Zverejnené Zmluvy Zmluvy |  Objednávky |  Faktúry
Číslo
zmluvy
Dokument zmluvy
Cena
Objednávateľ
Dodávateľ
Dátumy uzavretia
zverejnenia
159/2016
  Detaily  
Zmluva o nájme hrobového miesta ...
Celková cena: 0.00 € s DPH
Anna Petrová
Obec Liptovské Sliače
19.12.2016
20.12.2016
Dodávateľ: Obec Liptovské Sliače, IČO: 00315745, DIČ/IČ DPH: 2020589725
Adresa: Seč 635/2, PSČ: 03484, Mesto: Liptovské Sliače
Dátum podpisu:
19.12.2016
Popis zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 514 na cintoríne LS - NS Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
158/2016
  Detaily  
Zmluva o nájme hrobového miesta ...
Celková cena: 70.00 € s DPH
Anastázia Jacková
Obec Liptovské Sliače
07.12.2016
20.12.2016
Dodávateľ: Obec Liptovské Sliače, IČO: 00315745, DIČ/IČ DPH: 2020589725
Adresa: Seč 635/2, PSČ: 03484, Mesto: Liptovské Sliače
Dátum podpisu:
07.12.2016
Popis zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18 na cintoríne LS - DN Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
157/2016
  Detaily  
Zmluva o nájme hrobového miesta ...
Celková cena: 0.00 € s DPH
Lýdia Dvorská
Obec Liptovské Sliače
02.12.2016
07.12.2016
Dodávateľ: Obec Liptovské Sliače, IČO: 00315745, DIČ/IČ DPH: 2020589725
Adresa: Seč 635/2, PSČ: 03484, Mesto: Liptovské Sliače
Dátum podpisu:
02.12.2016
Popis zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 510 na cintoríne LS - NS Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
156/2016
  Detaily  
Zmluva o nájme hrobového miesta ...
Celková cena: 0.00 € s DPH
Lýdia Dvorská
Obec Liptovské Sliače
02.12.2016
07.12.2016
Dodávateľ: Obec Liptovské Sliače, IČO: 00315745, DIČ/IČ DPH: 2020589725
Adresa: Seč 635/2, PSČ: 03484, Mesto: Liptovské Sliače
Dátum podpisu:
02.12.2016
Popis zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240 na cintoríne LS - NS Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
155/2016
  Detaily  
Zmluva na úrazové poistenie ...
Celková cena: 26.56 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
Komunálna poisťovňa, a. s.
30.11.2016
07.12.2016
Dodávateľ: Komunálna poisťovňa, a. s., IČO: 31595545, DIČ/IČ DPH: 2021097089
Adresa: Štefánikova 17, PSČ: 81105, Mesto: Bratislava
Dátum podpisu:
30.11.2016
Popis zmluvy: Zmluva na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnania počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
154/2016
  Detaily  
Dohoda o zabezpečení podmienok ...
Celková cena: 1114.80 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
Úrad práce, sociálnych vecí a ...
28.11.2016
02.12.2016
Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 30794536, DIČ/IČ DPH: 2021777780
Adresa: Námestie slobody 9, PSČ: 03401, Mesto: Ružomberok
Dátum podpisu:
28.11.2016
Popis zmluvy: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
153/2016
  Detaily  
Prenájom nehnuteľného majetku ...
Celková cena: 666.25 € s DPH
Michal Ivák
Obec Liptovské Sliače
23.09.2016
29.11.2016
Dodávateľ: Obec Liptovské Sliače, IČO: 00315745, DIČ/IČ DPH: 2020589725
Adresa: Seč 635/2, PSČ: 03484, Mesto: Liptovské Sliače
Dátum podpisu:
23.09.2016
Popis zmluvy: Prenájom nehnuteľného majetku Obce - nebytové priestory zapísané na LV č. 1862, na parcele č. C-KN 2389/1, miestnosť o rozlohe 53,3 m2 budove KSLS Lipt. Sliače Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
152/2016
  Detaily  
Dohoda o výpovedi zmluvy o dielo
Celková cena: 0.00 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
PRO GRUP, s. r. o.
28.10.2016
11.11.2016
Dodávateľ: PRO GRUP, s. r. o., IČO: 36610607, DIČ/IČ DPH: 2022201456
Adresa: Duklianska 1371/29, PSČ: 05201, Mesto: Spišská Nová Ves
Dátum podpisu:
28.10.2016
Popis zmluvy: Dohoda o výpovedi zmluvy o dielo Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
151/2016
  Detaily  
Zmluva o poskytnutí dotácie ...
Celková cena: 3000.00 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
Ministerstvo práce, sociálnych ...
28.11.2016
07.11.2016
Dodávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, IČO: 00681156, DIČ/IČ DPH:
Adresa: Špitálska 4,6,8, PSČ: 81643, Mesto: Bratislava
Dátum podpisu:
28.11.2016
Popis zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie formou bežného transferu za účelom rozvoja sociálnej oblasti Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
150/2016
  Detaily  
Zmluva o nájme hrobového miesta ...
Celková cena: 6.00 € s DPH
Jana Huličová
Obec Liptovské Sliače
03.11.2016
04.11.2016
Dodávateľ: Obec Liptovské Sliače, IČO: 00315745, DIČ/IČ DPH: 2020589725
Adresa: Seč 635/2, PSČ: 03484, Mesto: Liptovské Sliače
Dátum podpisu:
03.11.2016
Popis zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24 na cintoríne LS - NS Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/24/012/18
  Detaily  
Dodatok č. 1 k dohode č. ...
Celková cena: 0.00 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
Úrad práce, sociálnych vecí a ...
18.10.2016
28.10.2016
Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 30794536, DIČ/IČ DPH:
Adresa: Námestie slobody 9, PSČ: 03401, Mesto: Ružomberok
Dátum podpisu:
18.10.2016
Popis zmluvy: Dodatok č. 1 k dohode č. 16/24/012/18 o zmene počtu UoZ Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
149/2016
  Detaily  
Zmluva o účinkovaní na podujatí ...
Celková cena: 400.00 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
Milan Hrčka
28.10.2016
28.10.2016
Dodávateľ: Milan Hrčka, IČO: , DIČ/IČ DPH:
Adresa: Košická 2224/12, PSČ: 06001, Mesto: Kežmarok
Dátum podpisu:
28.10.2016
Popis zmluvy: Zmluva o účinkovaní na podujatí Vám patrí úcta Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
148/2016
  Detaily  
Zmluva o pripojení k ...
Celková cena: 0.00 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
DataCentrum elektronizácie ...
27.10.2016
28.10.2016
Dodávateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, IČO: 45736359, DIČ/IČ DPH: 2023345962
Adresa: Kýčerského 5, PSČ: 81105, Mesto: Bratislava
Dátum podpisu:
27.10.2016
Popis zmluvy: Zmluva o pripojení k informačnému systému - Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
147/2016
  Detaily  
Zmluva o dielo - Dodanie, ...
Celková cena: 13716.00 € s DPH
Obec Liptovské Sliače
TIPLUX s. r. o.
14.10.2016
17.10.2016
Dodávateľ: TIPLUX s. r. o., IČO: 36568562, DIČ/IČ DPH: 2020041364
Adresa: Cesta pod Hradovou 32, PSČ: 04001, Mesto: Košice
Dátum podpisu:
14.10.2016
Popis zmluvy: Zmluva o dielo - Dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky Obecného rozhlasu Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
146/2016
  Detaily  
Kúpna zmluva - predaj ...
Celková cena: 268.92 € s DPH
Ing. Marek Slamka, Ing. Elena Slamková
Obec Liptovské Sliače
13.10.2016
13.10.2016
Dodávateľ: Obec Liptovské Sliače, IČO: 00315745, DIČ/IČ DPH: 2020589725
Adresa: Seč 635/2, PSČ: 034 84, Mesto: Liptovské Sliače
Dátum podpisu:
13.10.2016
Popis zmluvy: Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - pozemok C-KN 4248/22 o výmere 81 m2 Platnosť od:
Periodicita: jednorázovo Platnosť do:
Poznámka:
 
Počet záznamov celkom: 891