Navigácia

Obsah

OZNÁMENIE O VZNIKU ŠKODY

Typ: ostatné
Dôležité informácie

V nadväznosti na mimoriadnu situáciu, ktorá sa odohrala 26.06.2020 Vás obec Liptovské Sliače žiada o nahlásenie vzniknutých škôd na Vašom majetku. Škody žiadame zaznačiť do priloženého tlačiva a spolu s fotodokumentáciou odovzdať osobne na obecnom úrade Liptovské Sliače, prípadne emailom na urad@liptovskesliace.sk  (musí byť podpísané). O vyplatení príspevku na kompenzáciu povodňových škôd môže rozhodnúť vláda Slovenskej republiky. Obec následne doručené oznámenia zosumarizuje a zašle na Okresný úrad Ružomberok, odbor civilnej ochrany a životného prostredia.

Tlačivo, ktoré je prílohou tohto oznamu bude distribuované zamestnancami OcÚ do domácností (vložené v obecných novinách, dňa 17.07.2020). 

Prílohou k tlačivu je potrebná aj fotodokumentácia.

oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody.pdf (346.95 kB)


Príloha

Vytvorené: 7. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2020 14:06
Autor: Správca webu