Menu
Obec Liptovské Sliače
ObecLiptovské Sliače

Aktuálne práce v obci

57. Výstavba chodníka v Nižnom Sliači

Dátum: 8. 1. 2019

Výstavba chodníka v Nižnom Sliači

56. Vybudovanie cesty z Liptovských Sliačov do Partizánskej Ľupče

Dátum: 8. 1. 2019

Vybudovanie cesty z Liptovských Sliačov do Partizánskej Ľupče

55. Rekonštrukcia oplotenia a úpravy na cintoríne Vyšný Sliač

Dátum: 8. 1. 2019

Rekonštrukcia oplotenia a úpravy (lavičky, brána, chodník) na cintoríne Vyšný Sliač

54. Úprava okolia Zdravotného strediska Liptovské Sliače

Dátum: 8. 1. 2019

Úprava okolia Zdravotného strediska Liptovské Sliače

53. Zámková dlažba pred obecnými nájomnými bytmi Vyšný Sliač

Dátum: 8. 1. 2019

Položenie zámkovej dlažby pred obecnými nájomnými bytmi Vyšný Sliač

52. Rekonštrukcia sály KD v Strednom Sliači

Dátum: 8. 1. 2019

Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu v Strednom Sliače

51. Vybudovanie zelenej zóny vo Vyšnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Vybudovanie zelenej zóny vo Vyšnom Sliači medzi ulicami Pod zvonicou a Ulicou Bronislavy Kubánkovej

50. Vytvorenie prepadovej šachty a úprava potoka v Nižnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Vytvorenie prepadovej šachty a úprava potoka v Nižnom Sliači

49. Úprava priestoru pred Obecným úradom Liptovské Sliače

Dátum: 15. 8. 2018

Úprava priestoru pred obecným úradom

48. Úprava Kultúrneho domu

Dátum: 15. 8. 2018

Úprava Kultúrneho domu

47. Úprava mosta medzi ulicami Do Pažíť a Ulica Jozefa Hanulu

Dátum: 15. 8. 2018

Úprava mosta medzi ulicami Do Pažíť a Ulica Jozefa Hanulu

46. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vo Vyšnom Sliači

45. Vybudovanie chodníka ku kostolu vo Vyšnom Sliači

Dátum: 15. 8. 2018

Vybudovanie chodníka ku kostolu vo Vyšnom Sliači

44. Cintorín Nižný Sliač - Rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a vytvorenie parkoviska

Dátum: 15. 8. 2018

Cintorín Nižný Sliač - Rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a vytvorenie parkoviska

#

38. Úprava skladu na pelety - tribúna 1. OFC

Dátum: 23. 8. 2016

Vymurovanie dreveného skladu na pelety pri tribúne 1. OFC

#

39. Pokládka zámkovej dlažby v areáli 1. OFC

Dátum: 23. 8. 2016

Pokládka zámkovej dlažby v areáli 1. OFC

#

40. Výmena okien na budove Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

Dátum: 23. 8. 2016

Výmena okien na budove Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

#

41. Rekonštrukcia plota

Dátum: 23. 8. 2016

Rekonštrukcia plota

#

42. Rekonštrukcia altánku v Pažitiach

Dátum: 23. 8. 2016

Rekonštrukcia altánku v Pažitiach

#

43. Rekonštruckia amfiteátra Pažite

Dátum: 23. 8. 2016

Rekonštruckia amfiteátra Pažite

#

36. Rekonštrukcia zasadacej miestnosti na obecnom úrade

Dátum: 26. 2. 2016

Rekonštrukcia zasadacej miestnosti na obecnom úrade

#

37. Kríž pri cintoríne - Nižný Sliač

Dátum: 26. 2. 2016

Nové oplotenie okolo kríža pri cintoríne v Nižnom Sliači

#

35. Vybudovanie chodníka pri ZŠ J. Hanulu

Dátum: 8. 2. 2016

Vybudovanie chodníka pri Základnej škole Jozefa Hanulu

#

34. Úprava futbalovej tribúny 1. OFC

Dátum: 4. 2. 2016

Montáž sedačiek a úpravy na futbalovej tribúne 1. OFC Liptovské Sliače

#

33. Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

Dátum: 29. 10. 2015

Rekonštrukcia Kultúrneho strediska Liptovské Sliače

#

32. Pokládka dlažby pri striedačkách na ihrisku 1. OFC

Dátum: 14. 10. 2015

Pokládka dlažby pri striedačkách na ihrisku 1. OFC

#

31. Rekonštrukcia plota pri ZŠ J. Hanulu

Dátum: 25. 9. 2015

Rekonštrukcia plota pri ZŠ J. Hanulu

#

30. Výmena zábradlia na moste v Strednom Sliači

Dátum: 4. 9. 2015

Výmena zábradlia na moste v Strednom Sliači

#

29. Rekonštrukcia kuchyne v KD

Dátum: 31. 8. 2015

Výmena bojlera a rekonštrukcia kuchyne v KD v Strednom Sliači

#

26. Úprava fasády predajne Anna

Dátum: 7. 8. 2015

Úprava fasády na predajni Anna

#

27. Vyčistenie potoka na ulici Seč

Dátum: 7. 8. 2015

Vyčistenie potoka na ulici Seč

#

28. Rekonštrukcia toaliet na Zdravotnom stredisku

Dátum: 7. 8. 2015

Rekonštrukcia pánskych toaliet na Zdravotnom stredisku

#

25. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači

Dátum: 23. 7. 2015

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Strednom Sliači

#

20. Úprava areálu Teplice

Dátum: 22. 6. 2015

Orezanie krovín na Teplici vo Vyšnom Sliači

#

21. Pokračovanie v nátere oplotenia 1. OFC

Dátum: 22. 6. 2015

Náter oplotenia 1. OFC

#

22. Opravy na cintoríne v Nižnom Sliači

Dátum: 22. 6. 2015

Oprava lavičky a vstupnej brány na cintoríne v Nižnom Sliači

#

23. Zhotovenie kvetináčov pred obecným úradom

Dátum: 22. 6. 2015

Zhotovenie kvetináčov pred obecným úradom a úprava stojanov na zástavy

#

24. Zhotovenie altánku v areáli 1. OFC

Dátum: 22. 6. 2015

Zhotovenie altánku v areáli 1. OFC

#

19. ZVäčšenie ostrovčeka na námesti pri kostole a vysadenie novej lipy

Dátum: 25. 5. 2015

Zväčšnie zeleného ostrovčeka (v zmysle kolaudačného rozhodnutia) na námestí pri kostole, zasadenie novej lipy.

#

17. Rekonštrukcia ihriska v Nižnom Sliači

Dátum: 22. 5. 2015

Rekonštrukcia ihriska v Nižnom Sliači pri detskom sade.

#

18. Rekonštrukcia oplotenia pri multifunkčnom ihrisku

Dátum: 22. 5. 2015

Rekonštrukcia oplotenia pri multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ J. Hanulu.

#

15. Rekonštrukcia detského ihriska

Dátum: 12. 5. 2015

Rekonštrukcia detského ihriska - detského sadu v Nižnom Sliači.

#

16. Úprava chodníka

Dátum: 12. 5. 2015

Úprava chodníka a vysadenie tuj pri Kultúrnom stredisku Liptovské Sliače.

#

14. Vysadenie tuj na Nám. J. Kútnika-Šmálova

Dátum: 27. 4. 2015

Vysadenie 4 tuj na Nám. J. Kútnika-Šmálova, pred kostolom v Strednom Sliači.

#

1. Vykopanie trasy a položenie 170 m elektrického kábla

Dátum: 14. 4. 2015

Vykopanie trasy a položenie 170 m elektrického kábla , prívod do bývalého objektu občerstvenia z dôvodu zrušenia každoročného nájmu 700 EUR za hlavný istič. Ihrisko 1. OFC Stredný Sliač

#

2. Zhotovenie dvoch informačných násteniek a rekonštrukcia lavičiek ihrisko 1 OFC Stredný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie dvoch informačných násteniek a rekonštrukcia lavičiek ihrisko 1 OFC Stredný Sliač

#

3. Zhotovenie dvoch svietidiel nočného osvetlenia – chodník ku kostolu – Vyšný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie dvoch svietidiel nočného osvetlenia – chodník ku kostolu – Vyšný Sliač

#

4. Zhotovenie chodníka a rekonštrukcia schodiska - zadná časť Obecného Úradu

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie chodníka a rekonštrukcia schodiska - zadná časť obecného úradu

#

5. Náter oporného múru medzi Stredným a Vyšným Sliačom

Dátum: 14. 4. 2015

Náter oporného múru medzi Stredným a Vyšným Sliačom.

#

6. Zhotovenie prístrešku - chránená dielňa Stredný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie prístrešku pred vchodom do chránenej dielne – práčovňa – ZŠ Stredný Sliač.

#

7. Rekonštrukcia priestorov pre zamestnancov chránenej dielne v suteréne pod obecným úradom

Dátum: 14. 4. 2015

Rekonštrukcia priestorov pre zamestnancov chránenej dielne v suteréne pod obecným úradom.

#

8. Úprava priestorov kancelárie starostu obce – tapeta

Dátum: 14. 4. 2015

Úprava priestorov kancelárie starostu obce – tapeta.

#

9. Rekonštrukcia vstupných priestorov na obecnom úrade

Dátum: 14. 4. 2015

Rekonštrukcia vstupných priestorov na obecnom úrade

#

10. Náter oplotenia starého futbalového ihriska pri ceste 3 triedy – Stredný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Náter oplotenia starého futbalového ihriska pri ceste 3 triedy – Stredný Sliač.

#

11. Zhotovenie a montáž informačnej tabule na začiatku obce

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie a montáž informačnej tabule na začiatku obce.

#

12. Zhotovenie prístrešku balkónovej terasy nájomný byt bývalá MŠ – Vyšný Sliač

Dátum: 14. 4. 2015

Zhotovenie prístrešku balkónovej terasy nájomný byt bývalá MŠ – Vyšný Sliač.

#

13. Rekonštrukcia a náter oplotenia na ihrisku 1OFC v Strednom Sliači

Dátum: 14. 4. 2015

Rekonštrukcia a náter oplotenia na ihrisku 1OFC v Strednom Sliači.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Juni Les M 2016 2

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 23 °C 9 °C
jasná obloha, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 1.79m/s
tlak1023hPa
vlhkosť39%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:213
TÝŽDEŇ:3041
CELKOM:1499015

Komunálne služby

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25
26
27 28 29
30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkazy

SODB 2021

lekarne_pohotovost

Štátny archív Lipt. Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého L.Mikuláš - nájdete na internetovej stránke

Kostol sv. Šimona a Júdu