Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

13/2021

1,50

Peter Benčo

Obec Liptovské Sliače

08.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

12/2021

6,00 EUR

Jana Mojšová

Obec Liptovské Sliače

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár

11/2021

434,40 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

10/2021

0,00 EUR

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Zmluva o spolupráci a poradenstve

09/2021

900,00 EUR

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu

08/2021

5,00 EUR

ARCHÍV SB , s.r.o., Priemyselná 1947/1, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Kolektívna zmluva na roky 2021 - 2022

07/2021

0,00 EUR

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Sk pri MŠ Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

21.01.2021

Kúpna zmluva

06/2021

232,40 EUR

Mgr. Barbora Almanová

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo

05/2021

podľa čl. III.

OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

04/2021

6,00 EUR

Mária Brezniaková

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

03/2021

1,50 EUR

Mária Brezniaková

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

02/2021

1,50 EUR

Mária Brezniaková

Obec Liptovské Sliače

14.01.2021

Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby

01/2021

6 000,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

12.01.2021

Zmluva o výpožičke

138/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Liptovské Sliače

12.01.2021

Zmluva o výpožičke

137/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Liptovské Sliače

11.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

136/2020

6,00 EUR

Mgr. Ivana Jacková

Obec Liptovské Sliače

11.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

135/2020

6,00 EUR

Ing. Igor Frič

Obec Liptovské Sliače

22.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

134/2020

6,00 EUR

Marta Jacková

Obec Liptovské Sliače

17.12.2020

Uznanie dlhu a dohoda o odpustení záväzku s príslušenstvom

133/2020

0,00 EUR

IPP Partner s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

16.12.2020

Dohoda č. 20/24/012/13

132/2020

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Liptovské Sliače

14.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce formou dotácie na verejnoprospešné činnosti

131/2020

125,00 EUR

Šport Skeet Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

07.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce formou dotácie na verejnoprospešné činnosti

130/2020

92,00 EUR

OZ Dráčik, Ing. Caban Miroslav

Obec Liptovské Sliače

03.12.2020

D O D A T O K č. 1 k Zmluve o postúpení investičných práv a záväzkov číslo 57/12/Rk/IP zo dňa 30.10.2012

129/2020

0,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

02.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce formou dotácie na verejnoprospešné činnosti

128/2020

750,00 EUR

Stolnotenisový klub STC

Obec Liptovské Sliače

02.12.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

127/2020

45 €/hod.

LANTASTIC SK, spol. s r. o.

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: