Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
Pokiaľ ste nehnuteľnosť nadobudli na základe osvedčenia o dedičstve, ste povinní túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa právoplatnosti osvedčenia.
Do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom Vám vznikla daňová povinnosť ste povinní podať daňové priznanie príslušnému správcovi dane (t. j. obci) podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Daňová povinnosť Vám vzniká podľa stavu majetku k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (t.j. daň platíte za novonadobudnutú nehnuteľnosť až v nasledujúcom kalendárnom roku po nadobudnutí nehnuteľnosti).
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podáva jeden z manželov.
Správca dane vyrubí daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, alebo v termíne splátok, ktoré sú uvedené v platobnom výmere.


Výpočet dane z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Základom dane z pozemkov a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a b) trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2  a hodnoty pôdy podľa prílohy č.1 k zákonu 582/2004 Z.z. Hodnota ornej pôdy zapísanej v katastrálnom území obce Liptovské Sliače bola stanovená zákonom na hodnotu 0,1875 eur hodnota trvalých trávnych porastov na hodnotu 0,0365 eur.

Základom dane z pozemkov lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Obec stanovila hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy na 0,08 eur za 1 m2.

Základom dane z pozemkov záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu 582/2004 Z.z.

Hodnoty uvedených pozemkov pre obec Liptovské SliačeSliače:

 • stavebné pozemky: 18,58 €/m2
 • záhrady: 1,85 €/m2
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,85 €/m2
 • ostatné plochy s výnimkov stavebných pozemkov: 0,8 €/m2
 • orná pôda: 0,1875 €/m2
 • trvalých trávnych porastov: na 0,0365 €/m2


Sadzby dane z pozemkov podľa členenia pozemkov (určené vo VZN č. 4/2022 o miestnych daniach)

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,80 % zo základu dane
b) záhrady 0,50 % zo základu dane
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70 % zo základu dane
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 
0,70 % zo základu dane
e) stavebné pozemky 0,70 % zo základu dane


Príklady :

 1. Daňovník je vlastníkom ornej pôdy o výmere 100 m2. Daň z pozemkov mu bude vypočítaná nasledovne:
  Základ dane: 100 m2 x 0,1875 eur = 18,75
  Daň: 18,75 x 0,80/100 = 0,15 eur


Výpočet dane zo stavieb

Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavenej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Sadzby dane určené pre jednotlivé druhy stavieb (určené vo VZN č. 4/2022 o miestnych daniach)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,08 eur / m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na administratívu
0,10 eur / m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,50 eur / m2
d) samostatne stojace garáže  0,30 eur / m2
e) stavby hromadných garáží 0,30 eur / m2
f) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,66 eur / m2
g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,90 eur / m2
h) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až g) 0,10 eur / m2

Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u stavieb uvedených pod písmenami a) až h) v sume 0,04 eur.

VZN 2022-4 o miestnych daniach a poplatkoch tuhého komunálneho odpadu (375.6 kB)

Tlačivá na stiahnutie:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje -Danove priznanie k dani z nehnutelnosti k dani za psa k dani za predajne automaty a k dani za nevyherne hracie pristroje.pdf (5.38 MB)


Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností - tu ku stiahnutiu (pdf dokument 66 kB)

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa.

Iné potrebné tlačivá: samosprava/formulare-a-tlaciva-na-stiahnutie-1/

Pomôcka pri vypĺňaní daňového priznania: https://danznehnutelnosti.sk/

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Slia Anka V Str N Foto J

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 23 °C 12 °C
jasná obloha, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 1.79m/s
tlak1023hPa
vlhkosť39%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:405
TÝŽDEŇ:3233
CELKOM:1499207

Komunálne služby

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25
26
27 28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kostol sv. Šimona a Júdu