Navigácia

Obsah

Obecný úrad

Organizačné zaradenie

Liptovské Sliače

Úradné hodiny

pondelok7:30 - 15:15
streda7:30 - 16:15
piatok7:30 - 11:30

Hlavná adresa

Seč 635 / 2
03484 Liptovské Sliače - Stredný Sliač

Kontaktné spojenie

sekretariát starostu obce: 044/437 21 71
Mobilný telefón: 0918432830

Bankové spojenie

Dane a poplatky: 8304441020/5600, IBAN: SK91 5600 0000 0083 0444 1020
Základný bežný účet: 8304440001/5600, IBAN: SK56 5600 0000 0083 0444 0001