Navigácia

Obsah

VZN č. 2/2016 Stiahnuté: 156x | 01.01.2016

VZN č. 3/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Stiahnuté: 168x | 01.01.2011

VZN č. 3/2012 Trhový poriadok Stiahnuté: 165x | 01.01.2012

VZN č. 3/2013 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku Stiahnuté: 145x | 01.01.2013

VZN č. 3/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 158x | 01.01.2015

VZN č. 3/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 167x | 01.01.2015

VZN č. 3/2016 Stiahnuté: 157x | 01.01.2016

VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 283x | 01.01.2013

VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 156x | 01.01.2012

VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 175x | 01.01.2014

VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 168x | 01.01.2015

VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 153x | 01.01.2015

VZN č. 6/2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku Stiahnuté: 176x | 01.01.2012

VZN č. 6/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Liptovské Sliače Stiahnuté: 214x | 01.01.2014

VZN č. 6/2014 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 185x | 01.01.2014

VZN č. 6/2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Liptovské Sliač Stiahnuté: 194x | 01.01.2015

Stránka