Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovské Sliače

Rok 2021

VZN č. 01/2021 o zrušení Základnej školy Jozefa Hanulu a Materskej školy a o zriadení Základnej školy s materskou školou Jozefa Hanulu

VZN 012021 FINAL návrh riaditeľka_vs_SU.pdf Stiahnuté: 30x | 20.07.2021

DODATOK č . 2/2021 k VZN č. 2/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok č. 2 .2021 vzn č.2- 2019 o sociálnych službách.pdf Stiahnuté: 40x | 29.06.2021

VZN č. 66/2021 ŽSK o zriadení Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya

VZN 662021.pdf Stiahnuté: 30x | 28.05.2021

VZN č. 02/2021 o určení spádovej materskej školy

VZN 022021 MŠ spádová.pdf Stiahnuté: 11x | 28.09.2021

Rok 2020

DODATOK Č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liptovské Sliače č. 2/2008 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.

dodatok VZN o číslovaní 5.4.2020.pdf Stiahnuté: 191x | 04.05.2020

Dodatok č. 1 VZN č. 2/2008 - Prílohová časť

Prílohová časť.pdf Stiahnuté: 129x | 12.05.2020

VZN č. 1/2020 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území obce Liptovské Sliače

VZN za rozvoj.pdf Stiahnuté: 187x | 04.05.2020

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2020-2 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu.pdf Stiahnuté: 166x | 05.05.2021

VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 32020 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2021.pdf Stiahnuté: 95x | 15.12.2020

VZN č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 42020 o poskytovaní dotácií z RO.pdf Stiahnuté: 76x | 07.04.2021

VZN č. 5/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

VZN 52020 poskytovanie FP pri narodení dieťaťa.pdf Stiahnuté: 145x | 21.01.2021

Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Dodatok č.1 kvzn 12019_.pdf Stiahnuté: 78x | 25.01.2021

DODATOK č . 1/2020 k VZN č. 2/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok č. 1 vzn č.2- 2019 o sociálnych službách.pdf Stiahnuté: 59x | 07.04.2021

Rok 2019

VZN Č. 1/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČINNOSŤ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

vzn 12019 skolske zariadenia.pdf Stiahnuté: 240x | 26.06.2019

DODATOK Č. 5/2019 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok 5 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 203x | 26.06.2019

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 22019 o sociálnych službách (2).pdf Stiahnuté: 156x | 13.12.2019

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2019-3 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu.pdf Stiahnuté: 252x | 05.05.2021

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 4 2019 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2020.pdf Stiahnuté: 147x | 04.05.2020

VZN č. 5/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území Obce Liptovské Sliače

VZN 052019 za rozvoj.pdf Stiahnuté: 155x | 13.12.2019

VZN č. 6/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Liptovské Sliače

VZN 062019 zdroj.pdf Stiahnuté: 209x | 13.12.2019

Stránka