Navigácia

Obsah

Liptovské Sliače

IČO:
00315745
DIČ:
2020589725

Bankové spojenie

Základný bežný účet obce: 8304440001/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)
Dane a poplatky: 8304441020/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)