Navigácia

Obsah

Starosta


Mgr. Milan Frič

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               Mgr. Milan Frič
                starosta obce

 

Vážení  spoluobčania.

Každý z nás má niekde hlboko vo svojom srdci ukryté miesto, ktoré miluje a kde sa vždy s radosťou  vracia. Aj ja mám také miesto. Narodil som sa tam a rodičia ma v ňom s láskou vychovávali, za čo im patrí moja veľká vďaka. Preskakoval som tam prvé mláky ako chlapec   a v kruhu priateľov sme spoločne časom dospievali. Na tom istom mieste som si založil rodinu s manželkou Máriou, ktorá bola a je mojou najväčšou oporou v doterajšom živote. Tým miestom je pre mňa moja drahá rodná obec Liptovské Sliače. V našej vlasti, Slovenskej republike, je mnoho obcí väčších či menších no každá je neopakovateľným originálom, žije svojim vlastným životom a deň po dni píše svoje vlastné dejiny. Vo svojom doterajšom verejnom, ale aj pracovnom pôsobení som videl a navštívil veľa obcí a miest, no iba jedna jediná je pre mňa tá najkrajšia. Tá, ktorá má v erbe tri ľalie tá, ktorá má úžasné folklórne tradície tá, v ktorej žijú pracovití a dobrí ľudia. Vždy som bol a vždy budem hrdý na to, že som Sliačan. A preto som veľmi šťastný, že sa mi dostalo takej pocty od mojich spoluobčanov, ktorá ma oprávňuje stáť na čele Liptovských Sliačov najbližšie štyri roky ako starosta obce. Hlboko si vážim, drahí spoluobčania, vašej dôvery, ktorú ste mi prejavili a z úprimného srdca Vám za to ďakujem. Môžem zodpovedne prehlásiť, že vyviniem maximálne úsilie, aby som Vás svojou prácou presvedčil, že Vaše rozhodnutie o tom, že mám byť starostom našej obce bolo správne. Viem, že ma čaká veľa práce, a že to mnohokrát nebude ľahké, ale verím v plodnú spoluprácu s novozvoleným obecným zastupiteľstvom a zamestnancami obecného úradu. Urobím všetko preto aby sa chod obecného úradu čo najviac zefektívnil pre zlepšenie kvality života všetkých spoluobčanov v našej obci, a preto budem meniť organizačnú štruktúru pracovníkov obecného úradu v rámci svojich kompetencií tak, aby bola podľa možností čo najlepšia. Som presvedčený, že len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu a úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich spoluobčanov. Vážení spoluobčania, najdôležitejšou úlohou v najbližšej dobe bude dobudovanie kanalizácie a rekonštrukcie všetkých cestných komunikácií v našej obci. Následne bude mojím cieľom, aby sme našu obec dostali do takého stavu, že zásadne zmení svoj vzhľad a to sa týka chodníkov a oddychových zón vo všetkých troch častiach našej obce. Chcem veľmi úzko spolupracovať so všetkými zložkami a organizáciami v našej obci, pretože to sú ľudia, ktorí pracujú pre obec a reprezentujú ju na úkor svojho voľného času a svojej rodiny za čo im patrí veľká vďaka. Budem sa snažiť vytvoriť väčší priestor aj pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí vytvárajú pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v Liptovských Sliačoch. Nemôžem nespomenúť a zabudnúť na sociálne cítenie a pomoc blížnemu v núdzi. Preto dodržím svoj predvolebný sľub a vytvorím sociálny fond, do ktorého budem zo svojho platu každý mesiac dávať sumu 500,- eur pre spoluobčanov v hmotnej núdzi. Je toho veľa čo nás spolu čaká, ale ja som presvedčený, že ak svoju prácu budeme vykonávať s láskou k svojej dedine, s pocitom hrdosti a dôstojnosti tak to spoločne zvládneme. Chcem pogratulovať novozvolenej pani poslankyni a pánom  poslancom obecného zastupiteľstva, verím že naša spolupráca bude plodná a budú prínosom pre našu obec. Vďaka patrí bývalému starostovi, všetkým poslancom, ktorí strávili v obecnom zastupiteľstve predchádzajúce 4 roky, pracovníkom obecného úradu, taktiež mnohým občanom pôsobiacim v zložkách za spoločne vykonanú prácu.

 

Vážení spoluobčania Ján Amos Komenský povedal:

 

            ,,Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal,

            ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili.“

 

Ja sa pokúsim tohto citátu čo najviac držať v mojej nadchádzajúcej práci. Ktokoľvek z Vás mi bude chcieť akýmkoľvek spôsobom pomôcť alebo poradiť, aby moja práca pre Vás bola čo najlepšia budem si to hlboko vážiť.  Na záver sa Vám chcem ešte raz z úprimného srdca poďakovať za prejavenú dôveru a pokúsim sa v maximálnej možnej miere, aby som bol vo svojej  nadchádzajúcej práci prínosom pre našu drahú obec  a všetkých jej obyvateľov.

 

            Mgr. Milan Frič

starosta obce Liptovské Sliače