Navigácia

Obsah

Uznesenia OZ

Volebné obdobie 2014 - 2018

Rok 2014

Uznesenia OZ zo dňa 04.12.2014 Stiahnuté: 172x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 22.12.2014 Stiahnuté: 164x | 25.11.2016

Rok 2015

Uznesenia OZ zo dňa 26.2.2015 Stiahnuté: 149x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 30.04.2015 Stiahnuté: 183x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 25.06.2015 Stiahnuté: 157x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 17.09.2015 Stiahnuté: 167x | 25.11.2016

Uznesenia OZ do dňa 19.11.2015 Stiahnuté: 167x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 10.12.2015 Stiahnuté: 164x | 25.11.2016

Rok 2016

Uznesenia OZ zo dňa 08.12.2016 Stiahnuté: 206x | 09.01.2017

Uznesenia OZ zo dňa 25.01.2016 Stiahnuté: 166x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 25.02.2016 Stiahnuté: 147x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 28.04.2016 Stiahnuté: 158x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 30.06.2016 Stiahnuté: 173x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 22.09.2016 Stiahnuté: 165x | 25.11.2016

Rok 2017

Uznesenia OZ zo dňa 12.12.2017 Stiahnuté: 99x | 20.12.2017

Uznesenia OZ zo dňa 28.09.2017 Stiahnuté: 91x | 10.10.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 16.08.2017 Stiahnuté: 89x | 11.09.2017

Uznesenia OZ zo dňa 29.06.2017 Stiahnuté: 88x | 11.09.2017

Príloha k uzneseniu č. 45/18/2017 Stiahnuté: 141x | 05.05.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 27.04.2017 Stiahnuté: 147x | 05.05.2017

Stránka