Navigácia

Obsah

Výzva k žiadostiam na dotácie kultúrnym aktivitám

Typ: ostatné
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí v dotačnom programe Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva k účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na podporu kultúrnych aktivít týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu; podporu výchovy k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu, vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vyváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

viac info:  Výzva , Postup , Informácia

 

 


Prílohy

Vytvorené: 20. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2019 08:12
Autor: Mgr. Leonard Ondrejka