Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovské Sliače

Rok 2019

VZN Č. 1/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČINNOSŤ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

vzn 12019 skolske zariadenia.pdf Stiahnuté: 84x | 26.06.2019

DODATOK Č. 5/2019 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok 5 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 72x | 26.06.2019

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 22019 o sociálnych službách (2).pdf Stiahnuté: 25x | 13.12.2019

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2019-3 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu.pdf Stiahnuté: 59x | 13.12.2019

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 42019 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2020.pdf Stiahnuté: 24x | 13.12.2019

VZN č. 5/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území Obce Liptovské Sliače

VZN 052019 za rozvoj.pdf Stiahnuté: 23x | 13.12.2019

VZN č. 6/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Liptovské Sliače

VZN 062019 zdroj.pdf Stiahnuté: 28x | 13.12.2019

Rok 2018

Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_3_2018_k_vzn_5_2014_navrh.docx Stiahnuté: 204x | 26.06.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovské Sliače na rok 2019

VZN 1 2018 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2019.docx Stiahnuté: 149x | 22.11.2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

vzn 22018 školské zariadenia – schválené.pdf Stiahnuté: 117x | 12.12.2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 32018 o miestnych daniach schválené.pdf Stiahnuté: 174x | 12.12.2018

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrady sociálnej služby

Dodatok 4 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 131x | 12.12.2018

Rok 2017

Dodatok č. 3 VZN č.2- 2014 o sociálnych službách

dodatok č. 3 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách (2).doc Stiahnuté: 267x | 06.03.2017

Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 7/2008 ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

dodatok 6 k vzn_7_2008 pril.1 2013 schv.pdf Stiahnuté: 204x | 31.01.2018

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_2_2017_k_vzn_5_2014_navrh.pdf Stiahnuté: 189x | 13.12.2017

VZN č. 1/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE NA ROK 2018

vzn 12017 školské zariadenia.pdf Stiahnuté: 200x | 13.12.2017

Finančný rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019, 2020

Rozpocet 2015-2020 zverejnenie.pdf Stiahnuté: 176x | 03.01.2018

Programový rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019,2020

Programovy_rozpocet_obce_Liptovské Sliače_2018-2020.pdf Stiahnuté: 280x | 03.01.2018

Rok 2016

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby, PDF dokument, 235 kB, zverejnený dňa 26.09.2016

dodatok č. 2 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách na zverejnevie - oprava.doc Stiahnuté: 265x | 09.03.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v správe obce Liptovské Sliače, Word dokument, 52 kB, zeverejnený dňa 01.07.2016

dodatok č 1 2016 k vzn 2 2015 trhový poriadok_1.docx Stiahnuté: 222x | 14.11.2016

Stránka