Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovské Sliače

Rok 2017

Finančný rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019, 2020

Rozpocet 2015-2020 zverejnenie.pdf Stiahnuté: 198x | 03.01.2018

Rok 2016

Dodatok č. 2/2016 k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby, PDF dokument, 235 kB, zverejnený dňa 26.09.2016

dodatok č. 2 vzn č.2- 2014 o sociálnych službách na zverejnevie - oprava.doc Stiahnuté: 279x | 09.03.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch v správe obce Liptovské Sliače, Word dokument, 52 kB, zeverejnený dňa 01.07.2016

dodatok č 1 2016 k vzn 2 2015 trhový poriadok_1.docx Stiahnuté: 243x | 14.11.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach prejada výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Liptovské Sliače, Word dokument, 50 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

dodatok č 1 2016 k vzn 1 2015 - o podmienkach predaja _1.docx Stiahnuté: 234x | 14.11.2016

VZN č. 3/2016 Požiarny poriadok obce, Word dokument, 95 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

vzn 3 2016 poziarny poriadok obce_1.docx Stiahnuté: 277x | 14.11.2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, Word dokument, 75 kB, zverejnený dňa 01.07.2016

vzn odpady_0.docx Stiahnuté: 294x | 14.11.2016

VZN č. 1/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, Word dokument, 199 kB, zverejnený dňa 01.03.2016

vzn 1 2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi - návrh 2.doc Stiahnuté: 450x | 14.11.2016

Finančný rozpočet obce na rok 2017 a roky 2018, 2019, PDF dokument, 495 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

kópia - rozpocet 2014-2019 zverejnenie.pdf Stiahnuté: 261x | 19.01.2017

Programový rozpočet Obce Liptovské Sliače na rok 2017 a roky 2018-2019, PDF dokument, 795 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

programovy_rozpocet_obce_liptovské sliače_2016-2018_0.pdf Stiahnuté: 270x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

grafická časť k VZN č. 6/2016, PDF dokument, 253 kB

upn-o lsliace-zad 2-zavazna cast-po prerok - navrh vzn.doc Stiahnuté: 304x | 30.01.2017

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 1

schema regulavps-nalozka-leg.pdf Stiahnuté: 256x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 2

schema regulavps-nalozka-pauzak-a3.pdf Stiahnuté: 243x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 3

schema regulavps-podklad a3.pdf Stiahnuté: 252x | 17.12.2016

VZN č. 6/2016 o záväznej časti Územného plánu obce Liptovské Sliače Zmien a doplnkov č. 2 , Word dokument, 192 kB, zverejnený dňa 12.12.2016 príloha č. 4

schema regulavps-podklad-legenda.pdf Stiahnuté: 267x | 17.12.2016

VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovské Sliače na rok 2017 , Word dokument, 55 kB, zverejnený dňa 12.12.2016

vzn 52016_(2)_0.docx Stiahnuté: 202x | 17.12.2016

VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia, Word dokument, 73 kB, zverejnený 12.12.2016

vzn 4 2016 (1)_0_0.doc Stiahnuté: 208x | 17.12.2016

Rok 2015

Rozpočet obce Liptovské Sliače na rok 2016, Excel súbor, 111 kB

rozpocet 2013-2018 navrh ii uprava podielove dane.xlsx Stiahnuté: 211x | 14.11.2016

VZN č. 4/2015 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovské Sliače na rok 2015, Word dokument, 55 kB, zverejnený dňa 11.12.2015

vzn_4_2015_navrh.docx Stiahnuté: 169x | 14.11.2016

VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, Word dokument, 52 kB, zverejnený dňa 11.12.2015

vzn_5_2015_navrh.docx Stiahnuté: 179x | 14.11.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Word dokument, 59 kB zverejnený dňa 11.12.2015

dodatok_1_2015_k_vzn_5_2014_navrh.docx Stiahnuté: 204x | 14.11.2016

Stránka