Navigácia

Obsah

Kalendár vývozu odpadu

10. 05. 2021     Plasty
Hlavná ulica, Záhumnie, Nižnianska ulica, Pod Pivničiskom, Jarná ulica, Do Zúbrej, Na Majeri, Záhrady, Blážová, Nám. Ľudovíta Fullu, Nám.J. Kútnika-Šmálova, Seč, Pražská ulica, Dielnice, K Medokýšu, Školská ulica, Do Pažíť, Ulica J. Hanulu, Horná Roveň, Do Potôčka, Stredná Roveň, Dolná Roveň, Pod Stráňou, Dielno, Pod Kopanicami, Nám. Martina Benku, Vyšnianska ulica, Na Bežan, Stupy, Hrbky, Pod Skálím, Pod Zvonicou, Pod Horou, Tichá ulica, Kamenná ulica, Ulica B. Kubánkovej, Veselá ulica, Pod Kostolom, Nám. Jozefa Likavčana
10. 05. 2021     Komunálny odpad
Horná Roveň, Do Potôčka, Stredná Roveň, Dolná Roveň, Pod Stráňou, Dielno, Pod Kopanicami, Nám. Martina Benku, Vyšnianska ulica, Na Bežan, Stupy, Hrbky, Pod Skálím, Pod Zvonicou, Pod Horou, Tichá ulica, Kamenná ulica, Ulica B. Kubánkovej, Veselá ulica, Pod Kostolom, Nám. Jozefa Likavčana

Stránka