Navigácia

Obsah

Penzión Prameň - oznam

Typ: ostatné
.

 

V Penzióne Prameň končí k 31.1.2021 nájom fyzickej osoby, ktorá ho prevádzkovala.

Obecné zastupiteľstvo Liptovské Sliače na svojom zasadnutí dňa 10.12-2020 schválilo ďalšiu prevádzku penziónu prostredníctvom sociálneho podniku Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. 

V zariadení sa budú poskytovať služby ubytovania, reštaurácie, baru, poriadanie spoločenských akcií, varenie obedov pre dôchodcov a podobne.

K prevádzke Penziónu Prameň budú potrebné nasledovné profesie:

- Konateľ, 1 x plný úväzok, hrubá mzda minimálne 1 100,00 € / mesiac

- Účtovníčka, personalistika, mzdy, administratíva, 1 x 0,5 úväzok, hrubá mzda minimálne 430,00 €/ mesiac

- Prevádzkar, objednávky, kalkulácie, jedálne lístky, normovanie, www-stránka, fakturácia, odborný garant, 1 x 0,5 úväzok, hrubá mzda minimálne 430,00 € / mesiac

Penzión Prameň - Ubytovanie:

- Chyžná, upratovanie, raňajky, 2 x 0,5 úväzok, hrubá mzda minimálne 380,00 € / mesiac

- Recepčná, rezervačný systém, ubytovanie, ponuky, objednávky, 1 x 0,35 úväzok, hrubá mzda minimálne 290,00 € / mesiac

Penzión Prameň - Reštaurácia, obedy pre dôchodcov:

- Hlavný kuchár, 2 x 0,6 úväzok,  hrubá mzda minimálne 500,00 € / mesiac

- Pomocný kuchár, 2 x 0,6 úväzok, hrubá mzda minimálne 450,00 € / mesiac

- Čašník, barman, 2 x 0,5 úväzok, hrubá mzda minimálne 400,00 €/ mesiac

- Vodič, rozvoz stravy, 1 x 0,5 úväzok, hrubá mzda minimálne 380,00 € / mesiac + 1 x Dohoda o pracovnej činnosti, hrubá mzda minimálne 4,50 €/hod.

Od mája 2021 na 5 mesiacov pribudnú pracovníci na údržbu verejných priestranstiev:  3 x plný úväzok, hrubá mzda minimálne 650,00 € / mesiac

Prípadní záujemcovia o pracovné miesto môžu podať žiadosť do podateľne obecného úradu, listinne alebo e-mailom do 29.1.2021.

Je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

- žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate

- profesijný životopis

- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii

- prípadne kópiu dokladu o pracovnom znevýhodnení alebo zraniteľnosti

Keďže sa jedná o sociálny podnik, prednostne budú zamestnávaní občania Liptovských Sliačov z kategórie znevýhodnených a zraniteľných osôb na trhu práce v zmysle Zákona o sociálnej ekonomike a následne osoby, ktoré majú na danú pracovnú pozíciu vzdelanie, kvalifikáciu a prax..

Plánovaný začiatok hospodárskej činnosti  sociálneho podniku Sliačanské Obecné Služby, s.r.o. s ohľadom na  vývoj pandemickej situácie je marec až jún 2021.


Vytvorené: 14. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2021 11:14
Autor: Správca webu