Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2021

Kúpna zmluva

91/2021

dohodou podľa aktuálneho cenníka

KVIP s.r.o.

Obec Liptovské Sliače

13.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

90/2021

6,00 EUR/rok

Miroslav Frič

Obec Liptovské Sliače

13.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

89/2021

6,00 EUR/rok

Oľga Valachovičová

Obec Liptovské Sliače

06.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liptovské Sliače v roku 2021

88/2021

1 000,00 EUR tisíc eur

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

Obec Liptovské Sliače

02.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

87/2021

120,00 EUR 50 €/výdajňa jedál

Simona Vajdová

Obec Liiptovský Michal, Obec Lúčky

30.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená

86/2021

podľa čl. III. zmluvy

Sliačanské Obecné Služby, s.r.o., Námestie M.Benku 1385/1, 034 84 Liptovské Sliače

Obec Liptovské Sliače

30.06.2021

Dohoda o skončení nájmu k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 77/2019-573

85/2021

Neuvedené

Lucia Iváková

Obec Liptovské Sliače

30.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.05.2021

84/2021

10 558,06 EUR

RILINE, s. r. o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok

Obec Liptovské Sliače

29.06.2021

Dohoda č. 21/24/054/33

83/2021

8 356,59 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Liptovské Sliače

22.06.2021

Mandátna zmluva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu

82/2021

podľa zmluvy

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o., Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra

Obec Liptovské Sliače

14.06.2021

Kúpna zmluva

81/2021

1,00 EUR

Anna Littvová, splnomocnená Simona Pioková, Ludrová 152, 034 71

Obec Liptovské Sliače

14.06.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme pozemkov zo dňa 09.04.2009

80/2021

-

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Sliače

Obec Liiptovský Michal, Obec Lúčky

09.06.2021

Dodatok č. 1 k zmluve č. Z07082015011

79/2021

Neuvedené

ENVI-PAK, a. s.

Obec Liptovské Sliače

09.06.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

78/2021

30,00 EUR/hod

Ashop s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

09.06.2021

Dohoda o užívaní nehnuteľnsoti

77/2021

Neuvedené

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.

Obec Liptovské Sliače

03.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

76/2021

6,00 EUR

Erika Kútniková

Obec Liptovské Sliače

03.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

75/2021

6,00 EUR

Erika Kútniková

Obec Liptovské Sliače

02.06.2021

Nájomná zmluva

74/2021

102 €/ha/rok

Ján Vajda

Obec Liptovské Sliače

02.06.2021

Zmluva o úvere

73/2021

60 000,00 EUR

PRIMA banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Liptovské Sliače

02.06.2021

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

67/2021

69,44 EUR

Konica Minolta Slovakia, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Obec Liptovské Sliače

26.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

72/2021

6,00 EUR

Peter Lupták

Obec Liptovské Sliače

26.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

71/2021

6,00 EUR

Elena Hadačová

Obec Liptovské Sliače

26.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Liptovské Sliače v roku 2021

70/2021

30 000,00 EUR

1. Obecný futbalový klub

Obec Liptovské Sliače

25.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

69/2021

6,00 EUR

Ján Kajúch

Obec Liptovské Sliače

25.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

68/2021

3,00 EUR

Ján Kajúch

Obec Liptovské Sliače

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: