Navigácia

Obsah

Oznamy

03.08.2021

.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

termíne od: 03.09.2021 08:30:00 do: 03.09.2021 16:00:00

Detail

03.08.2021

.

Stanovisko Ústredia PSVaR uplatneniu si daňového bonusu , resp. neuplatnenie a dotácie na stravu :

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje na aj zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rok

Detail

28.07.2021

1

Vývoz separovaného zberu v mesiaci august

Upozorňujeme občanov, že vývoz separovaného zberu začína od 6.00 hod. Prosíme, aby ste si pri vývoze vriec, tieto vykladali večer, alebo zavčasu ráno.

Detail

03.08.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

termíne od: 03.09.2021 08:30:00 do: 03.09.2021 16:00:00

Detail Oznamy

03.08.2021

Stanovisko Ústredia PSVaR uplatneniu si daňového bonusu , resp. neuplatnenie a dotácie na stravu :

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje na aj zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rok

Detail Oznamy

02.08.2021 - 18.08.2021

Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity

Detail Úradná tabuľa

28.07.2021

Vývoz separovaného zberu v mesiaci august

Upozorňujeme občanov, že vývoz separovaného zberu začína od 6.00 hod. Prosíme, aby ste si pri vývoze vriec, tieto vykladali večer, alebo zavčasu ráno.

Detail Oznamy