Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

Eurofondy a projekty obce

EUROFONDY - informácie o projektoch v obci, ktoré financujú

Dátum: 29. 1. 2015

EUROFONDY - informácie o projektoch v obci, ktoré financujú

Mikroprojekty EÚ v obci Liptovské Sliače

Dátum: 27. 12. 2013

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
POĽSKO - SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 - 2013

Oživenie tradícií a medzinárodných vzťahov v obci - informačná brožúra a skladačka

Dátum: 4. 2. 2013

Obec Liptovské Sliače aj v roku 2011 uskutočnila mikroprojekt s družobnou obcou Háj ve Slezsku, pod názvom „Budovanie cezhraničných vzťahov na báze tradície, kultúry a spoločenského života“, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Oddychové miesta v obci Liptovské Sliače – osadenie lavičiek

Dátum: 17. 8. 2012

Projekt "Zlepšite prostredie, v ktorom žijete" (žiadateľ: Peter Čieško)

Poskytovateľ finančnej čiastky: MONDI SCP

Predmet dotácie: vytvorenie miest na oddych osadením lavičiek v roku 2012

Výška finančnej čiastky: 500,- eur

"Čarovné zákutia" - Projekt s environmentálnou tematikou na zlepšenie prostredia v obci a jej okolí zrealizovaný vďaka Mondi SCP

Dátum: 17. 8. 2012

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 3/7/2012 zo dňa 17.8. 2012

Poskytovateľ finančnej čiastky: MONDI SCP

Predmet dotácie: úprava a skultúrnenie zanedbaných verejných priestranstiev v každej časti obce výsadbou rastlín, osadením lavičiek, košov a úpravou prístupových chodníkov k nim

Výška finančnej čiastky: 4.000,- eur

"Monitorovací kamerový systém" - Projekt zrealizovaný vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh primárnej prevencie kriminality "

Dátum: 4. 5. 2012

Zmluva č. 28/ZA/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality zo dňa 04.05. 2012

Poskytovateľ finančnej čiastky: OBVODNÝ ÚRAD ŽILINA

Predmet dotácie: Financovanie kapitálových výdavkov projektu na prevenciu kriminality, určených na nákup a inštaláciu nového kamerového systému v obci Liptovské Sliače monitorujúceho verejné priestranstvá a vysoko rizikové lokality

Výška finančnej čiastky: 5.000,- eur

Projekt "Ozvučenie a premietanie v amfiteátri v prírode"

Dátum: 28. 2. 2012

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej v rámci programu Náš vidiek

Zmluva: UVSR - 107/2012 zo dňa 28.2.2012

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády Slovenskej republiky

Predmet dotácie: kapitálové výdavky - premietacie plátno, premietací prístroj

Výška dotácie: 8.000,- eur

Európsky fond regionálneho rozvoja "Investícia do vašej budúcnosti"

Dátum: 31. 1. 2012

Európsky fond regionálneho rozvoja "Investícia do vašej budúcnosti"

"Máje" a "Pálenie Jána"

Dátum: 6. 6. 2011

Tradičné sadenie májov sa v tomto roku 2011 uskutočnilo v priebehu mesiacov február, marec, apríl a máj.

Liptovské Sliače Pracovné stretnutie projektového tímu

Dátum: 14. 2. 2011

V piatok 11.2.2011 sa konalo prvé stretnutie s českými hosťami ohľadom mikroprojektu, ktorý sa bude v roku 2011 konať v našej obci.

Obec Lipt. Sliače rozbieha ďalší mikroprojekt

Dátum: 31. 1. 2011

Obec Liptovské Sliače aj v roku 2011 rozbieha mikroprojekt,

Medzinárodné priateľstvo - publikácia

Dátum: 23. 11. 2010

Obecný úrad Liptovské Sliače vydal v týchto dňoch publikáciu v počte 1000 ks, ktorá obsahuje informácie a fotografie o projekte a jeho aktivitách. Vydanie publikácie je súčasťou mikroprojektu s názvom „Budovanie cezhraničných vzťahov na báze tradície, kultúry a spoločenského života“. Tento je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bol zameraný na kultúrnu a športovú oblasť, a jeho cieľom bolo nadviazanie priateľstiev v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Samospráva: Mikroprojekty v Liptovských Sliačoch

Dátum: 16. 11. 2010

V tomto roku obec Liptovské Sliače uskutočnila projekt pod názvom „ Budovanie cezhraničných vzťahov na báze tradície, kultúry a spoločenského života“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý bol zameraný na kultúrnu a športovú oblasť, a jeho cieľom bolo nadviazanie priateľstiev v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Liptovské Sliače Odovzdali zrekonštruovanú cestu

Dátum: 22. 10. 2010

Približne 23 tisíc eur stála rekonštrukdcia mosta a cesty 1/18 pri obci Liptovské Sliače. Most je dlhý 8, 8 m a široký medzi obrubami 1, 7 m. Okrem toho tam upravili cestu v dl´žke takmer 439 m. Pribudol tam odbočovací pruh na autobusovú zastávku a chodník pri nej, ktorý je dlhý 25 m a zhotovili ho zo zamkovej dlažby. Informoval na preberacom dni stavby, ktorý sa uskutočnil 20. októbra, stavebný dozor stavby Vladimír Hudec zo Slovenskej správy ciest (SC) v Žiline.

Samospráva: Ako je to s výstavbou kanalizácie?

Dátum: 8. 10. 2010

Dňa 28. septembra 2010 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s.. Starosta obce Liptovské Sliače Ján Ondrejka sa zaujímal v akom štádiu sa nachádza odkanalizovanie obcí L. Sliače, Ivachnová a L. Teplá.

Ocenenie za spoluprácu

Dátum: 28. 9. 2010

Ocenie za spoluprácu medzi gminou Nowy Targ a obcou Liptovské Sliače získal od starostu gminy Ján Ondrejka, starosta obce Liptovské Sliače. Udelil mu ho počas víkendového podujatia (25. a 26. septembra) Tradičná gastronómia, ktoré sa uskutočnilo v našej obci.

Starosta J. Ondrejka chápe toto poďakovanie pre všetkých občanov, ktorí sa zapojili organizovania slovensko-poľského mikroprojektu, ktorý sa uskutočňoval počas tohto roka v obci.

Kultúra: Tradície gastronómie

Dátum: 26. 9. 2010

V rámci slovensko-poľského projektu, ktorý realizuje obec Liptovské Sliače v spolupráci s poľským partnerom v Lopušnej, uskutočnilo počas víkendu dňoch 25. až 26. septembra podujatie navzané "Tradície gastronómie“.

Školstvo: Požehnanie zmodernizovanej kuchyne

Dátum: 9. 9. 2010

Zmodernizovanú kuchyňu v Základnej škole J. Hanulu v Liptovských Sliačoch môže využívať personál školskej jedálne. Podľa slov jej riaditeľky vybavenie spĺňa prísne európske normy. Okrem toho im vyhovuje pri príprave jedál.

Starosta obce Ján Ondrejka poďakoval personálu jedálne za to, že dokázali pripravovať jedlá aj v priestoroch kuchyne v kultúrnom dome. Okrem toho zvládli sťahovanie do nových priestorov bez ťažkostí. Zaželal im, aby mali veľa spokojných stravníkov.

Priestory kuchyne požehnal 8. septembra pán farár Ján Budzák.

Liptovské Sliače Kolaudácia diela: "Protipožiarna lesná cesta Sliačská dolina – modernizácia"

Dátum: 26. 8. 2010Dňa 25.08.2010 bola skolaudovaná lesná cesta v „Kostolianskej doline“– od začiatku doliny od vodojemu, až po otočku pri Poľovníckej chate, v dĺžke 2900 m a šírke 3 m. Na trase boli vybudované 2 mosty, 9 priepustov cez cestu, bol spevnený breh potoka lomovým kameňom, tiež boli vybudované výhybne a manipulačné sklady pre drevnú hmotu. Táto cesta bola vybudovaná od 25.5.2010 do 25.8.2010, v rámci projektu pod názvom „ Rekonštrukcia lesnej cesty a obnova potenciálu lesného hospodárstva“(kód projektu 210ZA0900914), ktorý bol podaný objednávateľom Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače (čo sa podarilo členom urbáru konečne zrealizovať po viacročnom úsilí). Preberacieho konania sa zúčastnili zástupcovia hlavného dodávateľa I.B.S. sro.,Žilina, starosta obce Liptovské Sliače, subdodávateľa Cestné stavby Lipt. Mikuláš, a členovia výboru Urbáru z Liptovských Sliačov.

Projekt je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013.

Deti nadväzujú nové priateľstvá - IV.

Dátum: 16. 8. 2010

Výlet do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec bol súčasťou programu týždňového slovensko-poľského letného tábora, ktorý sa uksutočnil v dňoch 9. až 15. augusta v Liptovských Sliačoch. Zúčastnilo sa ho 40 detí zo Slovenska a takmer rovnaký počet z poľského mesta Nowý Targ.

Deti nadväzujú nové priateľstvá - V.

Dátum: 16. 8. 2010

Zábavno-športové súťaže spestrili program týždňového slovensko-poľského letného tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. až 15. augusta v Liptovských Sliačoch. Zúčastnilo sa ho 40 detí zo Slovenska a takmer rovnaký počet z poľského mesta Lopušná pri Nowom Targu.

Deti nadväzujú nové priateľstvá VI. a Neseď doma - ukáž čo vieš

Dátum: 16. 8. 2010

Obecný úrad Liptovské Sliače, Základná škola Jozefa Hanulu L. Sliače, Dobrovoľný hasičský zbor – Liptovské Sliače – Vyšný,Občianske združenie DRÁČIK pripravili v sobotu 14. augusta 2. ročník športovo – branného preteku „NESEĎ DOMA - UKÁŽ ČO VIEŠ...“Podujatie podporila Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. „Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu“.


Do hasičského zápolenia sa zapojili aj účastníci slovensko-poľského tábora, ktorý sa uskutočnil v dňoch 9. až 15. augusta v L. Sliačoch.

Deti nadväzujú nové priateľstvá VII. - rozlúčka

Dátum: 16. 8. 2010

Pred odchodom domov sa účastníci letného detského slovensko-poľského tábora zúčastnili svätej omše. Po nej už nasledovalo lúčenie.

Liptovské Sliače Deti nadväzujú nové priateľstvá - III.

Dátum: 12. 8. 2010

Poľským dňom pokračoval dnes program týždňového slovensko-poľského letného tábora, ktorý potrvá do 15. augusta v Liptovských Sliačoch. Zúčastňuje sa ho 40 detí zo Slovenska a rovnaký počet z poľského mesta Nowý Targ. Poliaci si pripravili pre rovesníkov z Liptovských Sliačov vedomostný test o ich krajine. Naučili ich aj niektoré svoje hry.

Liptovské Sliače Deti nadväzujú nové priateľstvá - II.

Dátum: 11. 8. 2010

Školáci z Liptovských Sliačov a z okolia poľského mesta Nowý Targ trávia spoločne tento týždeň prázdnin v Liptovských Sliačoch. Poľské deti bývajú v penzióne Premeň a domáce nocujú doma. Spoločne sa stravujú v Prameni. V prvé dva dni spoznávali obec a jej okolie. V stredu relaxovali v bazénoch v kúpeľoch v Lúčkach. Pozreli si tamojší vodopád.

Na štvrtok pripravujú Poliaci svoj deň plný zábavy aj pre sliačanské deti.

Liptovské Sliače Deti nadväzujú nové priateľstvá- I.

Dátum: 10. 8. 2010

Školáci z Liptovských Sliačov a z okolia poľského mesta Nowý Targ trávia spoločne tento týždeň prázdnin v Liptovských Sliačoch. Poľské deti bývajú v penzióne Premeň a domáce nocujú doma. Spoločne sa stravujú v Prameni. V prvé dva dni spoznávali obec a jej okolie.

Športový deň

Dátum: 21. 7. 2010

Každoročný športový deň sa uskutočnil tohto roku 17. júla na futbalovom ihrisku 1. OFC Liptovské Sliače. Jeho súčasťou bol futbalový turnaj medzi mužstvami z poľského mesta Nowý Targ, českej obce Háje v Slezsku, ktorá je družobnou obcou L. Sliačov a tímom L. Sliačov.

Liptovské Sliače Samospráva: Kolaudácia zrekonštruovanej školy

Dátum: 12. 7. 2010

Kolaudačné konanie školy, aj s kuchyňou, jedálňou a práčovňou uskutočňuje sa dnes - 12. júla v Základnej škole J. Hanulu v L. Sliačoch.

Kultúra: Sliačania na návšteve v družobnej obci

Dátum: 22. 6. 2010

Delegácia z Liptovských Sliačov navštívila v dňoch 19. – 20. júna družobnú obec Háj ve Slezsku. Na pozvanie jej starostu Jozefa Kimpla cestovali na Moravu starosta Sliačov Ján Ondrejka, zástupca starostu Štefan Likavčan, predseda kultúrnej komisie Jozef Kajúch a členovia FSk Sliačanka. Zúčastnili sa na podujatí „Rozmarné leto“, ktoré nesie názov podľa knihy spisovateľa Vladislava Vančuru, tamojšieho rodáka. V kultúrnom programe okrem iných vystúpili aj speváčky a ľudová hudba zo Sliačanky. Akcia sa konala v zrekonštruovanom areáli Dohnálkovho parku. Počas tejto návštevy sa opäť rozvinula a upevnila spolupráca, ktorá začala v roku 2008. Priatelia z Hája prídu do Liptovských Sliačov v júli na podujatie Kultúrno – športový deň.

AB

Liptovské Sliače Školstvo: Rekonštrukcia materskej školy

Dátum: 24. 5. 2010

Rekonštrukčné práce na budove materskej školy Liptovské Sliače – Nižný Sliač pokračovali aj predposledný májový týždeň. Stavbári vo vnútri objektu búrali nadbytočné priečky. V miestnostiach už odstránili staré podlahy, aby sa dostali na základové dosky.

Kultúra: Májovníci chodia po vyberaní

Dátum: 22. 5. 2010

Tradičné májovnícke zvyky oživajú počas tohto víkendu 22. až 23. mája v obci Liptovské Sliače. Už v piatok popoludní (21. mája) chodi mládenci - májovníci po vyberaní. Zavítali dopohstinstiev. Naše snímky sú zo Stredného Sliača. V sobotu od rána chodia po všetkých častiach obce tzv. vyberať. Večer o 19. 00 h si zatancujú a zaspievajú v kultúrnom dome na májovníckej veselici. Hrá hudobná skupina Lego, vstupné je dobrovoľné.

c v +

Dátum: 19. 5. 2010

Stavbári dokončujú tento týždeň obklady v kuchyni v Základnej škole J. Hanulu v Liptovských Sliačoch. Už je namontovaná vzduchotechnika. Čiastočne sú urobené nové elektrické rozvody. Ešte ich čaká montáž radiátorov, dokončenie podláh, ako aj skladových priestorov na prízemí.

Šport: Sálvnostne otvorili novú tribúnu

Dátum: 2. 5. 2010

Novú futbalovú tribúnu slávnostne otvorili v nedeľu 2. mája na futbalovom ihrisku 1. OFC. Liptovské Sliače. Pásku pretrihli predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Ján Slota a starosta obce L. Sliače Ján Ondrejka. Medzi hosťami boli napríklad štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Milan Mojš, poslanci Žilinského samosprávneho kraja, predstaviteľia štátnej správy, starostovia okolitých obcí a ďalší hostia ako aj faunúšikovia futbalu.

Starosta J. Ondrejka poďakoval za finančnú podporu ministesrstvu školstva a jej ministrovi Jánovi Mikolajovi, predstaviteľom SNS, ako aj poslancovi ŽSK Milanovi Fričovi, ktorý sa zaslúžili o to, že obec získala dotáciu z ministerstva školstva.

Šport: Ako to vyzerá na novopostavej futbalovej tribúne

Dátum: 27. 4. 2010

Na futbalovej tribúne 1. OFC Liptovské Sliače vrcholia v týchto dňoch príprav na jej slávnostné otvorenie 2. mája. (Jeho program nájdete medzi bleskovkami.) O situácii prác vás informujeme prostredníctvom nasledovných fotografií, ktoré sme zhotovili v utorok 27. apríla. Je potrebné ešte dokončiť terasu pred bufetom, poupratovať okolo objektu. Priestory tamojších šatní a sociálnych zariadení prvýkrát využili dorastenci počas svojho zápasu 24. apríla. Do otvorenia tribúny nebudú dokončené ešte priestory fitnescentra, zatiaľ je v nich skladisko materiálu.

Školstvo: Žiaci sa vyučujú vo vynovených priestoroch

Dátum: 26. 4. 2010

Vo vynovených priestoroch učebného pavilónu 1.- 4. ročníka Základnej školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch začalo sa v pondelok 27. apríla vyučovanie. Stavbári dokončujú v týchto dňoch fasádu budovy .

Samospráva: Začali prípravné práce pri rekonštrukcii námestia

Dátum: 11. 4. 2010

V uplynulých dňoch začali prípravné práce na rekonštrukcii námestia Lipovské Sliače – Stredný Sliač. Generálny dodávateľ stavebných prác LOSS z Ružomberka už s bagrom uskutočnil prvé výkopy zeminy pri kultúrnom dome. Odtiaľ budú mechanizmy pokračovať ku kostolu.

Otvorili realizovanie Mikroprojektu Poľsko-Slovensko

Dátum: 9. 4. 2010

Úvodné stretnutie v rámci projektu Mikroregión Poľsko-Slovensko, ktoré realizuje od apríla do októbra 2010 obec Liptovské Sliače, uskutočnilo sa v penzióne Prameň vo štvrtok 8. apríla. Zišli sa na ňom predstavitelia Obecného úradu L. Sliače a tamojších spoločenských, športových organizácií a kultúrneho strediska gminy z poľského mesta Nowý Targ.

Začali s rekonštrukciou materskej školy

Dátum: 7. 4. 2010

Už sa začali prípravné práce na rekonštrukcii materskej školy v Nižnom Sliači. Stavbári zatiaľ pripravujú stavenisko.

Deti zo škôlky sa učia vpodobnom zariadení v Strednom Sliači.;

Kultúra: Detský folklórny súbor Sliačanček podporil ŽSK

Dátum: 18. 3. 2010

Žilina, 18. marec 2010 – Viac ako tristo žiadateľov z radov obcí, fyzických a právnických osôb sa uchádzalo o finančnú podporu z Grantového systému Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pre oblasť kultúry. V prvom kole, do ktorého sa mohli uchádzači zapojiť do 31. januára 2010, úspešným 69 žiadateľom (Horné Považie – 12, Kysuce – 11, Orava – 16, Turiec – 15, Liptov – 15) rozdelila grantová komisia a predseda kraja sumu 48 241 eur. ŽSK podporil aj žiadosť detského folklórneho súboru Sliačanček sumou 643 eurami. O dotáciu žiadala obec Liptovské Sliače.

Liptovské Sliače Školstvo: Rekonštrukcia školy pokračuje

Dátum: 8. 2. 2010

Práce na rekonštrukcii pavilónu I. až IV. Ročníka Základnej školy J. Hanulu v Liptovských Sliačoch naďalej pokračujú. Dokončujú sa sociálne zariadenia.

V niektorých triedach už začali aj s čistením a umývaním okien.

Liptovské Sliače Čulý pracovný ruch

Dátum: 30. 12. 2009

Čulý pracovný ruch vládne aj posledné hodiny tohto roka na rekonštrukcii pavilónu prvého stupňa Základnej školy J. Hanulu

v Liptovských Sliačoch. Naše zábery pochádzajú z 29. decembra.

Liptovské Sliače Futbal: Výstavba tribúny - fotoriport

Dátum: 28. 11. 2009

Priaznivé teplé počasie umožňuje pokračovať vo výstavbe tribúny na futbalovom štadióne 1. 0FC v Liptovských Sliačoch. Aj počas soboty

28. novembra vládol čulý pracovný ruch.

Liptovské Sliače Školstvo: Rekonštrukcia školy

Dátum: 21. 11. 2009

Priaznivé počasie umožňuje pokračovať v rekonštrukčných prácach na budove pavilónu 1. až 4. Základnej školy J. Hanulu v Liptovských Sliačoch. Na objekte vymenili všetky okná na triedach a chodbách. Pracovníci zatepľujú obvodové múry, upravujú novovzniknuté priestory v podkroví. Za plnej prevádzky v škole začali búracie práce v sociálnych zariadeniach.

Školstvo: Rekonštrukcia školskej budovy

Dátum: 27. 10. 2009

Novú tvár získava v týchto dňoch pavilón 1. až 4. ročníka Základnej školy Jozefa Hanulu v Liptovských Sliačoch. V utorok 27. októbra sa tam uskutočnil kontrolný deň. Na snímkach sme zachytili výmenu okien a stav budovania sedlovej strechy.

Napísali o nás: Obec získala z eurofondov 1,9 mil. eur na obnovu škôl

Dátum: 23. 9. 2009

LIPTOVSKÉ SLIAČE 19. septembra (SITA) – Na rekonštrukciu škôl a námestia v Liptovských Sliačoch v Ružomberskom okrese získala obec z eurofondov takmer 1,9 mil. eur. Agentúru SITA o tom informoval starosta obce Ján Ondrejka. "Začíname s prvou etapou rekonštrukcie pavilónu základnej školy pre ročníky 1. až 4. za 800 000 eur. Dodávateľ vymení okná, sociálne zariadenia, strechu a zateplí obvodový plášť. Nové budú aj zariadenia v školskej kuchyni, ktorá slúži žiakom a tunajším dôchodcom. Všetko musíme zrealizovať za deväť mesiacov. Zmena sa týka aj kotolne, ktorá bude kúriť biomasou,“ povedal. Týmto spôsobom by mali byť postupne vykurované všetky obecné objekty. "Máme pripravené alebo sme už podali viacero projektov na vykurovanie biomasou,“ poznamenal Ondrejka. V obci je centrálna materská škola v Nižnom Sliači. "Na jej rekonštrukciu sme dostali 332 000 eur a po realizácii výrazne ušetríme na prevádzkových nákladoch.“ Takmer 763 000 eur bude použitých na rekonštrukciu Námestia J. K. Šmálova v Strednom Sliači. "Cez zimu sa uskutočnia výberové konania na dodávateľa. V budúcom roku pristúpime k jeho obnove,“ dodal J. Ondrejka. Liptovské Sliače sú najľudnatejšou obcou Liptova s približne 3800 obyvateľmi. Sú známe zachovávaním ľudových tradícií, festivalmi a architektonicky pozoruhodne riešeným kostolom Archa Locus.

SITA

Tribúna nadobúda svoju tvár

Dátum: 8. 8. 2009

Od začiatku jari sa výrazne pokročilo pri výstave tribúny na futbalovom ihrisku. V sobotu 8. augusta tam osadili pomocou žeriavu betónové dielce pre sedačky.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Zo Slia

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 30. 6. 2022
jasná obloha 32 °C 19 °C
jasná obloha, mierny južný vietor
vietorJ, 3.57m/s
tlak1014hPa
vlhkosť31%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 327
TÝŽDEŇ: 3554
CELKOM: 1235572

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 1 2 3
4
5
6 7
8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kostol sv. Šimona a Júdu