Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2021

Dodatok č. 6/2021 k zmluve č. 28/2017 o platení úhrady za sociálnu službu

102/2021

podľa zmluvy

ZpS a DSS, Záhumnie 220/90, 034 84 Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

03.08.2021

Dodatok č.8/2021 k zmluva č. 24/2017 o platení úhrady za sociálnu službu

101/2021

podľa zmluvy

ZpS a DSS, Záhumnie 220/90, 034 84 Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

30.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

100/2021

120,00 EUR

Lucia Mrvová

Obec Liptovské Sliače

29.07.2021

Z M L U V A o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby

99/2021

spoluúčasť - 5.000 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

27.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

98/2021

120,00 EUR 50 €/výdajňa jedál + poplatok za požičanie inventára

Soňa Almanová

Obec Liptovské Sliače

27.07.2021

Zmluva o dielo

97/2021

11 443,90 EUR

ZAVLAHY, s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

26.07.2021

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb

96/2021

119 € bez DPH/rok

Verejná informačná služba,spol.s.r.o.

Obec Liptovské Sliače

26.07.2021

Kúpna zmluva

95/2021

1 100,16 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

26.07.2021

Zmluva o dielo

94/2021

211 800,29 EUR

INGSTAV SK s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava

Obec Liptovské Sliače

19.07.2021

Dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 14.06.2021

93/2021

-

Anna Littvová, splnomocnená Simona Pioková, Ludrová 152, 034 71

Obec Liptovské Sliače

15.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

92/2021

3,00 EUR/hod. + 8,00 EUR/obrusy

Mária Fullová

Obec Liptovské Sliače

15.07.2021

Kúpna zmluva

91/2021

dohodou podľa aktuálneho cenníka

KVIP s.r.o.

Obec Liptovské Sliače

13.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

90/2021

6,00 EUR/rok

Miroslav Frič

Obec Liptovské Sliače

13.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

89/2021

6,00 EUR/rok

Oľga Valachovičová

Obec Liptovské Sliače

06.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liptovské Sliače v roku 2021

88/2021

1 000,00 EUR tisíc eur

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Liptovské Sliače

02.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

87/2021

120,00 EUR 50 €/výdajňa jedál

Simona Vajdová

Obec Liiptovský Michal, Obec Lúčky

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená

86/2021

podľa čl. III. zmluvy

Sliačanské Obecné Služby, s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

30.06.2021

Dohoda o skončení nájmu k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 77/2019-573

85/2021

Neuvedené

Lucia Iváková

Obec Liptovské Sliače

30.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.05.2021

84/2021

10 558,06 EUR

RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

29.06.2021

Dohoda č. 21/24/054/33

83/2021

8 356,59 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Liptovské Sliače

22.06.2021

Mandátna zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu

82/2021

podľa zmluvy

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra

Obec Liptovské Sliače

14.06.2021

Kúpna zmluva

81/2021

1,00 EUR

Anna Littvová, splnomocnená Simona Pioková, Ludrová 152, 034 71

Obec Liptovské Sliače

14.06.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov zo dňa 09.04.2009

80/2021

-

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Sliače

Obec Liiptovský Michal, Obec Lúčky

09.06.2021

Dodatok č. 1 k zmluve č. Z07082015011

79/2021

Neuvedené

ENVI-PAK, a. s.

Obec Liptovské Sliače

09.06.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

78/2021

30,00 EUR/hod

Ashop s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: