Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

Eurofondy a projekty obce

Zobrazené 1-30 z 46

EUROFONDY - informácie o projektoch v obci, ktoré financujú

Dátum: 29. 1. 2015

EUROFONDY - informácie o projektoch v obci, ktoré financujú

Mikroprojekty EÚ v obci Liptovské Sliače

Dátum: 27. 12. 2013

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
POĽSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

Oživenie tradícií a medzinárodných vzťahov v obci - informačná brožúra a skladačka

Dátum: 4. 2. 2013

Obec Liptovské Sliače aj v roku 2011 uskutočnila mikroprojekt s družobnou obcou Háj ve Slezsku, pod názvom „Budovanie cezhraničných vzťahov na báze tradície, kultúry a spoločenského života“, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Oddychové miesta v obci Liptovské Sliače – osadenie lavičiek

Dátum: 17. 8. 2012

Projekt "Zlepšite prostredie, v ktorom žijete" (žiadateľ: Peter Čieško)

Poskytovateľ finančnej čiastky: MONDI SCP

Predmet dotácie: vytvorenie miest na oddych osadením lavičiek v roku 2012

Výška finančnej čiastky: 500,- eur

"Čarovné zákutia" - Projekt s environmentálnou tematikou na zlepšenie prostredia v obci a jej okolí zrealizovaný vďaka Mondi SCP

Dátum: 17. 8. 2012

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 3/7/2012 zo dňa 17.8. 2012

Poskytovateľ finančnej čiastky: MONDI SCP

Predmet dotácie: úprava a skultúrnenie zanedbaných verejných priestranstiev v každej časti obce výsadbou rastlín, osadením lavičiek, košov a úpravou prístupových chodníkov k nim

Výška finančnej čiastky: 4.000,- eur

"Monitorovací kamerový systém" - Projekt zrealizovaný vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh primárnej prevencie kriminality "

Dátum: 4. 5. 2012

Zmluva č. 28/ZA/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo dňa 04.05. 2012

Poskytovateľ finančnej čiastky: OBVODNÝ ÚRAD ŽILINA

Predmet dotácie: Financovanie kapitálových výdavkov projektu na prevenciu kriminality, určených na nákup a inštaláciu nového kamerového systému v obci Liptovské Sliače monitorujúceho verejné priestranstvá a vysoko rizikové lokality

Výška finančnej čiastky: 5.000,- eur

Projekt "Ozvučenie a premietanie v amfiteátri v prírode"

Dátum: 28. 2. 2012

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej v rámci programu Náš vidiek

Zmluva: UVSR - 107/2012 zo dňa 28.2.2012

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády Slovenskej republiky

Predmet dotácie: kapitálové výdavky - premietacie plátno, premietací prístroj

Výška dotácie: 8.000,- eur

Európsky fond regionálneho rozvoja "Investícia do vašej budúcnosti"

Dátum: 31. 1. 2012

Európsky fond regionálneho rozvoja "Investícia do vašej budúcnosti"

"Máje" a "Pálenie Jána"

Dátum: 6. 6. 2011

Tradičné sadenie májov sa v tomto roku 2011 uskutočnilo v priebehu mesiacov február, marec, apríl a máj.

Liptovské Sliače Pracovné stretnutie projektového tímu

Dátum: 14. 2. 2011

V piatok 11.2.2011 sa konalo prvé stretnutie s českými hosťami ohľadom mikroprojektu, ktorý sa bude v roku 2011 konať v našej obci.

Obec Lipt. Sliače rozbieha ďalší mikroprojekt

Dátum: 31. 1. 2011

Obec Liptovské Sliače aj v roku 2011 rozbieha mikroprojekt,

Medzinárodné priateľstvo - publikácia

Dátum: 23. 11. 2010

Obecný úrad Liptovské Sliače vydal v týchto dňoch publikáciu v počte 1000 ks, ktorá obsahuje informácie a fotografie o projekte a jeho aktivitách. Vydanie publikácie je súčasťou mikroprojektu s názvom „Budovanie cezhraničných vzťahov na báze tradície, kultúry a spoločenského života“. Tento je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bol zameraný na kultúrnu a športovú oblasť, a jeho cieľom bolo nadviazanie priateľstiev v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Samospráva: Mikroprojekty v Liptovských Sliačoch

Dátum: 16. 11. 2010

V tomto roku obec Liptovské Sliače uskutočnila projekt pod názvom „ Budovanie cezhraničných vzťahov na báze tradície, kultúry a spoločenského života“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý bol zameraný na kultúrnu a športovú oblasť, a jeho cieľom bolo nadviazanie priateľstiev v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Liptovské Sliače Odovzdali zrekonštruovanú cestu

Dátum: 22. 10. 2010

Približne 23 tisíc eur stála rekonštrukdcia mosta a cesty 1/18 pri obci Liptovské Sliače. Most je dlhý 8, 8 m a široký medzi obrubami 1, 7 m. Okrem toho tam upravili cestu v dl´žke takmer 439 m. Pribudol tam odbočovací pruh na autobusovú zastávku a chodník pri nej, ktorý je dlhý 25 m a zhotovili ho zo zamkovej dlažby. Informoval na preberacom dni stavby, ktorý sa uskutočnil 20. októbra, stavebný dozor stavby Vladimír Hudec zo Slovenskej správy ciest (SC) v Žiline.

Samospráva: Ako je to s výstavbou kanalizácie?

Dátum: 8. 10. 2010

Dňa 28. septembra 2010 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s.. Starosta obce Liptovské Sliače Ján Ondrejka sa zaujímal v akom štádiu sa nachádza odkanalizovanie obcí L. Sliače, Ivachnová a L. Teplá.

Ocenenie za spoluprácu

Dátum: 28. 9. 2010

Ocenie za spoluprácu medzi gminou Nowy Targ a obcou Liptovské Sliače získal od starostu gminy Ján Ondrejka, starosta obce Liptovské Sliače. Udelil mu ho počas víkendového podujatia (25. a 26. septembra) Tradičná gastronómia, ktoré sa uskutočnilo v našej obci.

Starosta J. Ondrejka chápe toto poďakovanie pre všetkých občanov, ktorí sa zapojili organizovania slovensko-poľského mikroprojektu, ktorý sa uskutočňoval počas tohto roka v obci.

Kultúra: Tradície gastronómie

Dátum: 26. 9. 2010

V rámci slovensko-poľského projektu, ktorý realizuje obec Liptovské Sliače v spolupráci s poľským partnerom v Lopušnej, uskutočnilo počas víkendu dňoch 25. až 26. septembra podujatie navzané "Tradície gastronómie“.

Školstvo: Požehnanie zmodernizovanej kuchyne

Dátum: 9. 9. 2010

Zmodernizovanú kuchyňu v Základnej škole J. Hanulu v Liptovských Sliačoch môže využívať personál školskej jedálne. Podľa slov jej riaditeľky vybavenie spĺňa prísne európske normy. Okrem toho im vyhovuje pri príprave jedál.

Starosta obce Ján Ondrejka poďakoval personálu jedálne za to, že dokázali pripravovať jedlá aj v priestoroch kuchyne v kultúrnom dome. Okrem toho zvládli sťahovanie do nových priestorov bez ťažkostí. Zaželal im, aby mali veľa spokojných stravníkov.

Priestory kuchyne požehnal 8. septembra pán farár Ján Budzák.

Liptovské Sliače Kolaudácia diela: "Protipožiarna lesná cesta Sliačská dolina – modernizácia"

Dátum: 26. 8. 2010Dňa 25.08.2010 bola skolaudovaná lesná cesta v „Kostolianskej doline“– od začiatku doliny od vodojemu, až po otočku pri Poľovníckej chate, v dĺžke 2900 m a šírke 3 m. Na trase boli vybudované 2 mosty, 9 priepustov cez cestu, bol spevnený breh potoka lomovým kameňom, tiež boli vybudované výhybne a manipulačné sklady pre drevnú hmotu. Táto cesta bola vybudovaná od 25.5.2010 do 25.8.2010, v rámci projektu pod názvom „ Rekonštrukcia lesnej cesty a obnova potenciálu lesného hospodárstva“(kód projektu 210ZA0900914), ktorý bol podaný objednávateľom Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače (čo sa podarilo členom urbáru konečne zrealizovať po viacročnom úsilí). Preberacieho konania sa zúčastnili zástupcovia hlavného dodávateľa I.B.S. sro.,Žilina, starosta obce Liptovské Sliače, subdodávateľa Cestné stavby Lipt. Mikuláš, a členovia výboru Urbáru z Liptovských Sliačov.

Projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013.

Deti nadväzujú nové priateľstvá - IV.

Dátum: 16. 8. 2010

Výlet do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec bol súčasťou programu týždňového slovensko-poľského letného tábora, ktorý sa uksutočnil v dňoch 9. až 15. augusta v Liptovských Sliačoch. Zúčastnilo sa ho 40 detí zo Slovenska a takmer rovnaký počet z poľského mesta Nowý Targ.

Deti nadväzujú nové priateľstvá - V.

Dátum: 16. 8. 2010

Zábavno-športové súťaže spestrili program týždňového slovensko-poľského letného tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. až 15. augusta v Liptovských Sliačoch. Zúčastnilo sa ho 40 detí zo Slovenska a takmer rovnaký počet z poľského mesta Lopušná pri Nowom Targu.

Deti nadväzujú nové priateľstvá VI. a Neseď doma - ukáž čo vieš

Dátum: 16. 8. 2010

Obecný úrad Liptovské Sliače, Základná škola Jozefa Hanulu L. Sliače, Dobrovoľný hasičský zbor – Liptovské Sliače – Vyšný,Občianske združenie DRÁČIK pripravili v sobotu 14. augusta 2. ročník športovo – branného preteku „NESEĎ DOMA - UKÁŽ ČO VIEŠ...“Podujatie podporila Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. „Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu“.


Do hasičského zápolenia sa zapojili aj účastníci slovensko-poľského tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. až 15. augusta v L. Sliačoch.

Deti nadväzujú nové priateľstvá VII. - rozlúčka

Dátum: 16. 8. 2010

Pred odchodom domov sa účastníci letného detského slovensko-poľského tábora zúčastnili svätej omše. Po nej už nasledovalo lúčenie.

Liptovské Sliače Deti nadväzujú nové priateľstvá - III.

Dátum: 12. 8. 2010

Poľským dňom pokračoval dnes program týždňového slovensko-poľského letného tábora, ktorý potrvá do 15. augusta v Liptovských Sliačoch. Zúčastňuje sa ho 40 detí zo Slovenska a rovnaký počet z poľského mesta Nowý Targ. Poliaci si pripravili pre rovesníkov z Liptovských Sliačov vedomostný test o ich krajine. Naučili ich aj niektoré svoje hry.

Liptovské Sliače Deti nadväzujú nové priateľstvá - II.

Dátum: 11. 8. 2010

Školáci z Liptovských Sliačov a z okolia poľského mesta Nowý Targ trávia spoločne tento týždeň prázdnin v Liptovských Sliačoch. Poľské deti bývajú v penzióne Premeň a domáce nocujú doma. Spoločne sa stravujú v Prameni. V prvé dva dni spoznávali obec a jej okolie. V stredu relaxovali v bazénoch v kúpeľoch v Lúčkach. Pozreli si tamojší vodopád.

Na štvrtok pripravujú Poliaci svoj deň plný zábavy aj pre sliačanské deti.

Liptovské Sliače Deti nadväzujú nové priateľstvá- I.

Dátum: 10. 8. 2010

Školáci z Liptovských Sliačov a z okolia poľského mesta Nowý Targ trávia spoločne tento týždeň prázdnin v Liptovských Sliačoch. Poľské deti bývajú v penzióne Premeň a domáce nocujú doma. Spoločne sa stravujú v Prameni. V prvé dva dni spoznávali obec a jej okolie.

Športový deň

Dátum: 21. 7. 2010

Každoročný športový deň sa uskutočnil tohto roku 17. júla na futbalovom ihrisku 1. OFC Liptovské Sliače. Jeho súčasťou bol futbalový turnaj medzi mužstvami z poľského mesta Nowý Targ, českej obce Háje v Slezsku, ktorá je družobnou obcou L. Sliačov a tímom L. Sliačov.

Liptovské Sliače Samospráva: Kolaudácia zrekonštruovanej školy

Dátum: 12. 7. 2010

Kolaudačné konanie školy, aj s kuchyňou, jedálňou a práčovňou uskutočňuje sa dnes - 12. júla v Základnej škole J. Hanulu v L. Sliačoch.

Kultúra: Sliačania na návšteve v družobnej obci

Dátum: 22. 6. 2010

Delegácia z Liptovských Sliačov navštívila v dňoch 19. – 20. júna družobnú obec Háj ve Slezsku. Na pozvanie jej starostu Jozefa Kimpla cestovali na Moravu starosta Sliačov Ján Ondrejka, zástupca starostu Štefan Likavčan, predseda kultúrnej komisie Jozef Kajúch a členovia FSk Sliačanka. Zúčastnili sa na podujatí „Rozmarné leto“, ktoré nesie názov podľa knihy spisovateľa Vladislava Vančuru, tamojšieho rodáka. V kultúrnom programe okrem iných vystúpili aj speváčky a ľudová hudba zo Sliačanky. Akcia sa konala v zrekonštruovanom areáli Dohnálkovho parku. Počas tejto návštevy sa opäť rozvinula a upevnila spolupráca, ktorá začala v roku 2008. Priatelia z Hája prídu do Liptovských Sliačov v júli na podujatie Kultúrno – športový deň.

AB

Liptovské Sliače Školstvo: Rekonštrukcia materskej školy

Dátum: 24. 5. 2010

Rekonštrukčné práce na budove materskej školy Liptovské Sliače – Nižný Sliač pokračovali aj predposledný májový týždeň. Stavbári vo vnútri objektu búrali nadbytočné priečky. V miestnostiach už odstránili staré podlahy, aby sa dostali na základové dosky.

Zobrazené 1-30 z 46

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 10 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.29m/s
tlak1016hPa
vlhkosť44%
zrážky1.6mm

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:422
TÝŽDEŇ:1025
CELKOM:1630567

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3
4 5
6
7
8 9 10 11 12
13 14 15 16
17
18 19
20
21
22 23 24 25 26
27
28 29
30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kostol sv. Šimona a Júdu