Navigácia

Obsah

Turistika


Liptovský kraj je nesmierne bohatý na prírodné krásy, nadherné a rozmanité horstvá, klenoty neživej prírody a historické pamiatky. Sliače nie sú nijakou výnimkou a aj vy sa môžte pokochať množstvom čarovných zákutí. Oboznámime vás s nimi v časti o turistike a okolí Liptovských Sliačov.


Teplica

Sírna voda v nadmorskej výške 588 m je aj s okolím s výmerom 14,5 hektára chráneným prírodným výtvorom. Samotný prameň sa odborne nazýva mofetový. Voda prameňa má stálu teplotu 16°C, a preto ani počas zimy potok opúšťajúci prameň nezamŕza. Prameň "Čertovica" je najvýdatnejší z prameňov. Vyviera zo severnej strany travertínovej kopy vo výške 583 m. Pramenisko vytvára plochu s rozmermi 300 x 200 metrov so sedimentáciou travertínov v podobe kopy. Voda z prameňa má v lete teplotu asi 20°C a výdatnosť 81,1 l/min. Obsah CO2 je 1850 mg/liter.


 

NÁZOV PRAMEŇA TEPL. °C TOK L/min OBSAH CO2 mg/L
ČERTOVICA 20 81,1 1850
SLATINA 8 30 1200
NA BAGROVISKU 20,8 15 1850


Na juh a juhozápad od prameňa je zostatok masívneho výtvoru mŕtvych travertínových terás, kde sa táto hornina ťažila. Dnes je to chránené územie. Je to lokalita Kotlisko a Skálie, miesta nálezov po dávnych obyvateľoch prehistorických sídlisk. K chránenej oblasti patrí hneď pod prameňom sa rozkladajúci rovinný močiar s typickým slatinným rastlinstvom a živočíšstvom. Je to hojná šašina hrdzavá, fialka močiarna, vachta trojlistá - po sliačansky horká trojka a iné. Na travertínovej kope nad prameňom sú zastúpené vápnomilné druhy rastlín.


Medokýš

Je v nadmorskej výške 565 m. Nachádza sa asi 1 800 m na juhozápad od Stredného Sliača v Zúbrej. Vyviera z paleogénnych flyšových bridlíc na lúke. V lete je priemerná teplota vody asi 10°C, prameň má výdatnosť 4,3 l/min s obsahom 1 540 mg CO2 na liter vody. Prameň je pomerne dosť mineralizovaný, svojou povahou sa radí medzi zemité kyselky.