Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

Aktuálne práce v obci

57. Výstavba chodníka v Nižnom Sliači

Dátum: 8. 1. 2019

Výstavba chodníka v Nižnom Sliači

56. Vybudovanie cesty z Liptovských Sliačov do Partizánskej Ľupče

Dátum: 8. 1. 2019

Vybudovanie cesty z Liptovských Sliačov do Partizánskej Ľupče

55. Rekonštrukcia oplotenia a úpravy na cintoríne Vyšný Sliač

Dátum: 8. 1. 2019

Rekonštrukcia oplotenia a úpravy (lavičky, brána, chodník) na cintoríne Vyšný Sliač

54. Úprava okolia Zdravotného strediska Liptovské Sliače

Dátum: 8. 1. 2019

Úprava okolia Zdravotného strediska Liptovské Sliače

53. Zámková dlažba pred obecnými nájomnými bytmi Vyšný Sliač

Dátum: 8. 1. 2019

Položenie zámkovej dlažby pred obecnými nájomnými bytmi Vyšný Sliač

52. Rekonštrukcia sály KD v Strednom Sliači

Dátum: 8. 1. 2019

Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu v Strednom Sliače

51. Vybudovanie zelenej zóny vo Vyšnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Vybudovanie zelenej zóny vo Vyšnom Sliači medzi ulicami Pod zvonicou a Ulicou Bronislavy Kubánkovej

50. Vytvorenie prepadovej šachty a úprava potoka v Nižnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Vytvorenie prepadovej šachty a úprava potoka v Nižnom Sliači

49. Úprava priestoru pred Obecným úradom Liptovské Sliače

Dátum: 15. 8. 2018

Úprava priestoru pred obecným úradom

48. Úprava Kultúrneho domu

Dátum: 15. 8. 2018

Úprava Kultúrneho domu

47. Úprava mosta medzi ulicami Do Pažíť a Ulica Jozefa Hanulu

Dátum: 15. 8. 2018

Úprava mosta medzi ulicami Do Pažíť a Ulica Jozefa Hanulu

46. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Sliači

45. Vybudovanie chodníka ku kostolu vo Vyšnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Vybudovanie chodníka ku kostolu vo Vyšnom Sliači

44. Cintorín Nižný Sliač - Rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a vytvorenie parkoviska

Dátum: 15. 8. 2018

Cintorín Nižný Sliač - Rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a vytvorenie parkoviska

38. Úprava skladu na pelety - tribúna 1. OFC

38. Úprava skladu na pelety - tribúna 1. OFC

Dátum: 23. 8. 2016

Vymurovanie dreveného skladu na pelety pri tribúne 1. OFC

39. Pokládka zámkovej dlažby v areáli 1. OFC

39. Pokládka zámkovej dlažby v areáli 1. OFC

Dátum: 23. 8. 2016

Pokládka zámkovej dlažby v areáli 1. OFC

40. Výmena okien na budove Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

40. Výmena okien na budove Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

Dátum: 23. 8. 2016

Výmena okien na budove Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

41. Rekonštrukcia plota

41. Rekonštrukcia plota

Dátum: 23. 8. 2016

Rekonštrukcia plota

42. Rekonštrukcia altánku v Pažitiach

42. Rekonštrukcia altánku v Pažitiach

Dátum: 23. 8. 2016

Rekonštrukcia altánku v Pažitiach

43. Rekonštruckia amfiteátra Pažite

43. Rekonštruckia amfiteátra Pažite

Dátum: 23. 8. 2016

Rekonštruckia amfiteátra Pažite

36. Rekonštrukcia zasadacej miestnosti na obecnom úrade

36. Rekonštrukcia zasadacej miestnosti na obecnom úrade

Dátum: 26. 2. 2016

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti na obecnom úrade

37. Kríž pri cintoríne - Nižný Sliač

37. Kríž pri cintoríne - Nižný Sliač

Dátum: 26. 2. 2016

Nové oplotenie okolo kríža pri cintoríne v Nižnom Sliači

35. Vybudovanie chodníka pri ZŠ J. Hanulu

35. Vybudovanie chodníka pri ZŠ J. Hanulu

Dátum: 8. 2. 2016

Vybudovanie chodníka pri Základnej škole Jozefa Hanulu

34. Úprava futbalovej tribúny 1. OFC

34. Úprava futbalovej tribúny 1. OFC

Dátum: 4. 2. 2016

Montáž sedačiek a úpravy na futbalovej tribúne 1. OFC Liptovské Sliače

33. Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

33. Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

Dátum: 29. 10. 2015

Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

32. Pokládka dlažby pri striedačkách na ihrisku 1. OFC

32. Pokládka dlažby pri striedačkách na ihrisku 1. OFC

Dátum: 14. 10. 2015

Pokládka dlažby pri striedačkách na ihrisku 1. OFC

31. Rekonštrukcia plota pri ZŠ J. Hanulu

31. Rekonštrukcia plota pri ZŠ J. Hanulu

Dátum: 25. 9. 2015

Rekonštrukcia plota pri ZŠ J. Hanulu

30. Výmena zábradlia na moste v Strednom Sliači

30. Výmena zábradlia na moste v Strednom Sliači

Dátum: 4. 9. 2015

Výmena zábradlia na moste v Strednom Sliači

29. Rekonštrukcia kuchyne v KD

29. Rekonštrukcia kuchyne v KD

Dátum: 31. 8. 2015

Výmena bojlera a rekonštrukcia kuchyne v KD v Strednom Sliači

26. Úprava fasády predajne Anna

26. Úprava fasády predajne Anna

Dátum: 7. 8. 2015

Úprava fasády na predajni Anna

27. Vyčistenie potoka na ulici Seč

27. Vyčistenie potoka na ulici Seč

Dátum: 7. 8. 2015

Vyčistenie potoka na ulici Seč

28. Rekonštrukcia toaliet na Zdravotnom stredisku

28. Rekonštrukcia toaliet na Zdravotnom stredisku

Dátum: 7. 8. 2015

Rekonštrukcia pánskych toaliet na Zdravotnom stredisku

25. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači

25. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači

Dátum: 23. 7. 2015

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači

20. Úprava areálu Teplice

20. Úprava areálu Teplice

Dátum: 22. 6. 2015

Orezanie krovín na Teplici vo Vyšnom Sliači

21. Pokračovanie v nátere oplotenia 1. OFC

21. Pokračovanie v nátere oplotenia 1. OFC

Dátum: 22. 6. 2015

Náter oplotenia 1. OFC

22. Opravy na cintoríne v Nižnom Sliači

22. Opravy na cintoríne v Nižnom Sliači

Dátum: 22. 6. 2015

Oprava lavičky a vstupnej brány na cintoríne v Nižnom Sliači

23. Zhotovenie kvetináčov pred obecným úradom

23. Zhotovenie kvetináčov pred obecným úradom

Dátum: 22. 6. 2015

Zhotovenie kvetináčov pred obecným úradom a úprava stojanov na zástavy

24. Zhotovenie altánku v areáli 1. OFC

24. Zhotovenie altánku v areáli 1. OFC

Dátum: 22. 6. 2015

Zhotovenie altánku v areáli 1. OFC

19. ZVäčšenie ostrovčeka na námesti pri kostole a vysadenie novej lipy

19. ZVäčšenie ostrovčeka na námesti pri kostole a vysadenie novej lipy

Dátum: 25. 5. 2015

Zväčšnie zeleného ostrovčeka (v zmysle kolaudačného rozhodnutia) na námestí pri kostole, zasadenie novej lipy.

17. Rekonštrukcia ihriska v Nižnom Sliači

17. Rekonštrukcia ihriska v Nižnom Sliači

Dátum: 22. 5. 2015

Rekonštrukcia ihriska v Nižnom Sliači pri detskom sade.

18. Rekonštrukcia oplotenia pri multifunkčnom ihrisku

18. Rekonštrukcia oplotenia pri multifunkčnom ihrisku

Dátum: 22. 5. 2015

Rekonštrukcia oplotenia pri multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ J. Hanulu.

15. Rekonštrukcia detského ihriska

15. Rekonštrukcia detského ihriska

Dátum: 12. 5. 2015

Rekonštrukcia detského ihriska - detského sadu v Nižnom Sliači.

16. Úprava chodníka

16. Úprava chodníka

Dátum: 12. 5. 2015

Úprava chodníka a vysadenie tuj pri Kultúrnom stredisku Liptovské Sliače.

14. Vysadenie tuj na Nám. J. Kútnika-Šmálova

14. Vysadenie tuj na Nám. J. Kútnika-Šmálova

Dátum: 27. 4. 2015

Vysadenie 4 tuj na Nám. J. Kútnika-Šmálova, pred kostolom v Strednom Sliači.

1. Vykopanie trasy a položenie 170 m elektrického kábla

1. Vykopanie trasy a položenie 170 m elektrického kábla

Dátum: 14. 4. 2015

Vykopanie trasy a položenie 170 m elektrického kábla , prívod do bývalého objektu občerstvenia z dôvodu zrušenia každoročného nájmu 700 EUR za hlavný istič. Ihrisko 1. OFC Stredný Sliač

2. Zhotovenie dvoch informačných násteniek a rekonštrukcia lavičiek ihrisko 1 OFC Stredný Sliač

2. Zhotovenie dvoch informačných násteniek a rekonštrukcia lavičiek ihrisko 1 OFC Stredný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie dvoch informačných násteniek a rekonštrukcia lavičiek ihrisko 1 OFC Stredný Sliač

3. Zhotovenie dvoch svietidiel nočného osvetlenia – chodník ku kostolu – Vyšný Sliač

3. Zhotovenie dvoch svietidiel nočného osvetlenia – chodník ku kostolu – Vyšný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie dvoch svietidiel nočného osvetlenia – chodník ku kostolu – Vyšný Sliač

4. Zhotovenie chodníka a rekonštrukcia schodiska - zadná časť Obecného Úradu

4. Zhotovenie chodníka a rekonštrukcia schodiska - zadná časť Obecného Úradu

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie chodníka a rekonštrukcia schodiska - zadná časť obecného úradu

5. Náter oporného múru medzi Stredným a Vyšným Sliačom

5. Náter oporného múru medzi Stredným a Vyšným Sliačom

Dátum: 14. 4. 2015

Náter oporného múru medzi Stredným a Vyšným Sliačom.

6. Zhotovenie prístrešku - chránená dielňa Stredný Sliač

6. Zhotovenie prístrešku - chránená dielňa Stredný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie prístrešku pred vchodom do chránenej dielne – práčovňa – ZŠ Stredný Sliač.

7. Rekonštrukcia priestorov pre zamestnancov chránenej dielne v suteréne pod obecným úradom

7. Rekonštrukcia priestorov pre zamestnancov chránenej dielne v suteréne pod obecným úradom

Dátum: 14. 4. 2015

Rekonštrukcia priestorov pre zamestnancov chránenej dielne v suteréne pod obecným úradom.

8. Úprava priestorov kancelárie starostu obce – tapeta

8. Úprava priestorov kancelárie starostu obce – tapeta

Dátum: 14. 4. 2015

Úprava priestorov kancelárie starostu obce – tapeta.

9. Rekonštrukcia vstupných priestorov na obecnom úrade

9. Rekonštrukcia vstupných priestorov na obecnom úrade

Dátum: 14. 4. 2015

Rekonštrukcia vstupných priestorov na obecnom úrade

10. Náter oplotenia starého futbalového ihriska pri ceste 3 triedy – Stredný Sliač

10. Náter oplotenia starého futbalového ihriska pri ceste 3 triedy – Stredný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Náter oplotenia starého futbalového ihriska pri ceste 3 triedy – Stredný Sliač.

11. Zhotovenie a montáž informačnej tabule na začiatku obce

11. Zhotovenie a montáž informačnej tabule na začiatku obce

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie a montáž informačnej tabule na začiatku obce.

12. Zhotovenie prístrešku balkónovej terasy nájomný byt bývalá MŠ – Vyšný Sliač

12. Zhotovenie prístrešku balkónovej terasy nájomný byt bývalá MŠ – Vyšný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie prístrešku balkónovej terasy nájomný byt bývalá MŠ – Vyšný Sliač.

13. Rekonštrukcia a náter oplotenia na ihrisku 1OFC v Strednom Sliači

13. Rekonštrukcia a náter oplotenia na ihrisku 1OFC v Strednom Sliači

Dátum: 14. 4. 2015

Rekonštrukcia a náter oplotenia na ihrisku 1OFC v Strednom Sliači.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

6

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 15 °C
oblačno, mierny južný vietor
vietorJ, 3.75m/s
tlak1015hPa
vlhkosť48%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:359
TÝŽDEŇ:1472
CELKOM:1643518

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28 29
30 31 1 2
3
4
5 6 7
8 9
10
11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26
27 28
29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kostol sv. Šimona a Júdu