Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovské Sliače

Rok 2020

DODATOK Č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liptovské Sliače č. 2/2008 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.

dodatok VZN o číslovaní 5.4.2020.pdf Stiahnuté: 131x | 04.05.2020

Dodatok č. 1 VZN č. 2/2008 - Prílohová časť

Prílohová časť.pdf Stiahnuté: 98x | 12.05.2020

VZN č. 1/2020 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území obce Liptovské Sliače

VZN za rozvoj.pdf Stiahnuté: 136x | 04.05.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2020-2 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu - návrh.pdf Stiahnuté: 65x | 15.12.2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 32020 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2021.pdf Stiahnuté: 43x | 15.12.2020

VZN č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 42020 o poskytovaní dotácií z RO.pdf Stiahnuté: 42x | 07.04.2021

VZN č. 5/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

VZN 52020 poskytovanie FP pri narodení dieťaťa.pdf Stiahnuté: 67x | 21.01.2021

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Dodatok č.1 kvzn 12019_.pdf Stiahnuté: 39x | 25.01.2021

DODATOK č . 1/2020 k VZN č. 2/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok č. 1 vzn č.2- 2019 o sociálnych službách.pdf Stiahnuté: 12x | 07.04.2021

Rok 2019

VZN Č. 1/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČINNOSŤ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

vzn 12019 skolske zariadenia.pdf Stiahnuté: 195x | 26.06.2019

DODATOK Č. 5/2019 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok 5 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 165x | 26.06.2019

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 22019 o sociálnych službách (2).pdf Stiahnuté: 117x | 13.12.2019

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2019-3 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu.pdf Stiahnuté: 189x | 13.12.2019

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 4 2019 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2020.pdf Stiahnuté: 118x | 04.05.2020

VZN č. 5/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území Obce Liptovské Sliače

VZN 052019 za rozvoj.pdf Stiahnuté: 121x | 13.12.2019

VZN č. 6/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Liptovské Sliače

VZN 062019 zdroj.pdf Stiahnuté: 156x | 13.12.2019

Rok 2018

Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_3_2018_k_vzn_5_2014_navrh.docx Stiahnuté: 284x | 26.06.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovské Sliače na rok 2019

VZN 1 2018 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2019.docx Stiahnuté: 240x | 22.11.2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

vzn 22018 školské zariadenia – schválené.pdf Stiahnuté: 199x | 12.12.2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 32018 o miestnych daniach schválené.pdf Stiahnuté: 252x | 12.12.2018

Stránka