Navigácia

Obsah

Rokovacie materiály OZ

Volebné obdobie 2010 - 2014


Rokovacie materiály OZ

Zápisnice z verejných rokovaní a prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie 16.10.2014

Uznesenia zo zasadnutia 16.10.2014 Stiahnuté: 117x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 16.10.2014 Stiahnuté: 158x | 25.11.2016

Zasadnutie 04.09.2014

Uznesenia zo zasadnutia 4.9.2014 Stiahnuté: 109x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 4.9.2014 Stiahnuté: 146x | 25.11.2016

Zasadnutie 12.06.2014

Uznesenia zo zasadnutia 12.6.2014 Stiahnuté: 126x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 12.6.2014 Stiahnuté: 105x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 24.04.2014

Uznesenia zo zasadnutia 24.4.2014 Stiahnuté: 107x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 24.4.2014 Stiahnuté: 155x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 13.02.2014

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 13.02.2014 Stiahnuté: 132x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.02.2014 Stiahnuté: 117x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 13.02.2014 Stiahnuté: 131x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 12.12.2013

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 12.12.2013 Stiahnuté: 123x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.12.2013 Stiahnuté: 137x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 12.12.2013 Stiahnuté: 106x | 25.11.2016

Zasadnutie OZ 21.11.2013

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 21.11.2013 Stiahnuté: 121x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 21.11.2013 Stiahnuté: 112x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 21.112013 Stiahnuté: 112x | 25.11.2016

Mimoriadne zasadnutie OZ 26.09.2013

Prezenčná listina poslancov zo zastupiteľstva 26.09.2013 Stiahnuté: 126x | 25.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26.09.2013 Stiahnuté: 131x | 25.11.2016

Uznesenia zo zastupiteľstva 26.09.2013 Stiahnuté: 108x | 25.11.2016

Stránka