Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

116/2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Jana Dvorská

Obec Liptovské Sliače

18.08.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

115/2021

120,00 EUR stodvadsať eur

Denisa Kristová

Obec Liptovské Sliače

13.08.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

114/2021

120,00 EUR 50 €/výdajňa jedál

Barbora Luptáková

Obec Liptovské Sliače

13.08.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

113/2021

50,00 EUR

Helena Mrvová

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

112/2021

1,50 EUR

Blažena Mihulcová

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

111/2021

3,00 EUR

Blažena Mihulcová

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

110/2021

6,00 EUR

Blažena Mihulcová

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

109/2021

6,00 EUR

Jana Veselovská

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

108/2021

6,00 EUR

Ing. Iveta Lukáčová

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Dodatok č. 4 k Licenčnej zmluve č. U1037/2013

107/2021

525,00 EUR štvrťrok

MADE spol. s r. o.

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

106/2021

1 €/celá doba trvania nájomného vzťahu

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

11.08.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liptovské Sliače v roku 2021

105/2021

1 800,00 EUR

FS Sliačanka

Obec Liptovské Sliače

09.08.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

104/2021

120,00 EUR

Barbora Antolová

Obec Liptovské Sliače

05.08.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

103/2021

3480 €/rok

ML - audit, s.r.o., 089 01 Svidník

Obec Liptovské Sliače

03.08.2021

Dodatok č. 6/2021 k zmluve č. 28/2017 o platení úhrady za sociálnu službu

102/2021

podľa zmluvy

ZpS a DSS, Záhumnie 220/90, 034 84 Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

03.08.2021

Dodatok č.8/2021 k zmluva č. 24/2017 o platení úhrady za sociálnu službu

101/2021

podľa zmluvy

ZpS a DSS, Záhumnie 220/90, 034 84 Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

30.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

100/2021

120,00 EUR

Lucia Mrvová

Obec Liptovské Sliače

29.07.2021

Z M L U V A o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby

99/2021

spoluúčasť - 5.000 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

27.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

98/2021

120,00 EUR 50 €/výdajňa jedál + poplatok za požičanie inventára

Soňa Almanová

Obec Liptovské Sliače

27.07.2021

Zmluva o dielo

97/2021

11 443,90 EUR

ZAVLAHY s. r. o., Dolný Val 16/171, 010 01 Žilina

Obec Liptovské Sliače

26.07.2021

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb

96/2021

119 € bez DPH/rok

Verejná informačná služba, spol.s.r.o., J. Alexyho 2, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovské Sliače

26.07.2021

Kúpna zmluva

95/2021

1 100,16 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

26.07.2021

Zmluva o dielo

94/2021

211 800,29 EUR

INGSTAV SK s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Obec Liptovské Sliače

19.07.2021

Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 14.06.2021

93/2021

-

Anna Littvová, splnomocnená Simona Pioková, Ludrová 152, 034 71

Obec Liptovské Sliače

15.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

92/2021

3,00 EUR/hod. + 8,00 EUR/obrusy

Mária Fullová

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: