Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Poslanci

Zobrazenie podľa abecedy

Stránka

Nižný Sliač
 
Pavol BALCO Jarná ulica, Do Zúbrej, Pod Pivničiskom
Silvia SLOTKOVÁ Hlavná ulica, Nižnianska ulica, Námestie Ľudovíta Fullu
Vladimír FUŇÁK Záhumnie, Záhrady, Na Majeri
   
Stredný Sliač
 
Peter JURÁŠ Horná Roveň, Stredná Roveň, Dolná Roveň, Do Potôčka, Pod Stráňou
Miroslav GEJDOŠ Ulica J. Hanulu
Ing. Miroslav HANULA Seč, Pražská ulica, Dielno, Pod Kopanicami, Námestie J. Kútnika-Šmálova
Peter FRIČ Do Pažíť
Peter BARTÁNUS Dielnice, K Medokýšu, Školská ulica
   
Vyšný Sliač
 
Pavol BARTÍK Vyšnianska ulica, Na Bežan, Pod kostolom, Veselá ulica, Stupy
Miroslav JACKO Hrbky, Pod Skálím, Pod zvonicou, Nám. Jozefa Likavčana, Nám. Martina Benku

Ing.
Peter ONDREJKA

Ulica B. Kubánkovej, Pod horou, Tichá ulica, Kamenná ulica


pozn.: Obecné zastupiteľstvo určilo patronát poslancov nad jednotlivými časťami obce podľa ulíc
uznesením č. 26/2/2014 dňa 11.12.2014