Navigácia

Obsah

Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách 25. november 2021

Typ: ostatné
Dôležité informácie

Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom živote alebo v súkromnom živote. Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Domáce násilie je špecifické – odohráva sa „bez svedkov“ a medzi ľuďmi, ktorí majú medzi sebou blízky vzťah, z tohto dôvodu sa obeť väčšinou točí v bludnom kruhu, z ktorého nedokáže vystúpiť. Za násilie nie je zodpovedná obeť, ale páchateľ, neprestane samo, preto je dôležité nemlčať a čo najskôr vyhľadať pomoc.

Ak viete, že vo vašom okolí dochádza k násiliu volajte políciu č. 158, oznámenie môžete urobiť aj anonymne na prokuratúre, súde alebo príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, pre ženy zažívajúce násilie je k dispozícii aj bezplatná non-stop linka 0800 212 212. Sociálne, právne a psychologické poradenstvo obetiam domáceho násilie, asistenciu a pomoc poskytujú i občianske združenia, neziskové organizácie a zariadenia sociálnych služieb.


Vytvorené: 23. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2021 14:58
Autor: