Navigácia

Obsah

Upozornenie na podanie daňových priznanie do 01.02.2021

Typ: ostatné
Upozornenie na podanie daňových priznanie do 30.01.2021Termín 31.01.2021 pripadol na nedeľu, tak daňové priznanie je ešte možné doručiť nasledujúci pracovný deň v pondelok 01.02.2021.

Daňové priznanie do 31.01.2021 podáva daňovník:

  • ktorý sa stal úplne novým vlastníkom nehnuteľnosti v roku 2020,
  • u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti v roku 2020,
  • ktorému pribudli alebo odbudli nehnuteľnosti v roku 2020,
  • u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov,
  • u ktorého nastali iné zmeny, napr. využitia stavby, bytu a nebytového priestoru (bolo vydané stavebné povolenie, prípadne kolaudačné rozhodnutie).

Obec Liptovské Sliače podľa VZN 2/2020 ustanovuje zľavy 50 % pre občanov, ktorí majú preukaz ŤZP, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo majú nad 70 rokov. Títo občania majú nárok na zľavu z rodinného domu a garáže, ale len do výšky ich vlastníckeho podielu. Občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi je potrebné priniesť aktuálne potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi, ale len tí, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti. Tieto potvrdenia spolu s vypísaním daňového priznania je potrebné doručiť do 31. januára 2021 na adresu obecného úradu Seč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače. Po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Taktiež je potrebné prísť nahlásiť psov starších ako 6 mesiacov veku psa najneskôr do 30 kalendárnych dní od ich nadobudnutia, resp. dovŕšenia 6 mesiacov veku psa. . V prípade že Vám zanikla daňová povinnosť za psa (napr. pes uhynul, darovali ste ho, predali) ste povinný podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti v lehote do 30 kalendárnych dní od zmeny..

 

Daňové priznania je potrebné doručiť poštou do 01.februára 2021.

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľností: Danove priznanie k dani z nehnutelnosti k dani za psa k dani za predajne automaty a k dani za nevyherne hracie pristroje.pdf (5.38 MB)

Iné potrebné tlačivá: samosprava/formulare-a-tlaciva-na-stiahnutie/

Pomôcka pri vypĺňaní daňového priznania: https://danznehnutelnosti.sk/

Platné VZN (VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) :zverejnovanie/vzn/

 


Príloha

Vytvorené: 25. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2021 10:16
Autor: Mgr. Leonard Ondrejka