Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

129/2018

50,00 EUR

Vlasta Bražinová

Obec Liptovské Sliače

19.06.2018

Zmluva o uskutočnení umeleckého vystúpenia

128/2018

2 300,00 EUR

RNDr. Jana Orlická - JANA umelecká agentúra

Obec Liptovské Sliače

19.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

127/2018

20,00 €/hod

Emil Masnica

Obec Liptovské Sliače

18.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

126/2018

918,00 EUR

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

14.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

125/2018

3,00 EUR

Magdaléna Krčuľová

Obec Liptovské Sliače

14.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

124/2018

9,00 EUR

Magdaléna Krčuľová

Obec Liptovské Sliače

14.06.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

123/2018

6,00 EUR

Marianna Benčová

Obec Liptovské Sliače

14.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

122/2018

120,00 EUR 0,30 € za každý 1 kW energie spotrebovanej v kuchyni

Katarína Vicianová

Obec Liptovské Sliače

12.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

121/2018

20,00 €/hod

Miroslav Majchrák

Obec Liptovské Sliače

12.06.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

120/2018

66,84 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.,Pri Váhu 6,034 06,Černová

Obec Liptovské Sliače

12.06.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

119/2018

7 654,46 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.,Pri Váhu 6,034 06,Černová

Obec Liptovské Sliače

12.06.2018

Darovacia zmluva

118/2018

300,00 EUR

R - J. A servis, s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

12.06.2018

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

117/2018

Neuvedené

Národný bezpečnostný úrad

Obec Liptovské Sliače

12.06.2018

Zmluva o spolupráci

116/2018

Neuvedené

Základná škola J.Hanulu,Školská ulica 927/2,03484,Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

11.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

115/2018

250,00 EUR 0,30 € za každý 1 kW energie spotrebovanej v kuchyni

Mária Mušutová

Obec Liptovské Sliače

08.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

114/2018

12,00 EUR 8,00 € za použitie obrusov

rod. Kočibalová

Obec Liptovské Sliače

06.06.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce formou dotácie na verejnoprospešné činnosti

113/2018

300,00 EUR

Mládežnícky spovekol

Obec Liptovské Sliače

06.06.2018

Zmluva o reklame

112/2018

200,00 EUR

Siman a Jorčík, spol. s r. o.

Obec Liptovské Sliače

05.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

111/2018

50,00 EUR 8,00 EUR/ použitie obrusov

Eva Vajdová

Obec Liptovské Sliače

05.06.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

110/2018

20,00 EUR/hod.

LANTASTIC SK, spol. s r. o.

Obec Liptovské Sliače

04.06.2018

Zmluva o nájme nebytového priestoru

109/2018

350,00 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

29.05.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

108/2018

50,00 EUR 8,00 EUR/ použitie aobrusov

Zdenka Oravcová

Obec Liptovské Sliače

29.05.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov na pohrebnú hostina

107/2018

12,00 EUR 8,00 EUR/použitie obrusov

Magdaléna Krčulová

Obec Liptovské Sliače

29.05.2018

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov na predajnú akciu

106/2018

20,00 EUR/hod

Tibor KULLA- ALLADIN

Obec Liptovské Sliače

29.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

105/2018

3,00 EUR

Zuzana Antolová

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: