Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Volebné obdobie 2014 - 2018


Rokovacie materiály OZ

Zápisnice z verejných rokovaní a prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva

 

Zasadnutie OZ 25.04.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 10x | 05.06.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 23x | 05.06.2018

Mimoriadne zasadnutie OZ 07.03.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 23x | 16.03.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 45x | 16.03.2018

Zasadnutie OZ 22.02.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 23x | 14.03.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 33x | 14.03.2018

Príloha č. 1 k uzn. č. 06/23/2018 Stiahnuté: 27x | 02.03.2018

Zasadnutie OZ 12.12.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 41x | 20.12.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 44x | 20.12.2017

Zasadnutie OZ 28.09.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 41x | 10.10.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 60x | 10.10.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 16.08.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 66x | 23.08.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 55x | 23.08.2017

Zasadnutie OZ 29.06.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 75x | 10.07.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 53x | 10.07.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 27.04.2017

Príloha k uzneseniu č. 45/18/2017 Stiahnuté: 55x | 05.05.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 63x | 05.05.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 53x | 05.05.2017

Zasadnutie OZ 06.04.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 67x | 12.04.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 83x | 12.04.2017

Stránka