Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 7
ďalší posledná

Výber daní a poplatkov

Výber daní a poplatkov celý text

ostatné | 11. 5. 2016 | Autor:

Sadíme my máje - fotoreportáž, I. časť

Pozrite si fotky z podujatia v Liptovských Sliačoch, ktoré sa konalo v sobotu 7. mája 2016. celý text

ostatné | 9. 5. 2016 | Autor:

Trio z Veseličiek uspelo na krajskej súťaži

Krajská súťažná prehliadka Kubínske spievanky sa uskutočnila 24. apríla 2016 v Mestskom kultúrnom dome v Dolnom Kubíne. Stretli sa tam folklórne kolektívy a sólisti z piatich regiónov severného Slovenska – Kysúc, horného Považia, Turca, Liptova a Oravy. Medzi nimi boli aj speváci a inštrumentalisti z okresov Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Na krajskú prehliadku do Dolného Kubína postúpilo aj Trio z dievčenskej speváckej skupiny Veseličky z Liptovských Sliačov s baladickou piesňou „Stála svadba stála“ a s druhou piesňou „Bolo jedno dievča v osemnástom lete“ , ktoré sa umiestnilo v Zlatom pásme. Na súťažné vystúpenie ich pripravila umelecká vedúca detského folklórneho súboru Sliačanček Blažena Mihulcová. O víťazoch krajskej prehliadky Kubínske spievanky rozhodla odborná porota v zložení Elena Záhradníková, Karol Kočík a Michal Noga. celý text

ostatné | 2. 5. 2016 | Autor:

Hasiči navštívili družobnú obec

Dňa 24.4 sa členovia DHZ a vedenie obce zúčastnili slávnostného odovzdania hasičského automobilu. Pre strazakov z našej družobnej obce to bol malý sviatok, dní prevzatia novej techniky sú vždy výnimočné! Program sa začal pohonom do miestneho kostola, kde bola odslúžená omša za hasičov. Program pokračoval pochodom k hasičskej zbrojnici, tu prebehlo vyznamenanie členov najnižším vyznamenaním rádiom svätého Floriána 1 stupňa. Ďalej nasledovalo samotné posvätenie vozidla a jeho odovzdanie do rúk Stražakov z Lopušnej. Pre nepriazeň počasia sa kultúrna časť programu uskutočnila v neďalekej telocvični. Z programu nám učarovala nápaditosť vystúpenia poňatá na ľudovo hasičskú tematiku. Po vystúpení pán starosta odovzdal dary našim hostiteľom a pozval ich na oplátku na Pohár Sliačanských hasičov. Ostáva my len poďakovať za pozvanie od našich bratov z Poľskej republiky a vedeniu obce že nám umožnili zažiť tento výnimočný deň. celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor:

Liptovské nôty / Šaffova ostroha

Kultúrny dom v Liptovských Sliačoch, praskal 17. apríla vo švíkoch. celý text

ostatné | 20. 4. 2016 | Autor:

Napájanie na verejnú kanalizáciu

Vážení občania, celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:

Výročná schôdza poľnohospodárov

Predstavenstvo a členovia Poľnohospodárskeho družstva Lisková - Sliače sa stretli na výročnej schôdzi v piatok 8. apríla 2016. Slávnostné rokovanie sa konalo v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch. celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:

Oslava Dňa učiteľov

Vo štvrtok 7. apríla 2016 sa v Liptovských Sliačoch uskutočnilo slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov. Starosta obce Milan Frič spolu zo svojim zástupcom Pavlom Bartíkom privítali pani učiteľky a pánov učiteľov ZŠ Jozefa Hanulu a tiež pani učiteľky MŠ. Príjemnú atmosféru stretnutia spestrilo vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny Veseličky pod vedením Blaženy Mihulcovej, za hudobného sprievodu Štefana Viciana. Starosta obce poďakoval všetkým pedagógom za ich dôležitú a náročnú prácu a pri tejto príležitosti ocenil celý text

ostatné | 8. 4. 2016 | Autor:

Veľkonočné sviatky 2016 v Liptovských Sliačoch

Pozrite si ďalšie obrázky ako sme prežívali sviatky Veľkej noci v našej obci. Vo fotogalérii nájdete fotky z Veľkého piatka, Bielej soboty, Veľkonočnej nedele i Veľkonočného pondelka. celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor:

Sliačanská kúpačka

Veľkonočný pondelok v Liptovských Sliačoch bol veselý a podľa starých tradícií. Mládenci a muži z folklórnej skupiny Sliačanka kúpali tak ako to bývalo v minulosti. Vyobliekaní do kroja, v sprievode harmoník spevom prešli celú dedinu - Nižný, Stredný aj Vyšný Sliač. celý text

ostatné | 30. 3. 2016 | Autor:

„ZaD č. 2 ÚPN obce Liptovské Sliače“ - návrh

Návrh „ZaD č. 2 ÚPN obce Liptovské Sliače“ na pripomienkovanie, zverejnený dňa 14.03.2016

Kompletná dokumentácia "ZaD č. 2 ÚPN obce Liptovské Sliače" je k dispozícii k nahliadnutiu aj na obecnom úrade počas úradných hodín.

Občania môžu svoje PÍSOMNÉ pripomienky a návrhy podávať na podateľni obecného úradu.
celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:

Veseličky na festivale Súhvezdia hôr

Dievčenská spevácka skupina VESELIČKY reprezentovala našu obec na medzinárodnom festivale "Súhvezdie hôr" , ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Mikuláši od 19.3. - 21.3.2016. Ich vystúpenie bolo veľmi úspešné, získali druhé miesto. celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:

Veľkonočná nedeľa 2016 v Liptovských Sliačoch

K sláveniu Veľkej noci v Liptovských Sliačoch patria aj ľudové tradície. Pokračovateľmi a šíriteľmi ľudovej kultúry v obci sú folklórna skupina Sliačanka a detský súbor Sliačanček. celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:

Voľby do Národnej rady SR 2016

V sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku uskutočnili voľby do Národnej Rady SR. Ako hlasovali občania našej obce, si pozrite v prílohe. celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor:

Oznam - VOĽBY 2016

Vážení občania! celý text

ostatné | 4. 3. 2016 | Autor:

Jubilejný turnaj žiakov v stolnom tenise

V pondelok 29. februára 2016 sa v telocvični ZŠ v Liptovských Sliačoch konal XX. ročník stolnotenisového turnaja žiakov. Jubilejný ročník súťaže "O putovný pohár starostu obce" organizovali - STC Liptovské Sliače, Obecný úrad a ZŠ Jozefa Hanulu. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:

Samostatný stavebný úrad Liptovské Sliače

Vedenie obce oznamuje občanom, že od stredy 10.02.2016 Obecný úrad Liptovské Sliače vykonáva zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovania ako stavebný úrad 1. stupňa podľa Stavebného zákona.
Obec Liptovské Sliače bude konať ako samostatný stavebný úrad. Občania budú môcť celú agendu týkajúcu sa stavebných vecí vybavovať na obecnom úrade ( 2. poschodie, č. dverí 11 ) každú stredu od 08:00 do 16:00 hod.

(ab)
celý text

ostatné | 17. 2. 2016 | Autor:

Fašiangová pochôdzka

V utorok 9.2.2016 na záver fašiangov pripravil detský folklórny súbor Sliačanček symbolickú Bursu v Strednom Sliači. Pridala sa aj mužská spevácka skupina Sliačania a mládež z FSk Sliačanka. celý text

ostatné | 11. 2. 2016 | Autor:

Sliačanka fašiangovala na Morave

Folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov reprezentovala obec i Slovensko v Českej republike. V sobotu 6. februára 2016 sa zúčastnila na fašiangovom festivale v moravskej obci Strání. celý text

ostatné | 10. 2. 2016 | Autor:

Výročná schôdza MO Jednoty dôchodcov

V nedeľu 7. februára 2016 sa členovia Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Liptovských Sliačoch zišli na výročnej schôdzi. celý text

ostatné | 10. 2. 2016 | Autor:

Samostatný stavebný úrad Liptovské Sliače

Vedenie obce oznamuje občanom, že od stredy 10.02.2016 bude obecný úrad Liptovské Sliače vykonávať Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania, stavebného poriadku a vyvlastňovania ako stavebný úrad 1. Stupňa podľa Stavebného zákona.

Obec Liptovské Sliače bude konať ako samostatný stavebný úrad. Občania budú môcť celú agendu týkajúcu sa stavebných vecí vybavovať na obecnom úrade, na 2. poschodí, č. dverí 11 každú stredu od 08:00 do 16:00 hod.
celý text

ostatné | 8. 2. 2016 | Autor:

Školský karneval 2016

V tradícii karnevalov pre deti pokračovali Združenie rodičov a ZŠ Jozefa Hanulu aj v tomto roku. Žiaci sa zabávali v Kultúrnom dome v utorok 2. februára 2016.

Sponzori podujatia - Vladimír Jarotta, Peter Šrobár, Pavpl Švidroň, Ing. Bystrík Ivák
celý text

ostatné | 8. 2. 2016 | Autor:

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady celý text

ostatné | 2. 2. 2016 | Autor:

Výročná schôdza sliačanských hasičov

V sobotu 16. januára sa konala v priestoroch reštaurácie Prameň prvá výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý spája všetky dobrovoľné hasičské zbory z našej obce. Na programe boli správy o činnosti a hospodárení všetkých troch zborov a tiež sa schvaľoval spoločný plán práce na rok 2016. Okrem toho hasiči ocenili členov medailami „Za vernosť“ a tiež členov, ktorí dosiahli v minulom roku okrúhle životné jubileá. V diskusii zas zazneli témy, kam by sa náš dobrovoľný hasičský zbor obce mal uberať na základe celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov. Na záver schôdze bola premietnutá videoprojekcia z činnosti dobrovoľného hasičského zboru obce v roku 2015. Po nej nasledovala slávnostná večera, po ktorej všetci prítomní ešte dlho diskutovali o fungovaní a víziách dobrovoľného hasičského zboru obce.

Ing. Miroslav Caban ml.
celý text

ostatné | 21. 1. 2016 | Autor:

Uvítanie detí do života

V sobotu 16. januára 2016 bola v Kultúrnom dome v Liptovských Sliačoch milá slávnosť. Obecný úrad pokračoval v tradícii a pripravil "Uvítanie detí do života". Na podujatí pod záštitou starostu obce Milana Friča sa zúčastnilo 33 detí zo 41 pozvaných, ktoré boli zapísané do obecnej matriky počas uplynulého kalendárneho roka. Z rúk predstaviteľov obce rodičia prijali finančný dar, blahoprajný list, malý darček a mamičky aj kvetinu. V kultúrnom programe vystúpili speváčky z FSk Sliačanka i recitátorky Nella Oravcová a Vanesa Šimčeková. celý text

ostatné | 19. 1. 2016 | Autor:

Termíny vývozov TKO v roku 2016

Termíny vývozov TKO v roku 2016 celý text

ostatné | 12. 1. 2016 | Autor:

Daňové priznanie 31.01.2016 - informácie

Daňové priznanie do 31.01.2016 podáva daňovník: celý text

ostatné | 11. 1. 2016 | Autor:

Silvester 2015 v Liptovských Sliačoch

V obci začala nová tradícia podujatí. Silvester 2015 na námestí J. Kútnika-Šmálova pripravil starosta obce Bc. Milan Frič v spolupráci s Kultúrnym strediskom a Obecným úradom v Liptovských Sliačoch. celý text

ostatné | 4. 1. 2016 | Autor:

Novoročný turnaj v DÁME

9. ročník Novoročného turnaja v DÁME sa uskutočnil v sobotu 2. januára 2016 v Pohostinstve vo Vyšnom Sliači. Organizátormi podujatia boli Šachový klub Liptovské Sliače, starosta obce Bc. Milan Frič a Obecný úrad, Milan Kočibal - Pohostinstvo REZOD - CDK. Víťazom turnaja sa stal Ľubomír Jacko z Vyšného Sliača. celý text

ostatné | 4. 1. 2016 | Autor:
prvá
z 7
ďalší posledná