Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 9
posledná

Galakoncert umenia viacerých generácií

V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch sa vo štvrtok 23. júna 2016 konalo zaujímavé podujatie. Akciu pod názvom Galakoncert umenia viacerých generácií zorganizoval DSS a ZpS Likavka v spolupráci s Obcou Liptovské Sliače. Na podujatí sa zúčastnili klienti Domovov sociálnych služieb, deti z ružomberských ZUŠ, seniorske spevácke i tanečné kolektívy a jednotlivci. celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor:

Hasičské dedičstvo 2016

V nedeľu 19. júna sa v Liptovských Sliačoch konala súťaž historických motorových striekačiek HASIČSKÉ DEDIČSTVO. Do súťaže sa zapojilo 13 družstiev. Podujatie pripravili Občianske združenie Dráčik a Obecný úrad. celý text

ostatné | 22. 6. 2016 | Autor:

Salatín účinkoval v Háji ve Slezsku

Spevácka skupina Salatín, pri MO JDS, reprezentovala Liptovské Sliače v družobnej obci Háj ve Slezsku. V dňoch 11.-12. júna 2016 sa zúčastnila na podujatí DEŇ OBCE. celý text

ostatné | 15. 6. 2016 | Autor:

Oslava sviatku detí

Deti z Liptovských Sliačov oslávili svoj sviatok. Podujatie sa konalo v stredu 1. júna na námestí v Strednom Sliači, v areáli Kultúrneho strediska. Pre deti bol pripravený zaujímavý a pestrý program - súťaže, ukážky rôznych spôsobov hasenia a hasičských techník, trampolína, nafukovací hrad, šantenie v pene, cukrová vata. Všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaží dostali "Osvedčenie o absolvovaní základnej prípravy mladých hasičov". Vydarenú akciu pre deti pripravili: celý text

ostatné | 6. 6. 2016 | Autor:

Juniáles škôlkárov

V nedeľu 5. júna 2016 sa v Liptovských Sliačoch konalo ďalšie z tradičných podujatí kalendárneho roka DETSKÝ JUNIÁLES, ktorý organizovala Rada rodičov pri Materskej škole. Kultúrny program s deťmi pripravili pani učiteľky MŠ. Súčasťou programu bolo aj poďakovanie predškolákov pre všetky pani učiteľky, pani kuchárky i pani upratovačky z Materskej školy. celý text

ostatné | 6. 6. 2016 | Autor:

Válanie mája v Liptovských Sliačoch

V utorok 31.5. mládenci a muži z folklórnej skupiny Sliačanka pokračovali v dodržiavaní ľudových tradícií rodnej obce. V posledný májový deň zvalili máj, ktorý stál v centre obce na Námestí Jozefa Kútnika. celý text

ostatné | 1. 6. 2016 | Autor:

Šaffova ostroha - celoštátna súťaž sólistov tanečníkov

Na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v Dlhom Klčove 28.-29. mája 2016 mali zastúpenie aj Liptovské Sliače. Naše tanečné ľudové umenie reprezentovali Marian Jacko, Lucia Mrvová a Michal Ovad. Členovia folklórnej skupiny Sliačanka, súťažiaci v kategórii B, predviedli pekné a kvalitné výkony a získali ocenenia: celý text

ostatné | 31. 5. 2016 | Autor:

Prváci zo ZŠ na výchovnom koncerte

V piatok 20. mája 2016 sa v Kultúrnom stredisku v Liptovských Sliačoch uskutočnil výchovný koncert pre žiakov 1. ročníka ZŠ Jozefa Hanulu. Podujatie pripravila ZUŠ Ľ. Fullu - elokované pracovisko Liptovské Sliače. V programe sa predstavili žiaci, ktorí študujú hudobný odbor - husle a gitaru. Účinkujúci, pod vedením pedagógov Gabriely Stehurovej a Dominika Vladuloviča, priblížili detským divákom krásu a zaujímavosti hudby. celý text

ostatné | 24. 5. 2016 | Autor:

Oslava sviatku matiek

V Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch sa v nedeľu 15. mája 2016 konal slávnostný koncert pri príležitosti Dňa matiek. Podujatie pripravili Obecný úrad a Kultúrne stredisko. Oslava tohto sviatku má v Liptovských Sliačoch svoju tradíciu a teší sa veľkému záujmu divákov, aj počas tohtoročného koncertu bola sála KD plná. Diváci videli program v ktorom v hudobných, tanečných, speváckych a recitačných výstupoch účinkovali deti aj dospelí. S blahoželaniami pre všetky mamy sa postupne predstavili dievčenská spevácka skupina Veseličky, deti z materskej školy, žiaci 1.- 4. ročníkov ZŠ J. Hanulu, spevácka skupina dôchodcov Salatín a muži so speváckej skupiny Sliačania. V druhej časti programu vystúpil známy slovenský spevák Otto Weiter a speváčka Andrea Fischer. V závere slávnosti starosta obce Milan Frič, jeho zástupca Pavol Bartík i poslanci Obecného zastupiteľstva odovzdali kvetiny všetkým prítomným mamám i starým mamám. celý text

ostatné | 17. 5. 2016 | Autor:

Sadíme my máje - fotoreportáž, II. časť

Pripomeňte si atmosféru májovníckeho podujatia v Liptovských Sliačoch v druhej časti fotoreportáže.
celý text

ostatné | 16. 5. 2016 | Autor:

Výber daní a poplatkov

Výber daní a poplatkov celý text

ostatné | 11. 5. 2016 | Autor:

Sadíme my máje - fotoreportáž, I. časť

Pozrite si fotky z podujatia v Liptovských Sliačoch, ktoré sa konalo v sobotu 7. mája 2016. celý text

ostatné | 9. 5. 2016 | Autor:

Trio z Veseličiek uspelo na krajskej súťaži

Krajská súťažná prehliadka Kubínske spievanky sa uskutočnila 24. apríla 2016 v Mestskom kultúrnom dome v Dolnom Kubíne. Stretli sa tam folklórne kolektívy a sólisti z piatich regiónov severného Slovenska – Kysúc, horného Považia, Turca, Liptova a Oravy. Medzi nimi boli aj speváci a inštrumentalisti z okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Na krajskú prehliadku do Dolného Kubína postúpilo aj Trio z dievčenskej speváckej skupiny Veseličky z Liptovských Sliačov s baladickou piesňou „Stála svadba stála“ a s druhou piesňou „Bolo jedno dievča v osemnástom lete“ , ktoré sa umiestnilo v Zlatom pásme. Na súťažné vystúpenie ich pripravila umelecká vedúca detského folklórneho súboru Sliačanček Blažena Mihulcová. O víťazoch krajskej prehliadky Kubínske spievanky rozhodla odborná porota v zložení Elena Záhradníková, Karol Kočík a Michal Noga. celý text

ostatné | 2. 5. 2016 | Autor:

Hasiči navštívili družobnú obec

Dňa 24.4 sa členovia DHZ a vedenie obce zúčastnili slávnostného odovzdania hasičského automobilu. Pre strazakov z našej družobnej obce to bol malý sviatok, dní prevzatia novej techniky sú vždy výnimočné! Program sa začal pohonom do miestneho kostola, kde bola odslúžená omša za hasičov. Program pokračoval pochodom k hasičskej zbrojnici, tu prebehlo vyznamenanie členov najnižším vyznamenaním rádiom svätého Floriána 1 stupňa. Ďalej nasledovalo samotné posvätenie vozidla a jeho odovzdanie do rúk Stražakov z Lopušnej. Pre nepriazeň počasia sa kultúrna časť programu uskutočnila v neďalekej telocvični. Z programu nám učarovala nápaditosť vystúpenia poňatá na ľudovo hasičskú tematiku. Po vystúpení pán starosta odovzdal dary našim hostiteľom a pozval ich na oplátku na Pohár Sliačanských hasičov. Ostáva my len poďakovať za pozvanie od našich bratov z Poľskej republiky a vedeniu obce že nám umožnili zažiť tento výnimočný deň. celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor:

Liptovské nôty / Šaffova ostroha

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, praskal 17. apríla vo švíkoch. celý text

ostatné | 20. 4. 2016 | Autor:

Napájanie na verejnú kanalizáciu

Vážení občania, celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:

Výročná schôdza poľnohospodárov

Predstavenstvo a členovia Poľnohospodárskeho družstva Lisková - Sliače sa stretli na výročnej schôdzi v piatok 8. apríla 2016. Slávnostné rokovanie sa konalo v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch. celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:

Oslava Dňa učiteľov

Vo štvrtok 7. apríla 2016 sa v Liptovských Sliačoch uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov. Starosta obce Milan Frič spolu zo svojim zástupcom Pavlom Bartíkom privítali pani učiteľky a pánov učiteľov ZŠ Jozefa Hanulu a tiež pani učiteľky MŠ. Príjemnú atmosféru stretnutia spestrilo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny Veseličky pod vedením Blaženy Mihulcovej, za hudobného sprievodu Štefana Viciana. Starosta obce poďakoval všetkým pedagógom za ich dôležitú a náročnú prácu a pri tejto príležitosti ocenil celý text

ostatné | 8. 4. 2016 | Autor:

Veľkonočné sviatky 2016 v Liptovských Sliačoch

Pozrite si ďalšie obrázky ako sme prežívali sviatky Veľkej noci v našej obci. Vo fotogalérii nájdete fotky z Veľkého piatka, Bielej soboty, Veľkonočnej nedele i Veľkonočného pondelka. celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor:

Sliačanská kúpačka

Veľkonočný pondelok v Liptovských Sliačoch bol veselý a podľa starých tradícií. Mládenci a muži z folklórnej skupiny Sliačanka kúpali tak ako to bývalo v minulosti. Vyobliekaní do kroja, v sprievode harmoník spevom prešli celú dedinu - Nižný, Stredný aj Vyšný Sliač. celý text

ostatné | 30. 3. 2016 | Autor:

„ZaD č. 2 ÚPN obce Liptovské Sliače“ - návrh

Návrh „ZaD č. 2 ÚPN obce Liptovské Sliače“ na pripomienkovanie, zverejnený dňa 14.03.2016

Kompletná dokumentácia "ZaD č. 2 ÚPN obce Liptovské Sliače" je k dispozícii k nahliadnutiu aj na obecnom úrade počas úradných hodín.

Občania môžu svoje PÍSOMNÉ pripomienky a návrhy podávať na podateľni obecného úradu.
celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:

Veseličky na festivale Súhvezdia hôr

Dievčenská spevácka skupina VESELIČKY reprezentovala našu obec na medzinárodnom festivale "Súhvezdie hôr" , ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši od 19.3. - 21.3.2016. Ich vystúpenie bolo veľmi úspešné, získali druhé miesto. celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:

Veľkonočná nedeľa 2016 v Liptovských Sliačoch

K sláveniu Veľkej noci v Liptovských Sliačoch patria aj ľudové tradície. Pokračovateľmi a šíriteľmi ľudovej kultúry v obci sú folklórna skupina Sliačanka a detský súbor Sliačanček. celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:

Voľby do Národnej rady SR 2016

V sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku uskutočnili voľby do Národnej Rady SR. Ako hlasovali občania našej obce, si pozrite v prílohe. celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor:

Oznam - VOĽBY 2016

Vážení občania! celý text

ostatné | 4. 3. 2016 | Autor:

Jubilejný turnaj žiakov v stolnom tenise

V pondelok 29. februára 2016 sa v telocvični ZŠ v Liptovských Sliačoch konal XX. ročník stolnotenisového turnaja žiakov. Jubilejný ročník súťaže "O putovný pohár starostu obce" organizovali - STC Liptovské Sliače, Obecný úrad a ZŠ Jozefa Hanulu. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:

Samostatný stavebný úrad Liptovské Sliače

Vedenie obce oznamuje občanom, že od stredy 10.02.2016 Obecný úrad Liptovské Sliače vykonáva zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovania ako stavebný úrad 1. stupňa podľa Stavebného zákona.
Obec Liptovské Sliače bude konať ako samostatný stavebný úrad. Občania budú môcť celú agendu týkajúcu sa stavebných vecí vybavovať na obecnom úrade ( 2. poschodie, č. dverí 11 ) každú stredu od 08:00 do 16:00 hod.

(ab)
celý text

ostatné | 17. 2. 2016 | Autor:

Fašiangová pochôdzka

V utorok 9.2.2016 na záver fašiangov pripravil detský folklórny súbor Sliačanček symbolickú Bursu v Strednom Sliači. Pridala sa aj mužská spevácka skupina Sliačania a mládež z FSk Sliačanka. celý text

ostatné | 11. 2. 2016 | Autor:

Sliačanka fašiangovala na Morave

Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov reprezentovala obec i Slovensko v Českej republike. V sobotu 6. februára 2016 sa zúčastnila na fašiangovom festivale v moravskej obci Strání. celý text

ostatné | 10. 2. 2016 | Autor:

Výročná schôdza MO Jednoty dôchodcov

V nedeľu 7. februára 2016 sa členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovských Sliačoch zišli na výročnej schôdzi. celý text

ostatné | 10. 2. 2016 | Autor:
prvá
z 9
posledná