Navigácia

Obsah

Uznesenia OZ

Volebné obdobie 2014 - 2018

Rok 2014

Uznesenia OZ zo dňa 04.12.2014 Stiahnuté: 189x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 22.12.2014 Stiahnuté: 175x | 25.11.2016

Rok 2015

Uznesenia OZ zo dňa 26.2.2015 Stiahnuté: 159x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 30.04.2015 Stiahnuté: 196x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 25.06.2015 Stiahnuté: 174x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 17.09.2015 Stiahnuté: 181x | 25.11.2016

Uznesenia OZ do dňa 19.11.2015 Stiahnuté: 180x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 10.12.2015 Stiahnuté: 177x | 25.11.2016

Rok 2016

Uznesenia OZ zo dňa 08.12.2016 Stiahnuté: 218x | 09.01.2017

Uznesenia OZ zo dňa 25.01.2016 Stiahnuté: 179x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 25.02.2016 Stiahnuté: 162x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 28.04.2016 Stiahnuté: 171x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 30.06.2016 Stiahnuté: 187x | 25.11.2016

Uznesenia OZ zo dňa 22.09.2016 Stiahnuté: 179x | 25.11.2016

Rok 2017

Uznesenia OZ zo dňa 12.12.2017 Stiahnuté: 111x | 20.12.2017

Uznesenia OZ zo dňa 28.09.2017 Stiahnuté: 104x | 10.10.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 16.08.2017 Stiahnuté: 101x | 11.09.2017

Uznesenia OZ zo dňa 29.06.2017 Stiahnuté: 99x | 11.09.2017

Príloha k uzneseniu č. 45/18/2017 Stiahnuté: 155x | 05.05.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 27.04.2017 Stiahnuté: 160x | 05.05.2017

Stránka