Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Volebné obdobie 2010 - 2014


Rokovacie materiály OZ

Zápisnice z verejných rokovaní a prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie 16.10.2014

Uznesenia zo zasadnutia 16.10.2014 Stiahnuté: 150x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 16.10.2014 Stiahnuté: 191x | 25.11.2016

Zasadnutie 04.09.2014

Uznesenia zo zasadnutia 4.9.2014 Stiahnuté: 139x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 4.9.2014 Stiahnuté: 177x | 25.11.2016

Zasadnutie 12.06.2014

Uznesenia zo zasadnutia 12.6.2014 Stiahnuté: 158x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 12.6.2014 Stiahnuté: 139x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 24.04.2014

Uznesenia zo zasadnutia 24.4.2014 Stiahnuté: 139x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 24.4.2014 Stiahnuté: 195x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 13.02.2014

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 13.02.2014 Stiahnuté: 166x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.02.2014 Stiahnuté: 146x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 13.02.2014 Stiahnuté: 164x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 12.12.2013

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 12.12.2013 Stiahnuté: 155x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.12.2013 Stiahnuté: 171x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 12.12.2013 Stiahnuté: 139x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 21.11.2013

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 21.11.2013 Stiahnuté: 156x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 21.11.2013 Stiahnuté: 147x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 21.112013 Stiahnuté: 145x | 25.11.2016

Mimoriadne zasadnutie OZ 26.09.2013

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 26.09.2013 Stiahnuté: 164x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.09.2013 Stiahnuté: 169x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 26.09.2013 Stiahnuté: 142x | 25.11.2016

Stránka