne zasadnutie OZ 19.07.2021

UZNESENIA 19.07.2021 Stiahnuté: 3x | 21.07.2021

ZÁPISNICA 19.07.2021 Stiahnuté: 7x | 21.07.2021

Zasadnutie OZ 24.06.2021

UZNESENIA 24.06.2021 Stiahnuté: 5x | 14.07.2021

ZÁPISNICA 24.06.2021 Stiahnuté: 10x | 14.07.2021

Zasadnutie OZ 22.04.2021

UZNESENIA 22.04.2021 Stiahnuté: 31x | 04.05.2021

ZÁPISNICA 22.04.2021 Stiahnuté: 69x | 04.05.2021

Zasadnutie OZ 18.02.2021

UZNESENIA 18.02.2021 Stiahnuté: 23x | 26.02.2021

ZÁPISNICA 18.02.2021 Stiahnuté: 37x | 12.04.2021

Zasadnutie OZ 10.12.2020

Príloha č. 1 DK Stiahnuté: 61x | 21.12.2020

UZNESENIA 10.12.2020 Stiahnuté: 48x | 21.12.2020

ZÁPISNICA 10.12.2020 Stiahnuté: 65x | 21.12.2020

Zasadnutie OZ 17.09.2020

Príloha č. 1 Komisia FP Stiahnuté: 104x | 25.09.2020

UZNESENIA 17.09.2020 Stiahnuté: 81x | 25.09.2020

ZÁPISNICA 17.09.2020 Stiahnuté: 80x | 25.09.2020

Mimoriadne zasadnutie OZ 30.06.2020

UZNESENIA 30.06.2020 Stiahnuté: 90x | 01.07.2020

ZÁPISNICA 30.06.2020 Stiahnuté: 72x | 01.07.2020

Zasadnutie OZ 18.06.2020

UZNESENIA 18.06.2020 Stiahnuté: 70x | 01.07.2020

ZÁPISNICA 18.06.2020 Stiahnuté: 109x | 30.06.2020

Zasadnutie OZ 23.04.2020

UZNESENIA 23.04.2020 Stiahnuté: 91x | 06.05.2020

ZÁPISNICA 23.04.2020 Stiahnuté: 95x | 06.05.2020

Stránka