Navigácia

Obsah

Dodatok č. 4/2012 k VZN č. 4/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 161x | 01.01.2012

Dodatok č. 4/2013 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 167x | 01.01.2013

Dodatok č. 5/2014 k VZN č. 7/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Stiahnuté: 216x | 01.01.2013

ekonomicky oprávnené náklady na stiahnutie TU Stiahnuté: 161x | 01.01.2012

Prílohy k VZN č. 5/2011, WinRAR archív Stiahnuté: 138x | 01.01.2012

Rokovací poriadok Stiahnuté: 207x | 01.01.2010

Smernica č.1/2011 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Stiahnuté: 246x | 01.01.2011

Vnútorná smernica č.1/2008 o zadávaní podprahových zákaziek a zákaziek s nizkou hodnotou Stiahnuté: 159x | 01.01.2009

VZN 3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a Dodatok č. 1 k VZN 3/2006 Stiahnuté: 175x | 01.01.2006

VZN č. 1/2010 o organizácii miestneho referenda v obci Liptovské Sliače Stiahnuté: 163x | 01.01.2010

VZN č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby Stiahnuté: 190x | 01.01.2011

VZN č. 1/2013 o verejnom poriadku na území obce Liptovské Sliače - zrušené 24.4.2014 (uznesenie OZ 458/2/2014) Stiahnuté: 232x | 01.01.2013

VZN č. 1/2014 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 179x | 01.01.2013

VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Liptovské Sliače, Stiahnuté: 155x | 01.01.2015

VZN č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 180x | 01.01.2016

VZN č. 2/2011 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Liptovské Sliače Stiahnuté: 195x | 01.01.2011

VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby Stiahnuté: 250x | 01.01.2012

VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 175x | 01.01.2013

VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby Stiahnuté: 303x | 01.01.2015

VZN č. 2/2015 o o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v správe Obce Liptovské Sliače, Stiahnuté: 169x | 01.01.2015

Stránka