Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovské Sliače

Rok 2018

Dodatok č. 3/2018 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_3_2018_k_vzn_5_2014_navrh.docx Stiahnuté: 34x | 26.06.2018

Rok 2017

Dodatok č. 3 VZN č.2- 2014 o sociálnych službách

dodatok č. 3 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách (2).doc Stiahnuté: 157x | 06.03.2017

Dodatok č. 6/2017 k VZN č. 7/2008 ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

dodatok 6 k vzn_7_2008 pril.1 2013 schv.pdf Stiahnuté: 101x | 31.01.2018

Dodatok č. 2/2017 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok_2_2017_k_vzn_5_2014_navrh.pdf Stiahnuté: 85x | 13.12.2017

VZN č. 1/2017 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE LIPTOVSKÉ SLIAČE NA ROK 2018

vzn 12017 školské zariadenia.pdf Stiahnuté: 97x | 13.12.2017

Finančný rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019, 2020

Rozpocet 2015-2020 zverejnenie.pdf Stiahnuté: 74x | 03.01.2018

Programový rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019,2020

Programovy_rozpocet_obce_Liptovské Sliače_2018-2020.pdf Stiahnuté: 103x | 03.01.2018

Rok 2016

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby, PDF dokument, 235 kB, zverejnený dňa 26.09.2016

dodatok č. 2 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách na zverejnevie - oprava.doc Stiahnuté: 163x | 09.03.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v správe obce Liptovské Sliače, Word dokument, 52 kB, zeverejnený dňa 01.07.2016

dodatok č 1 2016 k vzn 2 2015 trhový poriadok_1.docx Stiahnuté: 123x | 14.11.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach prejada výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Liptovské Sliače, Word dokument, 50 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

dodatok č 1 2016 k vzn 1 2015 - o podmienkach predaja _1.docx Stiahnuté: 131x | 14.11.2016

VZN č. 3/2016 Požiarny poriadok obce, Word dokument, 95 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

vzn 3 2016 poziarny poriadok obce_1.docx Stiahnuté: 141x | 14.11.2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, Word dokument, 75 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

vzn odpady_0.docx Stiahnuté: 166x | 14.11.2016

VZN č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, Word dokument, 199 kB, zverejnený dňa 01.03.2016

vzn 1 2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi - návrh 2.doc Stiahnuté: 240x | 14.11.2016

Finančný rozpočet obce na rok 2017 a roky 2018, 2019, PDF dokument, 495 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

kópia - rozpocet 2014-2019 zverejnenie.pdf Stiahnuté: 164x | 19.01.2017

Programový rozpočet Obce Liptovské Sliače na rok 2017 a roky 2018-2019, PDF dokument, 795 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

programovy_rozpocet_obce_liptovské sliače_2016-2018_0.pdf Stiahnuté: 161x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

grafická časť k VZN č. 6/2016, PDF dokument, 253 kB

upn-o lsliace-zad 2-zavazna cast-po prerok - navrh vzn.doc Stiahnuté: 202x | 30.01.2017

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 1

schema regulavps-nalozka-leg.pdf Stiahnuté: 157x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 2

schema regulavps-nalozka-pauzak-a3.pdf Stiahnuté: 166x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 3

schema regulavps-podklad a3.pdf Stiahnuté: 157x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 4

schema regulavps-podklad-legenda.pdf Stiahnuté: 183x | 17.12.2016

Stránka