Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Balážecová AlenaObecný úrad - Kultúrny pracovník, knižnica

Telefón: 044 437 21 73

Mobil: 0918752196

E-mail: alena.balazecova@liptovskesliace.sk

Bartík PavolObecný úrad - Zástupca starostu obce
Poslanci - Člen
Komisia výstavby, územného plánovania a PLVH - Člen
Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce - člen
Redakčná rada obecných novín - predseda
Inventarizačná a likvidačná komisia - Predseda
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov - Predseda

Mobil: 0905702158

E-mail: urad@liptovskesliace.sk

Benčová Lucia, Bc.Obecný úrad - Mzdy a personalistika, pokladňa

Telefón: 044 381 78 32

Mobil: 0948439992

E-mail: lucia.bencova@liptovskesliace.sk

Frič Milan, Mgr.Starosta obce - Starosta obce
Obecný úrad - Starosta obce

Mobil: 0917842625

E-mail: starosta@liptovskesliace.sk

Fričová Oľga, Bc.Obecný úrad - Matrika a evidencia obyvateľstva

Telefón: 044 437 22 00

Mobil: 0948439992

E-mail: olga.fricova@liptovskesliace.sk

Gallová MichaelaObecný úrad - Stavebný úrad

Telefón: 044 381 78 35

Ondrejka Leonard, Mgr.Obecný úrad - Podateľňa, Sociálny pracovník, Dane a poplatky, Výrub drevín

Telefón: 044 381 78 34

E-mail: leonard.ondrejka@liptovskesliace.sk

Sleziaková Monika, Mgr.Redakčná rada obecných novín - člen
Obecný úrad - Sekretariát starostu obce

Telefón: 044 437 21 71

Mobil: 0918432830

E-mail: urad@liptovskesliace.sk

Smiešková JanaObecný úrad - Pokladňa

Telefón: 044 381 78 31

Mobil: 0948439992

E-mail: jana.smieskova@liptovskesliace.sk

Tkáčiková Ľudmila, Bc.Inventarizačná a likvidačná komisia - Člen
Obecný úrad - Ekonomika a účtovníctvo

Telefón: 044 381 78 33

Mobil: 0948439992

E-mail: ludmila.tkacikova@liptovskesliace.sk