Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.05.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

66/2021

65 885,57 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Liptovské Sliače

19.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

65/2021

3,00 EUR

Mária Bartíková

Obec Liptovské Sliače

19.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

64/2021

1,50 EUR

Mária Bartíková

Obec Liptovské Sliače

17.05.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

63/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obec Liptovské Sliače

17.05.2021

Zmluva o dielo

62/2021

21 187,24 EUR

RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

13.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

61/2021

6,00 EUR

Adriana Pečovská

Obec Liptovské Sliače

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

60/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovské Sliače

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

59/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovské Sliače

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

58/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovské Sliače

10.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

57/2021

6,00 EUR

Ján Sleziak

Obec Liptovské Sliače

06.05.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

56/2021

45,00 EUR/hod.

LANTASTIC SK, spol. s r. o.

Obec Liptovské Sliače

05.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

55/2021

3,00 EUR

Oldrich Maďar

Obec Liptovské Sliače

05.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

54/2021

3,00 EUR

Oldrich Maďar

Obec Liptovské Sliače

27.04.2021

Zmluva o nájme pozemku

53/2021

4,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov Lipt.Sliače, 034 84 Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

27.04.2021

Kúpna zmluva

52/2021

59 840,40 EUR

Smart Builders s. r. o., Zámocká 3, 81101 Bratislava – mestská časť Star

Obec Liptovské Sliače

27.04.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve 227/2018

51/2021

-

Ministerstvo vnútra SR

Obec Liptovské Sliače

21.04.2021

Kúpna zmluva

50/2021

1,00 EUR

Peter Caban

Obec Liptovské Sliače

20.04.2021

Zmluva o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

49/2021

18,00 €/120 l kontajner

OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovské Sliače

20.04.2021

Kúpna zmluva

48/2021

2 €/m2

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

19.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

47/2021

3,00 EUR

Kvetoslava Fričová

Obec Liptovské Sliače

19.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

46/2021

3,00 EUR

Kvetoslava Fričová

Obec Liptovské Sliače

19.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

45/2021

3,00 EUR

Katarína Ondrejková

Obec Liptovské Sliače

13.04.2021

Kúpna zmluva

44/2021

45 687,60 EUR

Smart Builders s. r. o., Zámocká 3, 81101 Bratislava – mestská časť Star

Obec Liptovské Sliače

13.04.2021

Kúpna zmluva

43/2021

podľa prílohy

BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava

Obec Liptovské Sliače

13.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

42/2021

6,00 EUR

Róbert Ondrejka

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: