Navigácia

Obsah

Obecná knižnica


Adresa
Kultúrne stredisko 
Námestie Jozefa Kútnika - Šmálova 630/6,
034 84 LIPTOVSKÉ SLIAČE - Stredný Sliač

 

Otváracie hodiny  
Pondelok: 13:00 - 17:00
   
Piatok: 13:00 - 17:00
Knihovníčka: Alena BALÁŽECOVÁ
e-mail: alena.balazecova@liptovskesliace.sk


Čitateľom knižnice sa môže stať každý obyvateľ obce. Práva a povinnosti čitateľa, podmienky používania kníh a ostatnej literatúry sú upravené vo Výpožičnom poriadku obecnej knižnice
 

Poplatok za kalendárny rok  
deti: 1,- €
dospelí: 2,- €
   
Poplatok za kalendárny rok  
I. upomienka: 0,50 €
II. upomienka: 0,70 €
III. upomienka: 1,00 €


Za stratenú knihu je čitateľ povinný zaplatiť dvojnásobok nákupnej ceny