Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

23/2021

6,00 EUR

Ing. Silvester Švidroň

Obec Liptovské Sliače

24.02.2021

Kúpna zmluva

22/2021

1,00 EUR

Anna Sliacka, Jakub Likavčan

Obec Liptovské Sliače

24.02.2021

Kúpna zmluva

21/2021

1 320,00 EUR

Dušan Kelčík

Obec Liptovské Sliače

24.02.2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru

20/2021

Neuvedené

Dušan Kelčík

Obec Liptovské Sliače

16.02.2021

Dohoda o umiestnení telekomunikačných zariadení

19/2021

-

Orange Slovensko, a. s.

Obec Liptovské Sliače

12.02.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14.10.2019

18/2021

-

INGSTAV SK, s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

10.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

17/2021

6,00 EUR

Anna Mamojková

Obec Liptovské Sliače

10.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

16/2021

6

Anna Mamojková

Obec Liptovské Sliače

10.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

15/2021

6,00 EUR

Jozef Priesol

Obec Liptovské Sliače

10.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

14/2021

6,00 EUR

Anna Benčová

Obec Liptovské Sliače

08.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

13/2021

1,50

Peter Benčo

Obec Liptovské Sliače

08.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

12/2021

6,00 EUR

Jana Mojšová

Obec Liptovské Sliače

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár

11/2021

434,40 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

10/2021

0,00 EUR

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Zmluva o spolupráci a poradenstve

09/2021

900,00 EUR

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu

08/2021

5,00 EUR

ARCHÍV SB , s.r.o., Priemyselná 1947/1, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovské Sliače

26.01.2021

Kolektívna zmluva na roky 2021 - 2022

07/2021

0,00 EUR

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Sk pri MŠ Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

21.01.2021

Kúpna zmluva

06/2021

232,40 EUR

Mgr. Barbora Almanová

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo

05/2021

podľa čl. III.

OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

04/2021

6,00 EUR

Mária Brezniaková

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

03/2021

1,50 EUR

Mária Brezniaková

Obec Liptovské Sliače

18.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

02/2021

1,50 EUR

Mária Brezniaková

Obec Liptovské Sliače

14.01.2021

Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby

01/2021

6 000,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

12.01.2021

Zmluva o výpožičke

138/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Liptovské Sliače

12.01.2021

Zmluva o výpožičke

137/2020

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: