Navigácia

Obsah

   VZN 6/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 166x | 01.01.2007

   VZN 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 161x | 01.01.2009

   VZN 7/2008 ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE Stiahnuté: 183x | 01.01.2009

   VZN Č. 1/2008 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČINNOSŤ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA Stiahnuté: 139x | 01.01.2009

   VZN č. 1/2009 O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA A BÝVANIA V BYTOCH URČENÝCH NA NÁJOM PRE OBYVATEĽOV OBCE POSTAVENÝCH S PODPOROU ŠTÁTU Stiahnuté: 220x | 01.01.2009

   VZN Č. 2/2008 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 162x | 01.01.2009

   VZN č. 2/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 153x | 01.01.2009

   VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby Stiahnuté: 153x | 01.01.2009

   VZN č. 5/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 150x | 01.01.2010

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 170x | 01.01.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 141x | 01.01.2016

Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 139x | 01.01.2010

Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 193x | 01.01.2010

Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby Stiahnuté: 143x | 01.01.2013

Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pre dom smútku a pohrebiská Stiahnuté: 190x | 01.01.2013

Dodatok č. 2/2010 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 139x | 01.01.2012

Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 145x | 01.01.2011

Dodatok č. 2/2016 Stiahnuté: 182x | 01.01.2016

Dodatok č. 3/2011 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 152x | 01.01.2011

Dodatok č. 3/2012 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 149x | 01.01.2013

Stránka