Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovské Sliače

Rok 2020

DODATOK Č. 1/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liptovské Sliače č. 2/2008 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev.

dodatok VZN o číslovaní 5.4.2020.pdf Stiahnuté: 62x | 04.05.2020

Dodatok č. 1 VZN č. 2/2008 - Prílohová časť

Prílohová časť.pdf Stiahnuté: 44x | 12.05.2020

VZN č. 1/2020 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území obce Liptovské Sliače

VZN za rozvoj.pdf Stiahnuté: 57x | 04.05.2020

Rok 2019

VZN Č. 1/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČINNOSŤ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

vzn 12019 skolske zariadenia.pdf Stiahnuté: 140x | 26.06.2019

DODATOK Č. 5/2019 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok 5 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 120x | 26.06.2019

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 22019 o sociálnych službách (2).pdf Stiahnuté: 73x | 13.12.2019

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2019-3 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu.pdf Stiahnuté: 127x | 13.12.2019

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovské Sliače

VZN 4 2019 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2020.pdf Stiahnuté: 75x | 04.05.2020

VZN č. 5/2019 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj na území Obce Liptovské Sliače

VZN 052019 za rozvoj.pdf Stiahnuté: 70x | 13.12.2019

VZN č. 6/2019 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Liptovské Sliače

VZN 062019 zdroj.pdf Stiahnuté: 80x | 13.12.2019

Rok 2018

Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_3_2018_k_vzn_5_2014_navrh.docx Stiahnuté: 243x | 26.06.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovské Sliače na rok 2019

VZN 1 2018 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2019.docx Stiahnuté: 194x | 22.11.2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

vzn 22018 školské zariadenia – schválené.pdf Stiahnuté: 160x | 12.12.2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 32018 o miestnych daniach schválené.pdf Stiahnuté: 219x | 12.12.2018

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrady sociálnej služby

Dodatok 4 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 168x | 12.12.2018

Rok 2017

Programový rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019,2020

Programovy_rozpocet_obce_Liptovské Sliače_2018-2020.pdf Stiahnuté: 330x | 03.01.2018

Dodatok č. 3 VZN č.2- 2014 o sociálnych službách

dodatok č. 3 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách (2).doc Stiahnuté: 311x | 06.03.2017

Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 7/2008 ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

dodatok 6 k vzn_7_2008 pril.1 2013 schv.pdf Stiahnuté: 243x | 31.01.2018

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_2_2017_k_vzn_5_2014_navrh.pdf Stiahnuté: 231x | 13.12.2017

VZN č. 1/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE NA ROK 2018

vzn 12017 školské zariadenia.pdf Stiahnuté: 238x | 13.12.2017

Stránka