Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Volebné obdobie 2014 - 2018


Rokovacie materiály OZ

Zápisnice z verejných rokovaní a prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva

 

Zasadnutie OZ 18.10.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 45x | 29.10.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 49x | 29.10.2018

Zasadnutie OZ 06.09.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 54x | 13.09.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 54x | 13.09.2018

Zasadnutie OZ 21.06.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 53x | 11.09.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 54x | 11.09.2018

Zasadnutie OZ 25.04.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 55x | 05.06.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 85x | 05.06.2018

Mimoriadne zasadnutie OZ 07.03.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 72x | 16.03.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 97x | 16.03.2018

Zasadnutie OZ 22.02.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 74x | 14.03.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 87x | 14.03.2018

Príloha č. 1 k uzn. č. 06/23/2018 Stiahnuté: 75x | 02.03.2018

Zasadnutie OZ 12.12.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 83x | 20.12.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 98x | 20.12.2017

Zasadnutie OZ 28.09.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 85x | 10.10.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 141x | 10.10.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 16.08.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 117x | 23.08.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 93x | 23.08.2017

Zasadnutie OZ 29.06.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 132x | 10.07.2017

Stránka