Navigácia

Obsah

Obecná knižnica


Adresa
Obecný úrad
ul. Seč 635/2,
034 84 LIPTOVSKÉ SLIAČE - Stredný Sliač

 

Otváracie hodiny  
Pondelok: 12:00 - 16:00
Streda: 12:00 - 14:00
Piatok: 12:00 - 18:00
Knihovníčka: Alena BALÁŽECOVÁ
e-mail: alena.balazecova@liptovskesliace.sk


Čitateľom knižnice sa môže stať každý obyvateľ obce. Práva a povinnosti čitateľa, podmienky používania kníh a ostatnej literatúry sú upravené vo Výpožičnom poriadku obecnej knižnice
 

Poplatok za kalendárny rok  
deti: 1,- €
dospelí: 2,- €
   
Poplatok za kalendárny rok  
I. upomienka: 0,50 €
II. upomienka: 0,70 €
III. upomienka: 1,00 €


Za stratenú knihu je čitateľ povinný zaplatiť dvojnásobok nákupnej ceny