Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Volebné obdobie 2014 - 2018


Rokovacie materiály OZ

Zápisnice z verejných rokovaní a prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva

 

Zasadnutie OZ 18.10.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 83x | 29.10.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 84x | 29.10.2018

Zasadnutie OZ 06.09.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 89x | 13.09.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 86x | 13.09.2018

Zasadnutie OZ 21.06.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 84x | 11.09.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 86x | 11.09.2018

Zasadnutie OZ 25.04.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 89x | 05.06.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 116x | 05.06.2018

Mimoriadne zasadnutie OZ 07.03.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 105x | 16.03.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 125x | 16.03.2018

Zasadnutie OZ 22.02.2018

UZNESENIA Stiahnuté: 106x | 14.03.2018

ZÁPISNICA Stiahnuté: 120x | 14.03.2018

Príloha č. 1 k uzn. č. 06/23/2018 Stiahnuté: 107x | 02.03.2018

Zasadnutie OZ 12.12.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 112x | 20.12.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 128x | 20.12.2017

Zasadnutie OZ 28.09.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 122x | 10.10.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 183x | 10.10.2017

Mimoriadne zasadnutie OZ 16.08.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 148x | 23.08.2017

UZNESENIA Stiahnuté: 123x | 23.08.2017

Zasadnutie OZ 29.06.2017

ZÁPISNICA Stiahnuté: 165x | 10.07.2017

Stránka