Navigácia

Obsah

Aktuálne práce v obci

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

27. Vyčistenie potoka na ulici Seč

Vyčistenie potoka na ulici Seč celý text

ostatné | 7. 8. 2015 | Autor: Správca webu
#

28. Rekonštrukcia toaliet na Zdravotnom stredisku

Rekonštrukcia pánskych toaliet na Zdravotnom stredisku celý text

ostatné | 7. 8. 2015 | Autor: Správca webu
#

25. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači celý text

ostatné | 23. 7. 2015 | Autor: Správca webu
#

20. Úprava areálu Teplice

Orezanie krovín na Teplici vo Vyšnom Sliači celý text

ostatné | 22. 6. 2015 | Autor: Správca webu
#

21. Pokračovanie v nátere oplotenia 1. OFC

Náter oplotenia 1. OFC celý text

ostatné | 22. 6. 2015 | Autor: Správca webu
#

22. Opravy na cintoríne v Nižnom Sliači

Oprava lavičky a vstupnej brány na cintoríne v Nižnom Sliači celý text

ostatné | 22. 6. 2015 | Autor: Správca webu
#

23. Zhotovenie kvetináčov pred obecným úradom

Zhotovenie kvetináčov pred obecným úradom a úprava stojanov na zástavy celý text

ostatné | 22. 6. 2015 | Autor: Libuše Veselá
#

24. Zhotovenie altánku v areáli 1. OFC

Zhotovenie altánku v areáli 1. OFC celý text

ostatné | 22. 6. 2015 | Autor: Správca webu
#

19. ZVäčšenie ostrovčeka na námesti pri kostole a vysadenie novej lipy

Zväčšnie zeleného ostrovčeka (v zmysle kolaudačného rozhodnutia) na námestí pri kostole, zasadenie novej lipy. celý text

ostatné | 25. 5. 2015 | Autor: Správca webu
#

17. Rekonštrukcia ihriska v Nižnom Sliači

Rekonštrukcia ihriska v Nižnom Sliači pri detskom sade. celý text

ostatné | 22. 5. 2015 | Autor: Správca webu
#

18. Rekonštrukcia oplotenia pri multifunkčnom ihrisku

Rekonštrukcia oplotenia pri multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ J. Hanulu. celý text

ostatné | 22. 5. 2015 | Autor: Správca webu
#

15. Rekonštrukcia detského ihriska

Rekonštrukcia detského ihriska - detského sadu v Nižnom Sliači. celý text

ostatné | 12. 5. 2015 | Autor: Správca webu
#

16. Úprava chodníka

Úprava chodníka a vysadenie tuj pri Kultúrnom stredisku Liptovské Sliače. celý text

ostatné | 12. 5. 2015 | Autor: Správca webu
#

14. Vysadenie tuj na Nám. J. Kútnika-Šmálova

Vysadenie 4 tuj na Nám. J. Kútnika-Šmálova, pred kostolom v Strednom Sliači. celý text

ostatné | 27. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

1. Vykopanie trasy a položenie 170 m elektrického kábla

Vykopanie trasy a položenie 170 m elektrického kábla , prívod do bývalého objektu občerstvenia z dôvodu zrušenia každoročného nájmu 700 EUR za hlavný istič. Ihrisko 1. OFC Stredný Sliač celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

2. Zhotovenie dvoch informačných násteniek a rekonštrukcia lavičiek ihrisko 1 OFC Stredný Sliač

Zhotovenie dvoch informačných násteniek a rekonštrukcia lavičiek ihrisko 1 OFC Stredný Sliač celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

3. Zhotovenie dvoch svietidiel nočného osvetlenia – chodník ku kostolu – Vyšný Sliač

Zhotovenie dvoch svietidiel nočného osvetlenia – chodník ku kostolu – Vyšný Sliač celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

4. Zhotovenie chodníka a rekonštrukcia schodiska - zadná časť Obecného Úradu

Zhotovenie chodníka a rekonštrukcia schodiska - zadná časť obecného úradu celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

5. Náter oporného múru medzi Stredným a Vyšným Sliačom

Náter oporného múru medzi Stredným a Vyšným Sliačom. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

6. Zhotovenie prístrešku - chránená dielňa Stredný Sliač

Zhotovenie prístrešku pred vchodom do chránenej dielne – práčovňa – ZŠ Stredný Sliač. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

7. Rekonštrukcia priestorov pre zamestnancov chránenej dielne v suteréne pod obecným úradom

Rekonštrukcia priestorov pre zamestnancov chránenej dielne v suteréne pod obecným úradom. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

8. Úprava priestorov kancelárie starostu obce – tapeta

Úprava priestorov kancelárie starostu obce – tapeta. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

9. Rekonštrukcia vstupných priestorov na obecnom úrade

Rekonštrukcia vstupných priestorov na obecnom úrade celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

10. Náter oplotenia starého futbalového ihriska pri ceste 3 triedy – Stredný Sliač

Náter oplotenia starého futbalového ihriska pri ceste 3 triedy – Stredný Sliač. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

11. Zhotovenie a montáž informačnej tabule na začiatku obce

Zhotovenie a montáž informačnej tabule na začiatku obce. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

12. Zhotovenie prístrešku balkónovej terasy nájomný byt bývalá MŠ – Vyšný Sliač

Zhotovenie prístrešku balkónovej terasy nájomný byt bývalá MŠ – Vyšný Sliač. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
#

13. Rekonštrukcia a náter oplotenia na ihrisku 1OFC v Strednom Sliači

Rekonštrukcia a náter oplotenia na ihrisku 1OFC v Strednom Sliači. celý text

ostatné | 14. 4. 2015 | Autor: Správca webu
prvá
z 2
ďalší posledná