Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2020

Dodatok č. 1

41/2020

372,21 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Liptovské Sliače

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

40/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovské Sliače

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovské Sliače

18.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

38/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovské Sliače

16.03.2020

Zmluva o umelecké dielo

37/2020

5 500,00 EUR

Cigánski Diabli

Obec Liptovské Sliače

11.03.2020

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

36/2020

0,00 EUR

INGSTAV SK, s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

11.03.2020

Zmluva o nájme

35/2020

podľa zmluvy

INGSTAV SK, s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

10.03.2020

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

34/2020

369,60 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

10.03.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

33/2020

3,00 €/hod.

Tomáš Hliničan

Obec Liptovské Sliače

05.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

32/2020

3,00 EUR

Anna Priesolová

Obec Liptovské Sliače

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

31/2020

825,00 EUR 25 € / 1 dieťa

Centrum voľného času Elán

Obec Liptovské Sliače

03.03.2020

Zmluva o predvedení umeleckého výkonu

30/2020

650,00 € + doprava

FS PARTIZÁN, o. z.

Obec Liptovské Sliače

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

29/2020

6,00 EUR

Mária Lisá

Obec Liptovské Sliače

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce formou dotácie na verejnoprospešné činnosti

28/2020

1 800,00 EUR

Kulturistický oddiel

Obec Liptovské Sliače

24.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby

27/2020

196 560,00 EUR

Obec Liptovské Sliače

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

21.02.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

26/2020

150,00 EUR 50,00 € - výdajňa jedál

AMORA

Obec Liptovské Sliače

21.02.2020

Zmluva o dielo

25/2020

2 400,00 EUR

DELTA 2000, spol. s r. o.

Obec Liptovské Sliače

20.02.2020

Dodatok č. 5/2020 k zmluve č. 24/2017 o platení úhrady za sociálnu službu

24/2020

podľa výpočtového listu

Obec Liptovské Sliače

ZpS a DSS,Záhumnie 220/90,034 84,Liptovské Sliače

20.02.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP/042-Z-302021W829-254/2019

23/2020

-

Obec Liptovské Sliače

Ministerstvo zdravotníctva SR

18.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

22/2020

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Liptovské Sliače

14.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce formou dotácie na verejnoprospešné činnosti

21/2020

250,00 EUR

Spevácka skupina Sliačania

Obec Liptovské Sliače

14.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce formou dotácie na verejnoprospešné činnosti

20/2020

1 000,00 EUR

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Liptovské Sliače

14.02.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

19/2020

3,00 €/ hod. + 50,00 € výdajňa jedál

Vladimír Klačan

Obec Liptovské Sliače

11.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

18/2020

25,00 € / 1 dieťa

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Obec Liptovské Sliače

10.02.2020

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

17/2020

150,00 EUR

TJ TURIST KLUB

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: