Navigácia

Obsah

Aktuality

12.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

Kompletné výsledky za obec Liptovské Sliače

Detail Aktuality

06.11.2018

Vám patrí úcta

V sobotu 27. októbra 2018 sa v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch konalo spoločenské podujatie pri príležitosti MESIACA ÚCTY KU STARŠÍM.

Detail Aktuality

24.10.2018

ZO SLIAČANSKÝCH ZÁHRAD 2018

Kultúrne stredisko a Obecný úrad v Liptovských Sliačoch pripravili výstavu jesenných plodov.

Detail Aktuality

19.09.2018

Beh okolo Sliačov

V nedeľu 9. septembra 2018 sa uskutočnil 45. ročník cezpoľného behu v Liptovských Sliačoch.

Detail Aktuality

14.09.2018

Začiatok školského roka 2018/2019

V ZŠ Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch slávnostne zahájili nový školský rok.

Detail Aktuality

14.08.2018

Obrazové návraty - výstavy v KSLS

Z tvorby Evy Andrejčákovej Obrazy Mariána Salaja

Detail Aktuality

13.08.2018

Obrazové návraty k festivalu LDM

Liptovské dni matky vo fotografii

Detail Aktuality

04.07.2018

Juniáles 2018

Tradičné podujatie - rozlúčka deviatakov so základnou školou - sa konalo v nedeľu 24. júna 2018.

Detail Aktuality

Oznamy

05.12.2018

VEC: Upozornenie Okresného riaditeľstva PZ v Ružomberku

Upozornenie pre držiteľov „C“ - čkových značiek Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Ružomberku upozorňuje všetkých držiteľov tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom „C“ – čiže majiteľov podomácky vyrobených traktorov či nákladných áut, nech si skontrolujú ich platnosť. Povinnosťou držiteľa tejto značky je do 15 dní od skončenia jej platnosti, značku urýchlene doniesť na Okresný dopravný inšpektorát PZ v Ružomberku, inak im hrozia sankcie.

Detail

21.11.2018

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Obec Liptovské Sliače ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Liptovské Sliače č. 5/2014, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Liptovské Sliače, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Detail

20.11.2018

Možnosť vývozu odpadu pre občanov

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Ľupčianka v snahe čo najefektívnejšieho zhodnocovania odpadov ponúka pre občanov obcí možnosť dovozu odpadu na zberný dvor v Svätom Kríži. (areál ČS Jurki) Občania môžu sami priviesť odpad ako nábytok, kuchynské linky, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, periny, molitany, polystyrén, plasty, sklo, šatstvo, gumové odpady, drobný stavebný odpad, tehly, betón (viď leták v prílohe).

Detail

Kalendár akcií

26.12.2018

Štefanský výstup na Malý Salatín

Tradičné turistické podujatie

Detail

26.12.2018

Kapustnicový šachový turnaj

33. ročník podujatia

Detail

05.01.2019

PLESAJME VŠETCI ĽUDIA - 6. ročník

Milí priaznivci ELSE klubu a zaručene dobrej zábavy ... po krátkej prestávke vás opäť pozývame na ples ELSE klubu.

Detail

26.01.2019

Ples priaznivcov folklóru

16. ročník podujatia

Detail

16.02.2019

Valentínsky ples 1.ročník

Dovoľujeme si Vám predstaviť a zároveň Vás pozvať na 1. ročník Valentínskeho plesu.

Detail