Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovské Sliače

Rok 2019

VZN Č. 1/2019 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČINNOSŤ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

vzn 12019 skolske zariadenia.pdf Stiahnuté: 48x | 26.06.2019

DODATOK Č. 5/2019 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dodatok 5 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 40x | 26.06.2019

Rok 2018

Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_3_2018_k_vzn_5_2014_navrh.docx Stiahnuté: 165x | 26.06.2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovské Sliače na rok 2019

VZN 1 2018 o určení výšky dotácie na školské zariadenia v r.2019.docx Stiahnuté: 123x | 22.11.2018

VZN č. 2/2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

vzn 22018 školské zariadenia – schválené.pdf Stiahnuté: 93x | 12.12.2018

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 32018 o miestnych daniach schválené.pdf Stiahnuté: 124x | 12.12.2018

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrady sociálnej služby

Dodatok 4 2-2014 sociálne služby - schválené.pdf Stiahnuté: 104x | 12.12.2018

Rok 2017

Dodatok č. 3 VZN č.2- 2014 o sociálnych službách

dodatok č. 3 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách (2).doc Stiahnuté: 240x | 06.03.2017

Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 7/2008 ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

dodatok 6 k vzn_7_2008 pril.1 2013 schv.pdf Stiahnuté: 177x | 31.01.2018

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_2_2017_k_vzn_5_2014_navrh.pdf Stiahnuté: 162x | 13.12.2017

VZN č. 1/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE NA ROK 2018

vzn 12017 školské zariadenia.pdf Stiahnuté: 171x | 13.12.2017

Finančný rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019, 2020

Rozpocet 2015-2020 zverejnenie.pdf Stiahnuté: 148x | 03.01.2018

Programový rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019,2020

Programovy_rozpocet_obce_Liptovské Sliače_2018-2020.pdf Stiahnuté: 240x | 03.01.2018

Rok 2016

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby, PDF dokument, 235 kB, zverejnený dňa 26.09.2016

dodatok č. 2 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách na zverejnevie - oprava.doc Stiahnuté: 237x | 09.03.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v správe obce Liptovské Sliače, Word dokument, 52 kB, zeverejnený dňa 01.07.2016

dodatok č 1 2016 k vzn 2 2015 trhový poriadok_1.docx Stiahnuté: 191x | 14.11.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach prejada výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Liptovské Sliače, Word dokument, 50 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

dodatok č 1 2016 k vzn 1 2015 - o podmienkach predaja _1.docx Stiahnuté: 201x | 14.11.2016

VZN č. 3/2016 Požiarny poriadok obce, Word dokument, 95 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

vzn 3 2016 poziarny poriadok obce_1.docx Stiahnuté: 231x | 14.11.2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, Word dokument, 75 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

vzn odpady_0.docx Stiahnuté: 242x | 14.11.2016

VZN č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, Word dokument, 199 kB, zverejnený dňa 01.03.2016

vzn 1 2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi - návrh 2.doc Stiahnuté: 379x | 14.11.2016

Finančný rozpočet obce na rok 2017 a roky 2018, 2019, PDF dokument, 495 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

kópia - rozpocet 2014-2019 zverejnenie.pdf Stiahnuté: 229x | 19.01.2017

Stránka