Navigácia

Obsah

Komisie obecného zastupiteľstva a ich členovia volebné obdobie 2010 - 2014


Komisia výstavby, územného plánovania a PLVH
predseda: Pavel Kráľ
členovia: Anton Hlavatý, Martin Kelčík, Ján Ivák, Miroslav Priesol

Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce
predseda: Ing. Štefan Likavčan
členovia: Miroslav Gejdoš, Ing. Alžbeta Jacková, Ing. Milan Sleziak, Jozef Kajúch, Miroslav Priesol, Milan Frič, Vladimír Fuňák, Anton Moravčík

Komisia sociálno-zdravotná, ochrany verejného poriadku
predseda: Silvia Slotková
členovia: Alžbeta Moravčíková, Gabriela Fričová, Mgr. Alena Kráľová, Mgr. Anna Gejdošová, Helena Dvorská, Mgr. Alena Cabanová, Štefan Bernolák, Marek Lupták

Komisia pre mládež a šport
predseda: Peter Bartánus
členovia: Miroslav Jacko, Vladimír Plávka, Miroslav Likavčan ml., Ing. Miroslav Hanula, Vladimír Vician, Miroslav Priesol, Bc. Miroslav Caban, Ing. Miroslav Frič

Komisia pre kultúru a školstvo
predseda: Jozef Kajúch
členovia: Alena Balážecová, Mgr. Igor Littva, Magdaléna Dvorská, Mgr. Ľuboš Birtus, Bc. Helena Priesolová, PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš PhD., Anton Mrva, Marián Jacko, Pavol Cevár

Dopravná komisia
predseda: Milan Kelčík
členovia: Štefan Jacko, Miroslav Likavčan st., Miroslav Bielený, Jozef Buďvesel, Ľubomír Kováčik

Komisia obchodu, cestovného ruchu a podnikateľskej činnosti
predseda: Ing. Miroslav Hanula
členovia: Roman Plávka, Pavol Švidroň, František Ondrejka, Ľubomír Dobrík, Vladimír Fuňák, Vladimír Klačan ml.

Redakčná rada obecných novín
predseda: Mgr. Lívia Dvorská
členovia: Miroslav Gejdoš, Andrea Sliacka, Ing. Štefan Likavčan, Katarína Moravová

Inventarizačná a likvidačná komisia
Predseda: Miroslav Gejdoš
Členovia: Ing. Janka Littvová, Bc. Ľudmila Tkáčiková, Ing. Štefan Likavčan, Ing. Miroslav Hanula

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
Predseda: Ing. Miroslav Hanula
Členovia: Vladimír Fuňák, Peter Bartánus, Miroslav Gejdoš

Komisia pre výrub drevín a životného prostredia
Predseda: Miroslav Priesol
Členovia: Alojz Godiš, Ľubomír Mojš, Vladimír Plávka, Ján Mamojka

Výberová komisia na predaj a prenájom majetku obce
Predseda: Miroslav Gejdoš
Členovia: Pavol Bartík, Ing. Miroslav Hanula